nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-203 Torturowana Dusza Z Żelaza
EuclidSCP-203 Torturowana Dusza Z ŻelazaRate: 81
SCP-203

Identyfikator podmiotu: SCP-203

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-203 ma być przechowywany w Bunkrze Magazynowym 3-A w Placówce Badawczej ██, w niezasilanym stanie. Dwaj pracownicy klasy D wyposażeni w filtry dźwiękowe muszą chronić Bunkier 3-A pod kątem przypadkowej aktywacji mechanizmu obronnego. Kiedy jest aktywny, SCP-203 musi znajdować się w towarzystwie uzbrojonej eskorty podczas wszelkich procedur testowych.

Opis: SCP-203 zdaje się być niegdysiejszym mężczyzną rasy kaukaskiej o niezidentyfikowanym wieku. Obiekt jest wysoki na dwa i pół (2.5) metrów (chociaż teoretyzuje się, że struktura "szkieletowa" wpływa na wzrost obiektu, co sugerowane jest przez nieregularną muskulaturę) i waży około dwieście (200) kilogramów.

Cały szkielet obiektu został usunięty i zastąpiony przez mechaniczną strukturę zrobioną z żeliwa, która zdaje się poruszać zgodnie z własną wola. Struktura ta zdaje się być głównym powodem lokomocji SCP-203, niezależnie od jego muskulatury. Kilka obszarów skóry na ciele testera zostało rozwartych, ukazując sekcję podskórnych metalowych ram1. Dodatkowo, poza tymi obszarami, niektóre części metalicznej struktury zdają się być celowo wystające z ciała, najwyraźniej aby utworzyć estetyczny wzór2. Wzmocnienia ciała obiektu obejmują, ale nie ograniczają się do:

  • Palce dłoni zostały wydłużone w zaostrzone groty, długie na około jeden (1) metr.
  • Wargi zostały usunięte, co ukazało, iż SCP-203 nie posiada kości szczęki, sugerując że czaszka jest jednym, wydrążonym elementem. Pozostała tkanka twarzowa została przyczepiona do "czaszki" przy użyciu kilku haczykowatych wypukłości. W miejsce ust dospawana została mała kratka przetwornika audio. Modyfikacja ta tworzy podstawowe wokalizacje poprzez nieznany mechanizm.
  • Kręgi zostały zastąpione przez segmentowy pręt żelazny, który posiada kilka zaostrzonych, przyspawanych do niego w sposób losowy, prętów.
  • Nogi posiadają dwa dodatkowe stawy (sprawiając, że wyglądają na zdatne do palcochodu) z wystającymi z nich stalowymi tubami nieznanego przeznaczenia, które wychodzą i łączą się na plecach.
  • Klatka piersiowa pozbawiona jest mostka, co powoduje, że skóra wciągana jest do środka podczas skurczu membrany obiektu.
  • Uszy zostały usunięte, a pozostała skóra zszyta ze sobą3.
  • Usunięto [USUNIĘTO].
  • Wszystkie palce stóp zostały usunięte i zastąpione stałymi kawałkami żelaza, szczątkowo przypominającymi metalową wkładkę ze "stalowych butów". Pięty zostały wzmocnione przez podobne metalowe wkładki.
  • Oczy zostały zachowane, ale są utrzymywane w przedniej pozycji przy pomocy kilku igieł wystających z oczodołów. Tęczówki zdają się być stale rozszerzone i nie fotoreaktywne.

Chociaż nie posiada strun głosowych, SCP-203 potrafi komunikować się werbalnie poprzez przetwornik znajdujący się na przednim panelu. Zdaje się w pewnym stopniu rozumieć angielski, ale głównym językiem zdaje się być wcześniej nieznany dialekt arabskiego. SCP-203 nie posiada wspomnień o życiu sprzed modyfikacji, jedynie, że czuł niemal stały ból i konfuzję.

SCP-203 zdaje się być zasilany przez wewnętrzne ogniwo zdolne do działania przez okres 72 godzin, po upływie których tester wchodzi w stan hibernacji, która trwa od 3 do 4 godzin. Obiekt nie może świadomie dezaktywować tego źródła mocy, chociaż określił, że te etapy "snu" to jedyna ucieczka, jaką posiada, od swojej godnej pożałowania egzystencji. Jako, że obecnie nie ma sposobu na zweryfikowanie oświadczeń obiektu pod kątem prawdy, wszystkie manifestacje bólu bądź depresji mają być traktowane przez personel jako sposoby na wywołanie sympatii, przez co mają być ignorowane.

Zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, ultradźwięki i inne metody obrazowania diagnostycznego4 okazały się niezdolne do penetracji wewnętrznych operacji SCP-203 głębiej, niż do poziomu podskórnego, a czynności chirurgii eksploracyjnej aktywowały mechanizm obronny, który [ZMIENIONO].

Okazało się ostatnio, że SCP-203 posiada zdolność emitowania warkotu o wysokiej częstotliwości, powierzchownie podobnego do sprzężenia akustycznego, który posiada wysoce szkodliwy efekt na układ nerwowy człowieka. Mimo to mechanizm ten jest aktywowany wyłącznie wtedy, gdy obiekt jest prowokowany bądź raniony. Aby uzyskać więcej informacji o tej zdolności zobacz dołączony log testów.

SCP-203 przy wielu okazjach poprosił o znieczulenie, środki przeciwbólowe bądź, okazjonalnie, narkotyki. Prośby te oczekują zatwierdzenia.

Format testów:
Tester:
Obecni naukowcy:
Metoda wywołania:
Rezultat: [Czas po wystawieniu]:

Tester: Pracownik D-104
Obecni naukowcy: N/A
Metoda wywołania: Przypadkowa. SCP-203 zostaje uderzony przez D-104 kiedy odmawia wejścia do magazynu. Kiedy mechanizmy obronne aktywują się, D-104 kontynuuje swój atak i wymusza wejście SCP-203 do przechowalni.
Rezultat:
[1 minuta po wystawieniu]: Tester doświadcza silnego bólu głowy.
[15 minut po wystawieniu]: Ból głowy testera wzrasta w intensywności, pojawia się krwawienie z uszu. SCP-203 kontynuuje pisk. (Nota: D-171, drugi obecny strażnik, nie jest dotknięty przez dźwięk)
[20 minut po wystawieniu]: Tester opuszcza swój posterunek i melduje się w oddziale szpitalnym.
[30 minut po wystawieniu]: Tester dostaje napadu padaczki. Tester krwawi ze wszystkich otworów ciała.
[35 minut po wystawieniu]: Tester zaczyna wielokrotnie krzyczeć “wyłączcie to”, chociaż nie znajduje się już w zasięgu dźwięku SCP-203.
[40 minut po wystawieniu]: Tester zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że Tester zmarł na rozległy wylew krwi do mózgu.

Tester: Pracownik D-090
Obecny naukowiec: Dr █████ ████
Metoda wywołania: Tester został zamknięty w pomieszczeniu z SCP-203 będąc obserwowanym przez zdalne kamery. D-090 wyposażony jest w taser i jest poinstruowany, aby użyć tej broni na SCP-203. Tester jest niechętny, ale wykonuje polecenie. SCP-203 zaczyna emisję obronną 30 sekund po prowokacji.
Rezultat:
[1 minuta po wystawieniu]: Tester staje się zdenerwowany i znowu atakuje SCP-203. SCP-203 kontynuuje emisję i przybiera pozycję embrionalną.
[10 minut po wystawieniu]: Tester zaczyna trzymać się za głowę, jak również krwawi z uszu i nosa. Mechanizmy ochronne SCP-203 kontynuują działanie.
[25 minut po wystawieniu]: Tester dostaje napadu padaczki. Mechanizmy ochronne SCP-203 zdają się wyłączać. Mimo to późniejsza analiza wykazała, że częstotliwość emisji dźwięku została po prostu zmieniona na tę spoza zasięgu słyszalności przez człowieka.
[35 minut po wystawieniu]: Tester zaczyna wymiotować krwią i krwawić z oczu.
[40 minut po wystawieniu]: Tester zdaje się być martwy. Emisja dźwięku rzeczywiście się kończy.
[44 minut po wystawieniu]: SCP-203 wstaje i zbliża się do ciała testera. Następnie SCP-203 zaczyna chirurgicznie usuwać szkielet testera. W tym momencie SCP-203 zostaje usunięty z pomieszczenia i przeniesiony do przechowalni. (Nota: test zdaje się wskazywać na to, że mechanizmy ochronne SCP-203 są równocześnie metodą produkcji kolejnych istot podobnych do SCP-203. Brane są pod uwagę dalsze testy pozwalające SCP-203 kontynuować ten proces)

Przesłuchiwany: SCP-203

Przesłuchujący: Dr ██████

<Początek logu, ██-█-████, 15:34 >

<Dr ██████>: Widziałem, że złożyłeś wniosek o nagranie wideo z testu z ostatniego tygodnia.
<203>: Tak.
<Dr ██████>: Z jakiegoś konkretnego powodu?
Pauza.
<203>: Oczy nie widzą, dzieje się poza. Zgubiony w ciemności, jak czas milczenia, i nie wie, co zrobili.
<Dr ██████>: Nie jestem pewien, czy rozumiem… tracisz świadomość przy aktywacji ochrony?
<203>: Tak.
<Dr ██████>: I.. chcesz wiedzieć, co zrobiłeś napastnikowi?
<203>: Po ciemności widzimy tylko później. W ciemności nasze ciało jest narzędziem [niezrozumiałe, prawdopodobnie Arabski].
<Dr ██████>: Dlaczego chcesz to wiedzieć?
203 milczy przez kilka minut.
<Dr ██████>: 203?
<203>: Myślą o nas jako o rzeczy. Myślą o nas jako o czymś do oglądania. [zniekształcone, brzmi jak "Jesteśmy zabawką"]. Ale nawet ze złem wewnątrz mnie ktoś rozmawia z nami jak z człowiekiem.
<Dr ██████>: Przepraszam?
<203>: Ty, ██. Ty rozmawiasz z nami jakbyśmy nie byli z metalu. Nazywasz nas po imieniu.
203 wydaje niezrozumiały dźwięk; prawdopodobnie śmiech.
<203>: Kiedy nikt nie słyszy nazywasz nas po imieniu. Nazywasz nas "Edward". Tak, jak strażnicy mówią "Edward Nożycoręki"
<Dr ██████>: [zestresowany] Byłoby to nieprofesjonalne, 203 –
<203>: Nazywasz nas "Edward" i mówisz, że obchodzimy Cię i nam pomożesz –
<Dr ██████>: To koniec tej sesji.
<Koniec logu>

Oświadczenie końcowe: Dr ██ ██████ od tej pory otrzymał zakaz dostępu do obserwacji SCP-203.

wersja strony: 4, ostatnia edycja: 06 Nov 2017 18:57
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website