nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-128 Byt z energii kinetycznej
EuclidSCP-128 Byt z energii kinetycznejRate: 61
SCP-128

Identyfikator podmiotu: SCP-128

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-128 zabezpieczony jest w komorze o wymiarach co najmniej 10 [m] : 10 [m] : 5 [m], z drzwiami wzmocnionymi 5 [cm] stalowymi płytami. Wszelki personel wchodzący do przechowalni musi być ubrany w pełne, ciężkie kombinezony ochronne wzmocnione płytami balistycznymi. Wnoszenie do przechowalni jakichkolwiek luźnych przedmiotów o masie większej niż 5 [kg] jest surowo wzbronione. Odzież i powiązane z nią przedmioty są na ogół uważane za bezpieczne, jako że osobnik prawdopodobnie nie jest w stanie rozróżnić ich od osób, które je noszą. Utensylia pisarskie, monety i inne drobiazgi stanowią znaczące zagrożenie dla personelu, wobec czego powinny być używane roztropnie.

Wszystkie przedmioty należy usunąć z przechowalni za pomocą systemu odsysania, zanim personel będzie miał do niej prawo wejścia. Po wyjściu pracowników z pomieszczenia, SCP-128 musi otrzymać niewielkie przedmioty, za pośrednictwem których dokonuje się analizy jego zachowania i zapobiegania znudzeniu obiektu (jeżeli takowe może wystąpić). W razie ucieczki osobnika najbliższy obszar należy ewakuować i zamknąć, a następnie usiłować zagonić SCP-128 do jego przechowalni. Wcześniejsze doświadczenia wskazują jednak na to, że próby zagonienia obiektu do przechowalni są niepotrzebne, ponieważ obiekt nie wykazuje żadnych chęci opuszczania najbliższego obszaru i w końcu zawsze powraca do przechowalni.

Opis: SCP-128 nie posiada formy materialnej. Obiekt dokonuje manifestacji za pomocą najwyraźniej nieograniczonego zapasu energii kinetycznej, która może zostać skierowana na każdą materię nieorganiczną w zasięg widzenia obiektu. Eksperymenty udowodniły istnienie kilku ograniczeń obiektu, które mogą przyczynić się do jego zabezpieczenia. Po pierwsze, osobnik zdaje się ograniczony do działalności w zasięgu swojego fizycznego widzenia i nie może ujrzeć ani manipulować przedmiotami znajdującymi się za powierzchniami nieprzezroczystymi. Przykładowo, zamki są na ogół bezpieczne, o ile obiekt nie będzie usiłował zniszczyć ich w inny sposób, np. przez połamanie ich. Po drugie, SCP-128 nie może przechodzić przez stałe bariery ani otwory, które są mniejsze niż dwa centymetry kwadratowe w jednym punkcie. Dlatego też jego przechowalnia skonstruowana jest z materiałów stałych i wyposażona w bezpieczne drzwi, co okazuje się wystarczające do zabezpieczenia osobnika.

Trudną kwestią jest określenie, czy SCP-128 jest bytem inteligentnym, czy po prostu samowolnym urządzeniem, które może wykorzystywać energię pochodzącą z innego źródła. Obiekt zdaje się w pewnym stopniu świadomy, na co wskazują niewielkie statystyczne preferencje pomiędzy znanymi i nieznanymi mu przedmiotami; jednakże obiekt nie dokonuje żadnych interakcji z materią organiczną i sprawia wrażenie nieświadomego faktu, iż jest uwięziony.

Interesujące jest to, że badania co prawda wykazały ogólną niematerialność SCP-128, ale po osiągnięcie przezeń rozmiaru około czterech centymetrów sześciennych objętości, obiekt staje się namacalny i nieściśliwy. Może to tłumaczyć, dlaczego nie jest w stanie uciec mniejszymi otworami.

Najważniejsze aktualne badania skupiają się na kwestii wykorzystania SCP-128 jako generatora mocy, jako że obiekt wydaje się nie wymagać dopływu energii. Potencjalny generator tego typu byłby mało wydajny, acz niewyczerpalny.

Po przekazaniu SCP-128 materii do pracy, obiekt na ogół zacznie dokonywać manifestacji w formie pola lub zbioru przedmiotów unoszących się nad podłożem. Pole może mieć mały rozmiar taki jak dwadzieścia centymetrów sześciennych, ale także duży jak sto dwadzieścia pięć metrów sześciennych. Mimo że energia, która służy obiektowi do poruszania obiektami, jest teoretycznie nieograniczona, jest również niedokładnie skupiona: mało który przedmiot posiada masę większą niż 100 [kg], a te które zbliżają się wagową do tego poziomu, poruszane są bardzo wolno. Znacznie niebezpieczniejsze są przedmioty o wadze 0-5 [kg], które mogą bez ostrzeżenia zostać rozpędzone do wysokich prędkości.

Przedmioty znajdujące się pod kontrolą SCP-128 nie zachowują się według przewidywalnych wzorców. Najczęściej unoszą się wg różnych prędkości, które wahają się od wartości prawie zerowych do ponaddźwiękowych, i mogą zostać rozpędzone przy użyciu znacznych pokładów siły. Inne przedmioty z nierozpoznanych powodów mogą nie być używane.

wersja strony: 5, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 21:32
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website