nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-061 Słuchowa kontrola umysłu
SafeSCP-061 Słuchowa kontrola umysłuRate: 87
SCP-061

Identyfikator podmiotu: SCP-061

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Komputery przechowujące SCP-061 znajdują się pod zbrojnym zabezpieczeniem, zamknięte w Sektorze 7. Uzbrojeni strażnicy muszą być ulokowani na zewnątrz przechowalni, by identyfikować osoby próbujące zalogować się do LAN-u 061 (sieci lokalnej połączonej z SCP-061). Uzbrojonym strażnikiem 061 może zostać jedynie zupełnie głucha osoba.

LAN-061 istnieje wewnątrz pojedynczego laboratorium badawczego otoczonego izolacją próżniową redukującą szumy. Serwery tworzące LAN-061 podłączone są do ładunku wybuchowego typu PE-4, który zostanie zdalnie zdetonowany w razie trzykrotnej, nieudanej próby zalogowania się użytkownika do LAN-u 061 lub jeżeli LAN-061 wykryje podłączenie do sieci WAN takiej jak Internet bądź programu komputerowego przypominającego [USUNIĘTO]. SCP-061 nie może wejść w kontakt ze sztuczną inteligencją, żadnym podobnym programem ani algorytmem.

Opis: SCP-061 to dźwiękowy program komputerowy rozwijany przez naukowców Fundacji celem stworzenia udanego środka zaradczego przeciwko podobnym programom rozwijanym przez rządy oraz osoby fizyczne na całym świecie. Projekt jest rezultatem inspiracji badaniem [USUNIĘTO]. Dowództwo SCP dojrzało drzemiący potencjał i możliwość wyrządzania krzywdy w zdolności do kontroli funkcji mózgowych innych ludzi. Laicy utrzymują, że muzyka może przywoływać określone emocje lub wspomnienia, a niektóre dźwięki wywoływać mogą strach oraz podekscytowanie — tylko dlatego, że można je usłyszeć. Rządy światowe przez dziesiątki lat starały się lepiej zrozumieć to założenie; badania prowadzone przez Fundację jako pierwsze zdołały uzyskać odpowiedzi wyższych funkcji umysłu.

Części mózgu, na które wpływa SCP-061, różnią się od tych stymulowanych przez [USUNIĘTO] i przekazy podprogowe. Zamiast wpływać na części mózgu uznawane za kontrolujące podświadomość, częstotliwości dźwiękowe produkowane przez SCP-061 przechwytują wytwarzane myśli świadome i je modyfikują. Centrum słuchowe człowieka rozdziela myśli świadome płata czołowego od kontroli motorycznej kory mózgowej.

Podstawowy rytm "przekonuje" resztę mózgu, że podświadomość "śpi", co efektywnie wstrzymuje transmisję myśli świadomych poprzez resztę mózgu. Płat czołowy doświadcza "pauzy", która przypomina psychologiczne efekty anestezji. Kody akustyczne, produkowane przez SCP-061, interpretowane są przez centra motoryczne mózgu jako instrukcje świadome, na które tester zazwyczaj reaguje (szczegóły w dodatku 01).

Testerzy, na które oddziałuje SCP-061, zazwyczaj będą mieli "puste" grymasy twarzy. Nie odpowiadają oni na próby konwersacji ani nie wyrażają żadnych potrzeb typu głód czy seksualność. Pomimo iż wszystkie polecenia wykonywane są bez pytań, efekty kontroli słuchowej zanikają z momentem, kiedy tester przestaje słyszeć program. Większość testerów stwierdziła, że nie była w stanie zapamiętać tego, co robiła w czasie oddziaływania na nich podmiotu, ale niektórzy doświadczyli efektu "bezradnego przyglądania się" ich ciałom, które działały wbrew woli.

Celem tych badań jest odkrycie sposobów na zaradzenie skutkom słuchowej kontroli umysłu; jednakże jedynie dwie metody przeciwdziałania nim okazały się — jak dotąd — skuteczne. Pierwsza: systemy słuchowe testerów działają nie pełnie, przez co jednostka nie może słyszeć programu. Może to zostać osiągnięte przez zakrycie ucha lub ogłuszenie testera. Druga: sam program wysyła zakodowaną instrukcję do centrum słuchowego mózgu, która go wyłącza. Mimo że ucho nadal słyszy, nie osiągnięto sukcesów podczas poszukiwań odpowiedniego kodu do "zrestartowania" ww. centrum.

Dodatek 01: Wszystkich testerów kontrolowano słuchowo. Wydawano zakodowane instrukcje słuchowe, a następnie monitorowano rezultaty.

 • Tester — 4402F
  • Polecenie: [Śpij].
  • Rezultat: Testerka skuliła się do pozycji embrionalnej na podłodze, a jej mózg zaczął emitować powiązane ze snem fale alfa. Jej oczy pozostały szeroko otwarte w zwyczajowym, "pustym" grymasie twarzy. Jej oczy kilkakrotnie gwałtownie zadrżały w sposób typowy dla fazy REM snu.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Biegnij po bieżni].
  • Rezultat: Tester wszedł na bieżnie i rozpoczął bieg. Tester nie włączył maszyny, co skutkowało uderzeniem jego ciała o kontrolki. Tester powtarzał te czynności, aż do otrzymania polecenia [przestań]. Notatka: Zaleca się używać bardziej skomplikowanych poleceń podczas testów związanych z wykonywaniem zadań.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Włącz bieżnię; biegnij po bieżni].
  • Rezultat: Tester włączył bieżnię na poziom najszybszy, wszedł na nią i rozpoczął próbę biegu — wtedy spadł z taśmociągu. Tester kilkakrotnie włączał bieżnie na losowe poziomy szybkości, co różnie się kończyło. Notatka: Zaleca się używać bardziej skomplikowanych poleceń podczas testów związanych z wykonywaniem zadań.
 • Tester — 4427M
  • Polecenie: [Włącz bieżnię na poziom truchtu; biegnij truchtem po bieżni].
  • Rezultat: Tester poprawnie biegł truchtem po taśmie bieżni do momentu, kiedy wydano polecenie "przestań", które spowodowało spadek testera z taśmociągu. Notatka: Zanim polecenie zostanie wydane, tester powinien znaleźć się we względnej pozycji bezpiecznej.
wersja strony: 11, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 08:08
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website