nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-209-JP Obiekt klasy Bezpieczne
SafeSCP-209-JP Obiekt klasy BezpieczneRate: 2594
SCP-209-JP

Identyfikator podmiotu: SCP-209-JP

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-209-JP ma być przechowywany w przezroczystej skrzyni zrobionej z żywicy akrylowej o grubości minimum 20 [mm], w części mieszkalnej bardziej buntowniczego personelu klasy D.

Opis: SCP-209-JP to drewniana statuetka Buddy (Mahavairocana), o wysokości 235 [mm], zrobiona z cyprysu japońskiego w okolicach XV wieku. Anomalne właściwości SCP-209-JP oddziałowują na osoby które widzą obiekt znajdują się w sąsiedztwie obiektu. Osoby te tracą wówczas zdolność odczytywania i reagowania na sytuacje kryzysowe i uznają, że sytuacja w jakiej obecnie się znajdują jest "bezpieczna" lub "pod kontrolą". Umiejętności te mogą zostać ponownie nabyte drogą nauki, jednak obecnie nieznana jest żadna metoda która pozwalałaby na usunięcie efektu natychmiastowo.

Przy pierwszym zabezpieczeniu, efekt SCP-209-JP został uznany za działający tylko przy bezpośredniej obserwacji. Po trzech miesiącach przechowywania SCP-209-JP metodami niewizualnymi, SCP-███-JP dokonał przełamania zabezpieczeń z powodu braku umiejętności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym u wielu pracowników, co spowodowało utratę 1██ członków personelu. Dodatkowe badania ujawniły, że SCP-209-JP będzie wpływał na osoby znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu jeśli nie był obserwowany przez długi czas. W oparciu o rezultaty tych badań, procedury przechowawcze SCP-209-JP zostały zaktualizowane do obecnej wersji. W związku z tym, wpływ SCP-209-JP został ograniczony wyłącznie do obserwujących go pracowników klasy D, co poskutkowało udanym, ponownym zabezpieczeniem podmiotu. Dodatkowo, wyżej wymienieni pracownicy zaczęli wykazywać zmniejszoną świadomość "niebezpieczeństwa Fundacji", a ich nastawienie do pracy znacząco się poprawiło.

Nie zaplanowano dalszych badań lub testów na SCP-209-JP. Bezpieczeństwo personelu i samego obiektu jest w pełni zapewnione.

Kiedyś trzęśliśmy się ze strachu na myśl, co to może spowodować, jednak teraz jesteśmy bezpieczni. - dr. ██

wersja strony: 3, ostatnia edycja: 11 Feb 2017 16:36
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website