nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-427 Medalion Lovecraftowy
SafeSCP-427 Medalion LovecraftowyRate: 209
SCP-427
wMxWIzU.jpg

Zamknięty medalion 427.

Identyfikator podmiotu: SCP-427

Klasa podmiotu: Bezpieczne* (patrz Procedury Zabezpieczenia)

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-427 obecnie nie może się poruszać ani powodować żadnych szkód, więc wymaga jedynie minimalnej ostrożności. Jednakże biorąc pod uwagę negatywne efekty SCP-427, tylko personel medyczny poziomu 3 lub wyższego może manipulować obiektem.

Każda osoba używająca SCP-427 musi zarejestrować wszystko, co robiła. Ma to na celu uniknięcie niechcianych mutacji.

*"Bestie z ciał" stworzone przy pomocy SCP-427 muszą być natychmiast zabite jeśli niemożliwy jest kontakt z nimi lub bezpieczne kontynuowanie eksperymentu.

Opis: SCP-427 jest małym, dokładnie rzeźbionym medalionem z polerowanego srebra. Nie wiadomo, skąd ten artystyczny ornament. Jego średnica w najszerszym miejscu wynosi 3 cm.

SCP-427 powstał w wyniku umieszczenia pigułki SCP-500 w SCP-914 i użycia opcji dokładny. Kiedy jest zamknięty nie wykazuje żadnych specjalnych właściwości. Po otwarciu da się zobaczyć małą kulę jarzącą się w centrum. Kula nie emituje promieniowania spoza zakresu widzialnego.

Kiedy SCP-427 jest otwarty i działa na żywą tkankę, gwałtownie leczy wszystkie jej uszkodzenia i w jakiś sposób oczyszcza ją z obcych związków chemicznych i drobnoustrojów. Przeziębienie naturalnie przechodzi po 3 do 10 dniach, dla porównania, jeśli leczenie wspomagane jest otwartym SCP-427, czas ten zostaje zredukowany do 2 do 4 minut. Zdolności lecznicze są kierunkowe, więc nie ma efektu jeśli badany obiekt nie znajduje się w linii prostej względem kuli w centrum medalionu.

Należy jednak nadmienić, że długotrwała ekspozycja na działanie SCP-427 powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia. Wraz z leczeniem obrażeń medalion poprawia sprawność układu odpornościowego organizmu. Odporność na toksyny i choroby wzrasta o 500% po 10 minutach ekspozycji, i 1000% po 15. Po 15 minutach poprawie ulega układ mięśniowy, o 200-300% rośnie siła i wytrzymałość na ból. Wszystkie inne układy narządów zaczynają ewoluować i ulepszać się w kierunku czegoś w rodzaju "biologicznej osobliwości". Personel klasy D wystawiony na działanie SCP-427 przez ponad godzinę zaczął ulegać mutacji, by w końcu stać się bezkształtną masą tkanki. Szybkość przemiany rosła w toku eksperymentu.

"Bestia z ciała" (nazwana tak ze względu na wygląd) stworzona dzięki SCP-427 jest niesamowicie agresywna, ze śmiertelnym skutkiem atakuje każdą osobę, jaka znajdzie się w polu widzenia. Jest też bardzo odporna na większość znanych broni, lecz może być unieszkodliwiona przez poważny uraz lub temperaturę przekraczającą 1100 stopni Celsjusza (2000 stopni Fahrenheita). Jej inteligencja nie może być dokładnie zmierzona, lecz zakładając, że rozwój mózgu jest analogiczny do ulepszania reszty ciała, można sądzić, że jej IQ po zakończonej transformacji wynosi sporo ponad 400.

gLO9GkZ.jpg
Zdjęcie Bestii z ciała zabitej podczas próby ucieczki.

SCP-427 jest obecnie używany jako częściowy zamiennik dla pigułek SCP-500, jako że potrafi uleczyć większość chorób, do leczenia których można użyć SCP-500. Efekty uboczne uznane zostały za "dopuszczalne ryzyko" ale użytkownicy bezwzględnie muszą nagrywać całą swoją ekspozycję na działanie obiektu, zaś poważne mutacje są uznawane za wskazanie do likwidacji.

wersja strony: 6, ostatnia edycja: 20 Nov 2015 17:27
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website