nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2983 Capel Celyn
SafeSCP-2983 Capel CelynRate: 11
SCP-2983

Identyfikator podmiotu: SCP-2983

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoje położenie SCP-2983 jest przechowywany w miejscu pozyskania. MFO Omega-3 ("Oszczercy") mają za zadanie przechwytywać cywilów zbliżających się do lokacji zgodnie z Protokołem 745-Glyndwr.

SCP-2983-1 do 13 nie stwarzają zagrożenia i są efektywnie samo-zabezpieczane przez naturalne granice SCP-2983; w związku z tym behawioralny monitoring jest wystarczający dla zastrzeżeń Protokołu Eskalacji Oubliette-072.

Opis: SCP-2983 to zatopiona wioska Capel Celyn w dolinie Afon Tryweryn, Walia, zalana w 1965, by stworzyć zbiornik Llyn Celyn, co wymagało relokacji siłą czterdziestu ośmiu mieszkańców.

Odkryci podczas rutynowego przeglądu dna jeziora w 1971, SCP-2983-1 do 13 to poprzednio nieanomalni mieszkańcy, którzy ponownie zamieszkali sześć zatopionych domów. Wszyscy mieli bliskich krewnych pochowanych na cmentarzu i na tej podstawie opierali się zalaniu.1

Instancje utrzymują wyłącznie wodny stan istnienia dzięki nieznanym procesom i są nieświadome swojego obecnego stanu, świata zewnętrznego czy bycia monitorowanym przez Fundacje.

Log SCP-2983-1-f-05-1976-09-12-07-46:
SCP-2983-6 opuszcza chatę i idzie główną ulicą na cmentarz Mynwent y Crynwyr. Sam chód jest powolny, analogiczny do nieanomalnego człowieka poruszającego się pod wodą. Instancja usuwa osad z nagrobków E-05, N-09 i N-12, oraz zostawia martwy kwiat. Instancja zdaje się nieświadoma tego, że kwiaty unoszą się na powierzchnię, dwadzieścia pięć metrów nad dnem jeziora. Wymawia kilka słów (nieznane z powodu słabej widoczności). Instancja siedzi przed grobem szesnaście minut po czym wraca do domu.

wersja strony: 3, ostatnia edycja: 23 Dec 2017 15:20
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website