nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-039 Nosowi inżynierowie
EuclidSCP-039 Nosowi inżynierowieRate: 117
SCP-039

Identyfikator podmiotu: SCP-039

Klasa podmiotu: Euclid

q1K3zqq.png

Samiec z grupy SCP-039

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie elementy SCP-039 przechowywane są w komnacie obserwacji dziczy 2B, w Ośrodku 77. Wyznacza się minimum dwóch (2) wykwalifikowanych ochroniarzy do monitoringu wnętrza i zewnętrza komory SCP-039; personel ochronny pracuje według zmian sześciogodzinnych. Pracownicy obsługi nie mogą wejść do przechowalni SCP-039 bez eskorty ochroniarzy i mogą zrobić to jedynie w celach naukowych lub sprawdzenia pomieszczenia pod kątem znalezienia ew. kontrabandy lub śladów sabotażu; taka inspekcja ma miejsce co tydzień.

18 września 20██ r., SCP-039-8 zaszła w ciążę; odpowiedzialnością za nowo powstający obiekt obarczono personel ze skrzydła obserwatorium weterynaryjnego.

Opis: SCP-039 składa się z dwudziestu trzech (23) osobników Nasalis larvatus, czyli nosacza sundajskiego lub po prostu nosacza. Osobniki przeszły radykalne mutacje anatomiczne. SCP-039 nie posiadają oczu ani pysków, co oznacza, że ich twarze mają jedynie nosy i okolice nosowe. Jednostki obiektu posiadają wyjątkowo wyczulony zmysł słuchowy i dotykowy, co kompensuje brak oczu; osobniki polegają głównie na fizycznych odczuciach związanych z dotykanymi obiektami oraz na wykorzystywaniu swoich parsknięć jako swoistego systemu echolokacyjnego. Diagnostyki pośmiertne wykazały, iż ich system trawienny nie istnieje; kwestia odżywiania się SCP-039 lub odwrotnie — przeżycia bez odżywiania się — nadal pozostaje niewiadomą.

Osobniki SCP-039 wykazują oznaki rozumności, przez co rozumie się m.in. komunikację systemem parsknięć, rozumienie mówionego języka angielskiego oraz kompleksowe rozumienie działania maszyn. Osobniki dojrzałe zademonstrowały zdolność używania narzędzi mechanicznych i potrafią naprawiać oraz wytwarzać różnego rodzaju elementy technologiczne — przykładowo rozłożenie i poprawne złożenie wewnętrznego silnika zapłonowego czy optymalne okablowanie niewielkiego mieszkania. Testy wykazały, iż osobniki najlepiej pracują samodzielnie, niż kiedy są w grupach, jako że inaczej nawzajem się często odciągają od pracy.

Sporadycznie, podczas pracy, jednostki SCP-039 łapią się za swoje brzuchy i emitują bolesne wokalizacje. Jeżeli nieopodal znajduje się pożywienie, osobniki wysmaruje sobie twarze tymi substancjami. Obecne hipotezy skłaniają się ku temu, iż SCP-039 jest rezultatem sztucznej manipulacji normalnego przedstawiciela gatunku nosacza sundajskiego; pozyskano dokumenty przechowawcze, które uwiarygodniają te hipotezy. (Szczegóły w dodatku SCP-039-A).

SCP-039 zdolne są do reprodukcji i przechodzenia ciąży niepodobnej do zwyczajnych nosaczy; w chwili pisania tego tekstu urodziło się już w sumie pięć (5) osobników SCP-039. Jednostki wykazują posiadanie bardzo silnych więzi, a ich noworodkami zajmują się wszystkie zdolne do tego osobniki dorosłe. Nowe instancje rodzą się podobne pod względem anomalii anatomicznej do rodziców, jednakże brakuje im wiedzy innych instancji. Rodzice będą edukować dziecko pod względem komunikacyjnym i podstawowych umiejętności, aż te osiągną sześć (6) miesięcy, kiedy to reszta dorosłych dołączy do przekazania im wiedzy technologicznej.

SCP-039 pozyskano z opuszczonej placówki naukowej, pięćdziesiąt (50) kilometrów od najbliższego miasta ████████, w stanie Nevada. Dokumenty odkryte podczas zabezpieczenia wskazały, iż właścicielem placówki jest ██████ █████, firma fundująca projekty naukowe badające rozwój naturalnych ludzkich zdolności. Dwadzieścia (20) żywych instancji SCP-039 zamieszkiwało placówkę przez nieznany okres. Dodatkowe dokumenty wykazały, iż projekt był prowadzony w celu zwiększenia możliwości ludzkiej inteligencji. Przedsięwzięcie zostało najprawdopodobniej anulowane niedługo po bankructwie firmy; materiały sprzedano nienazwanemu kontrahentowi. Kontynuowane śledztwo dotyczące ██████ █████ i grup, które zakupiły materiały, nie ujawniło niczego przełomowego.

Dodatek SCP-039-A: Kilka, pozyskanych podczas zabezpieczenia obiektów, dokumentów, wydaje się stanowić dokumentację wczesnych etapów mutacji SCP-039. Rozpoczęto badania celem rozpoznania metody rekreacji procesu, który tworzy nowe jednostki SCP-039. Jednakże dokumentacja jest częściowo nieczytelna, ze względu na akumulację podniszczeń sprzed zabezpieczenia SCP-039.


…usunięciu, ich produktywność wzrosła o prawie 100%, nie licząc nawet skrócenia przerw w ich pracy. Ten sukces pozwoli nam na rozważyć możliwość nakładania kolejnych ograniczeń tak długo, jak zmiany lub ich brak, nie wpłyną na jakość pracy.

Wernher obserwował ich podczas wczorajszej pracy i odnotował, że kilka osobników łapało się za brzuchy. Wygląda to na objawy bólu głodówki urojonej, pomimo iż osobniki te nie potrzebują już pożywienia. Jeżeli produktywność nie ulegnie zmianie, pozostawimy to, jak jest.

Spróbowaliśmy usunąć organy wzrokowe i sprawiliśmy, że pracują "z pamięci". Po kilku bezowocnych próbach jeden z osobników osiągnął poziom, na którym zaliczył równie dużo punktów, jak podczas testu kontrolnego. Zdecydowaliśmy kontynuować tę inicjatywę i, o ile będzie przynosić korzyści, usunąć oczy reszcie osobników.

ZMIENIONO: Aktualizacja. Wygląda na to, że wyłączenie zmysłu wzroku osobników zwiększyło wrażliwość zmysłu dotyku większości populacji oraz — co nieprawdopodobne — sprawiło, że osiągnęły one poziom produktywności wyższy, niż przypuszczano. Decyzją jest usunięcie wzroku reszcie osobników. Niektórym się to nie spodobało, ale nadal są użyteczne jako nośniki części wymiennych. W międzyczasie umieściliśmy je w magazynie.

Po udanym przedsięwzięciu wyłączenia wzroku Damien zasugerował zwiększenie produktywności poprzez zwiększenie wrażliwości słuchowej osobników. Nic im nie grozi, o ile będą przebywać w zakładzie, ponieważ nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, które mogłyby zranić ich uszy. Testy rozpoczniemy do końca tygodnia lub nawet później.

Ogromny sukces. Poprzez eliminację zmysłu wzroku, potrzeby jedzenia oraz zwiększenie wrażliwości słuchowej i dotykowej uzyskaliśmy o 211% polepszoną produktywność względem grupy wyjściowej. Zarząd uznał, że warto przeznaczyć nam więcej czasu na dokończenie projektu. A pomyśleć, że mieliśmy go sprzedać za ochłapy. Mam ochotę zatańczyć w powietrzu.

ZMIENIONO: Doszło do niewielkiego incydentu. Jeden z osobników przebywał poza swoją zagrodą i porwał kilka narzędzi. Wsadziliśmy go do zagrody i ją zamknęliśmy. Alan powiedział, że jutro ponownie obejrzy drzwi.

wersja strony: 10, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 06:03
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website