nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-009 Czerwony lód
EuclidSCP-009 Czerwony lódRate: 211
SCP-009
SCP-009.jpg

SCP-009 przed pozyskaniem

Identyfikator podmiotu: SCP-009

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest przechowywany w zabezpieczonym zbiorniku z odpornego na ciepło stopu, o objętości nie mniejszej niż 14 [m³].

Pod żadnym pozorem nie wolno wystawiać SCP-009 na działanie temperatur przekraczających 0ºC, o ile nie jest to w drodze zatwierdzonych eksperymentów. W promieniu 30 [m] od miejsca przechowywania obiektu nie można umieszczać żadnych innych cieczy w stanie stałym (zwłaszcza wody). Komora obiektu jest wyposażona w czujniki temperatury, które muszą być stale monitorowane, i chłodzona przez trzy niezależne jednostki. Wszelkie awarie sensorów lub układów chłodzących muszą natychmiast zostać zgłoszone.

Jeżeli temperatura w strefie zamknięcia przekroczy 5ºC, komorę należy bezzwłocznie zamknąć i zalać środkiem chłodzącym do uzyskania temperatury pomiędzy -30 i -25ºC. Kiedy wewnątrz znajdują się pracownicy, atmosfera musi być wypompowana, a wszelkie znajdujące się wewnątrz opary wody muszą zostać przefiltrowane i przechowane w podobnych warunkach przez okres nie krótszy niż 24 [h]. Wszelkie opary wykazujące właściwości SCP-009 muszą zostać natychmiast umieszczone w strefie zamkniętej.

Całość personelu pracująca przy lub obserwująca obiekt musi nosić kompletne kombinezony ochronne. Całość personelu opuszczającego komorę przechowawczą musi poddać się dehydratacji całości wyposażenia, materiałów badawczych i wszystkich obiektów, które weszły w kontakt z komorą SCP-009. Jeśli wykryte zostaje skażenie, żaden obiekt ani materiał nie może opuścić komory, ponadto zarządza się wówczas zamknięcie strefy klasy 2. Dopuszczone jest użycie siły w razie potrzeby, choć wszystkim służbom ochronnym zaleca się pozostanie od celów najdalej, jak to możliwe, by zminimalizować zagrożenie wynikające z kontaktu z cieczami skażonymi SCP-009.

Opis: SCP-009 to około 3700 [l] substancji wykazującej wiele nietypowych właściwości. Niewielkie ilości substancji we wszystkich stanach są bezbarwne jak zwykła woda, ale w większych ilościach przybierają charakterystyczną barwę głębokiej czerwieni.

Jego najistotniejszą cechą jest fakt, iż reakcja SCP-009 na temperatury jest dokładnie przeciwna reakcji wody: obiekt przechodzi w stan ciekły w temperaturach od -100ºC do 0ºC, a w stan stały — powyżej tych temperatur. Schłodzony poniżej -100ºC SCP-009 paruje do postaci gazowej przypominającej parę, jednak przy wysokim ciśnieniu nadal zachowuje czerwoną barwę.

Badania struktury atomowej SCP-009 nie przyniosły efektów. Testy wykazały, że obiekt składa się z tego samego związku wodoru i tlenu, co zwykła woda, nie wyjaśniając jednak kwestii pochodzenia anomalnych właściwości. Dr ██████ sugeruje, że obiekt może pochodzić z innej rzeczywistości, podlegającej innym prawom fizyki.

Owa teoria odpowiada zaobserwowanej zdolności SCP-009 do „asymilacji” zwykłej wody do własnej masy. W razie wystąpienia fizycznego kontaktu z jakąkolwiek formą wody (może być to lód, woda słona lub para wodna w powietrzu), SCP-009 „rozszerzy się” i skazi całość H2O, powodując przejęcie przezeń jego anomalnych właściwości. Efekt ten zaobserwowano przy wszystkich stanach skupienia, ale najwolniej zachodzi w stanie ciekłym.

Jeśli obiekt wejdzie w kontakt z jakimkolwiek biologicznym źródłem ciepła, rozpocznie się reakcja łańcuchowa, pod której wpływem wszelkie ciecze wewnątrz organizmu gwałtownie zmienią się w SCP-009 i zamarzną pod wpływem ciepła ciała. Jako że SCP-009 wydziela ciepło podczas zamarzania (w tej samej ilości, w jakiej zwykły lód pochłania je podczas roztapiania), proces sam napędza się do chwili, kiedy całość dostępnych cieczy zostaje skażona albo sam zostaje przerwany przez czynniki zewnętrzne.

Eksperymenty na pracownikach klasy D pozwoliły zbadać proces „konwersji” obiektu. Opisano go według etapów.

1. Wczesne wystawienie na oddziaływanie: Obiekt poddany jest działaniu SCP-009, który rozpoczyna konwersję całości wody na dostępnej powierzchni (zazwyczaj skórze) do postaci wody posiadającej jego właściwości. Obecność mgły, deszczu, śniegu lub innej formy H2O znacznie przyspiesza proces.

2. Przemiana powierzchniowa: Cienka warstwa szronu osadza się na odsłoniętej powierzchni, ponieważ ciepło ciała i to wydzielane przez SCP-009 zwiększa jego temperaturę powyżej progu zamarzania. Przejście do tego kroku może zająć od pięciu minut do godziny, w zależności od temperatury ciała ofiary. Wówczas rozpocznie się proces zamarzania zewnętrznych warstw naskórka, które w niedługim czasie dotrą do żywych komórek.

3. Przemiana głęboko-tkankowa: Wykładniczy wzrost temperatury SCP-009 powoduje rozszerzanie kryształków lodu w głąb ciała ofiary, powodując perforację wewnętrznych struktur komórek. Strata krwi jest na tym etapie niewielka, ponieważ kryształy wypełniają rany punktowe, co pozwala obiektom żyć i zachować świadomość do ██ godzin.

4. [USUNIĘTO]

5. Przyczyna śmierci: Zatrzymanie pracy wielu organów i wykrwawienie z powodu krystalizacji.

Testów na pracownikach klasy D zaprzestano 23.04.20██ r.

Dodatek: Okoliczności pozyskania: Obiekt znaleziono w █████ (Alaska) 5 listopada 19██ r. Fundacja zainteresowała się sprawą po wpłynięciu raportów od lokalnego plemienia ██████, które dotyczyły znalezionych, zniszczonych ciał jego członków polujących na foki; rozbili się oni ok. ██ mil od osady.

Wszystkie ofiary zastano w bryłach czerwonego lodu. Przyczyną śmierci były wewnętrzne krwotoki. U ofiar, których twarze zachowały się w dostatecznym stopniu, zaobserwowano panikę i ból. Przypuszcza się, że niskie temperatury otoczenia spowolniły proces zamarzania, co wydłużyło czas całkowitej konwersji o ██ godzin, pozwalając ofiarom zachować świadomość do [USUNIĘTO].

Dodatek: 16.12.20██ r.

Przechładzanie SCP-009 na cele eksperymentalne zostaje zabronione do odwołania. Zaleca się, by ciekłego azotu używać na obiekcie w kontrolowanych ilościach i tylko do momentu, w którym temperatura osiąga akceptowalny poziom.

Nota: Możliwość badania SCP-009 za pomocą zimnej fuzji oczekuje na rozpatrzenie.

wersja strony: 15, ostatnia edycja: 24 Feb 2017 13:24
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website