nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-005 Kościany klucz
SafeSCP-005 Kościany kluczRate: 134
SCP-005
SCP-005.jpg

Zbliżenie na SCP-005

Identyfikator podmiotu: SCP-005

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-005 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia w żadnym znaczeniu. Mimo to jego nietypowe działanie wymaga specjalnych środków przechowawczych i ograniczenia dostępu. Zgoda przynajmniej jednej osoby z upoważnieniem poziomu 4. jest niezbędna do wyjęcia artefaktu z przechowalni.

Opis: SCP-005 przypomina ozdobny, staroświecki klucz, podobny do kluczy produkowanych na szeroką skalę w latach 20. XX wieku. Klucz został odkryty, kiedy cywil próbował przy jego użyciu zinfiltrować silnie strzeżoną placówkę. SCP-005 zdaje się posiadać nietypową zdolność otwierania zamków każdego typu (szczegóły w dodatku A) — zarówno mechanicznego, jak i cyfrowego. Źródło tej zdolności nie zostało rozpoznane.

Notatki dodatkowe: SCP-005 może zostać wykorzystany w razie zagubienia przepustki pod warunkiem, że jego użycie nadzorowane będzie przez co najmniej jednego pracownika z upoważnieniem poziomu 4. SCP-005 nie można wykorzystywać przy automatach z napojami, do otwierania szafek ani jako zapasowego klucza do domu. Nieautoryzowane użycie klucza jest podstawą ku natychmiastowej terminacji.

Dodatek A: Choć SCP-005 wykazuje wysoką skuteczność w otwieraniu wszelkich zabezpieczeń, dalsze eksperymenty wykazały, iż próby zamaskowania celu lub niewskazania dokładnego zamka w nieznany sposób niweczą zdolności SCP-005. W około 50% przypadków, kiedy tester nie był w stanie rozpoznać samego urządzenia zabezpieczającego (zamka), SCP-005 nie mógł go otworzyć. Z tego powodu SCP-005 został wstępnie określony jako czujący i zarządzono dalsze próby mające na celu poznanie jego możliwości. Nie udało się jednak wykazać, czy jest niezdolny do otwarcia specyficznego typu zabezpieczenia; jedynie ukrycie lub zamaskowanie danego zabezpieczenia owo uniemożliwia.

wersja strony: 14, ostatnia edycja: 24 Feb 2017 13:03
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website