nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-074 Kwantowy stonóg
EuclidSCP-074 Kwantowy stonógRate: 85
SCP-074

Identyfikator podmiotu: SCP-074

Klasa podmiotu: Euclid

DOKUMENT ZAKTUALIZOWANY

Specjalne Procedury Przechowawcze: SCP-074 jest przechowywany w Ośrodku 81. SCP-074 stanowi aktywne zagrożenie poznawcze. Zabronione jest przeprowadzanie eksperymentów mających określić właściwości anomalne podmiotu. Personel, który był wcześniej zaangażowany w badanie tych właściwości, a posiada wykształcenie wyższe z zakresu fizyki lub zapoznał się z Archiwum 074-317E, nie może zbliżyć się do SCP-074 na odległość mniejszą niż 5 kilometrów.

SCP-074 jest przechowywany w komorze o wymiarach 6 [m] x 6 [m] x 3 [m],1 wykonanej z szyb pancernych, blokujących całe promieniowanie UV; znajdującej się w pomieszczeniu pozbawionym okien, oświetlonym przez monochromatyczne lampy bezpieczeństwa, stanowi ono przechowalnie drugorzędną. Komora przechowawcza otoczona jest rusztowaniami, na których rozwieszone są płaty żywej, hodowanej ludzkiej skóry. Przylegają one równolegle do powierzchni przechowalni i zachodzą na siebie tak, aby pokrywać przynajmniej 95% powierzchni. Płaty skóry muszą mieć minimum trzy (3) milimetry grubości, być ogrzane do temperatury trzydziestu siedmiu (37) stopni Celsjusza i wyhodowane z próbek dostarczonych przez personel Klasy D z wykształceniem co najmniej średnim, ale nie wyższym. Wszystkie płaty skóry muszą być sprawdzane codziennie pod względem występowania instancji SCP-074-1; wszystkie SCP-074-1 muszą być wycięte i spalone.

SCP-074 ma być karmiony 75 gramami świeżo zmielonego jabłka (rodzaju Malus), liści, kory i owoców, hydroponiczne uprawianych w celu zapewnienia braku zanieczyszczeń i organizmów obcych, raz dziennie poprzez dozownik mechaniczny.

W przypadku spontanicznego naruszenia przechowalni, personel może przymusić SCP-074 do powrotu do komory przechowawczej przez, najpierw, zajęcie wszystkich jego czterech par szczęk całym, świeżym jabłkiem, a następnie, fizyczne popchanie SCP-074 w wybranym kierunku, poprzez delikatne uderzenie w jego oczy złożone otwartą dłonią, lub rozpylanie na przednie czułki 0,5% roztworu kwasu mrówkowego.

Opis: SCP-074 to anomalny organizm, który wykorzystuje różne zjawiska kwantowe w skali makroskopowej, a także w inny sposób modyfikuje prawa fizyki w swoim najbliższym otoczeniu. Dokładna natura tych zmian wydaje się być zależna od wiedzy na temat danego prawa fizycznego posiadanej przez ludzi znajdujących się niedaleko SCP-074, co spowodowało, że w czasie badania, które zdolności podmiot posiada, wykształcał je u siebie. Archiwum 074-317E — pełna lista anomalnych zjawisk fizycznych o których wiadomo że są, lub były, powiązane z SCP-074 — jest dostępne dla personelu z Poziomu 3 lub wyższego; personel który zapoznał się z tym dokumentem nie będzie nadawać się do pracy przy SCP-074, a pod żadnym pozorem nie będzie wolno mu zbliżać się do Ośrodka 81 na odległość mniejszą niż 5 km.

SCP-074 wielokrotnie manifestował zdolność to spontanicznego materializowania się do 3 metrów na zewnątrz jego pierwszej przechowalni; uważa się że jest to, albo jest analogiczne do zjawiska tunelowego (efekt tunelowy, tunelowanie kwantowe).

Entomolodzy Fundacji wstępnie określili, że SCP-074 należy do rzędu Isopoda, popularnie nazywanego równonogami, stonogami. Jego masa bezwładna wynosi około 1700 kg, ale masa grawitacyjna tylko około 375 gramów; objętość oszacowano na 1,7 metra sześciennego, w przybliżeniu rozmiar kompaktowego samochodu osobowego.

SCP-074 to samica2 partenogeniczna; periodycznie3, kulisty organ na końcu jego pokładełka rozświetla się i emituje, co pierwotnie zakładano że jest formą nie-jonizującej radiacji, lecz później zostało zidentyfikowane jako "spójne paczki falowe"4 prawdopodobieństwa "reifikacji"5 jednego z samo-zapłodnionych jajeczek SCP-074. Instancje SCP-074-1 preferują pojawianie się i dojrzewanie w tkankach ludzi posiadających wiedzę z zakresu fizyki.6 W przypadku braku odpowiednich, ludzkich nosicieli, pakiety fal zmaterializują się w innych organizmach, lub w nieruchomych obiektach; jednak zamiast dojrzewać, jajeczka uschną i obumrą, pozostawiając otwory podobne do uszkodzenia przez promieniowanie w skali makroskopowej. Fale słabną z czasem, jako żę żadne pakiety ani przypadki powiązanych z nimi uszkodzeń nie zostały wykryte w odległości większej niż 400 metrów od SCP-074. Prędkość, z jaką dojrzewają dobrze "zaszczepione" instancje SCP-074-1 zależy od wystawienia hosta na promienie UV: jeżeli nosiciel wystawiony jest na działanie światła słonecznego przez średnio 30 minut dziennie przez miesiąc, SCP-074-1 jest w stanie urosnąć z 2 miligramów do 8 kilogramów,7 kiedy jednak żywiciel jest całkowicie odizolowany od naturalnego światła przez miesiąc, trzy równocześnie rozwijające się instancje osiągnęły masy kolejno 600 g, 680g i 710g. Pełna dokumentacja rozwoju i cyklu życia SCP-074-1, wliczając sposób w jaki opuszczają hosta i rozmiar w takim momencie, nie jest jeszcze znana.

wersja strony: 12, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 08:19
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website