nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-475 Papież Na Sznurku
EuclidSCP-475 Papież Na SznurkuRate: 13
SCP-475
W8EKsvX.jpg

SCP-475 po usunięciu z przechowalni

Identyfikator podmiotu: SCP-475

Klasa podmiotu: Euclid (wcześniej Bezpieczne)

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-475 zabezpieczony jest w hermetycznie zamkniętym sejfie o wymiarach 0,5 [m] × 0,5 [m] × 0,5 [m], w Jednostce Przechowawczej 45-C, w Sektorze 19. Sejf nie powinien być otwierany, o ile nie została wyrażona na to zgoda co najmniej trzech (3) pracowników z upoważnieniem poziomu 4. lub wyższego, którzy będą operację również obserwować. Przepisy te nie ulegną zmianie, dopóty trwa śledztwo. W czasie testów żadna część SCP-475 nie może wejść w kontakt z olejem maszynowym.

W związku z możliwością istnienia właściwości hipnotycznych u SCP-475, pracownicy, którzy weszli w kontakt ze znanymi, podobnymi grupami o charakterze religijnym bądź są protestantami, przed wejściem w kontakt z obiektem, muszą odpokutować swoje winy. Nieustosunkowanie się do tych wymagań skutkować będzie natychmiastową terminacją.

Pod żadnym pozorem informacje o istnieniu SCP-475 nie mogą trafić do członków Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Zepsutego Boga ani Piątego Kościoła.

Opis: Obiekt to ozdobna rzeźba z mydła, która przedstawia uniwersalny wizerunek papieża. Analiza wykazała, iż artefakt składa się z długołańcuchowych, nasyconych kwasów tłuszczowych [CH3-(CH2)n], które tworzą 89,7% jego całkowitej masy. Pozostałe 10,3% odpowiada ███████-████, z którego zbudowana jest przyczepiona, hydrofilowa głowa rzeźby. Uważa się, że ███████-████ nadaje SCP-475 jego niezwykłych właściwości, jednakże próby rekreacji SCP-475 były bezowocne i od czasu Incydentu 475-A nie podejmuje się dalszych.

Kiedy SCP-475 wchodzi w kontakt z wodą, a następnie ze skórą, wszelkie zanieczyszczenia zostają z niej usunięte. Jak dotąd były to m.in. martwe komórki skóry, pot, ████████████████, kurz i detergenty. Badania po-testowe wykazywały, iż ze skóry usuwane było 100% wszelkich zanieczyszczeń, co oznacza statystyczną anomalię. Proces ten zachodzi wyłącznie po kontakcie obiektu z ludzką skórą. Próby użycia SCP-475 na nie-ludziach zawodziły, skutkując [USUNIĘTO].

Incydent 475-A zademonstrował, iż obiekt wykazuje inne anomalie zależne od religijności testera. Testerzy rzymskokatoliccy twierdzili, że doświadczają silniejszej afirmacji własnych wierzeń, której towarzyszyło podwyższenie odblaskowości i uszczegółowienie wyglądu skóry. Testerzy praktykujący ███████████ █████ donosili o [USUNIĘTO], co skutkowało ciężkim uszkodzeniem więzadeł pod poziomem kolan. Spośród wszystkich pozyskanych agentów Kościoła Zepsutego Boga, tylko jeden był w stanie odpowiednim do przeprowadzenia testów. Eksperyment skutkował [USUNIĘTO], śmiercią 7 agentów Kościoła oraz bezpowrotną utratą dwóch pracowników klasy D. Nie dokonano kolejnych testów. Kontakt obiektu z osobami o innej przynależności religijnej niż ww. aktywował wyłącznie anomalię usuwającą zanieczyszczenia ze skóry.

Dodatek: Pracownicy z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego powinni zapoznać się z dokumentem #475-1, który odnosi się do incydentu 475-A.

Dokument #475-1: Incydent 475-A miał miejsce podczas testu na D-234, testerze zawodowo powiązanym z Kościołem Rzymskokatolickim. Zarejestrowano następujące nagranie audio. Logi wideo zostały oznaczone jako █████████ i zabezpieczone przez O5-█.

Dr ██████: Dobra, ludy, jesteśmy już prawie u końca. To będzie nasz ostatni członek Kościoła Rzymskokatolickiego. Myślę, że mamy już wystarczająco wiele danych, by wnieść o klasyfikację "Bezpieczne". Śmiało, D-234.
D-234: No, i co? Mam się po prostu umyć tym mydłem?
Dr ██████: Dokładnie tak. Wyłączyliśmy kamery, więc się nie wstydź.
Dr ████: [przyciszonym tonem] Ale, doktorze, nie wyłączy…
Dr ██████: Cicho. Tego nie musi wiedzieć.
(Kilka minut nieopisywalnych dźwięków).
Dr ██████: Nadal to robi? Możesz już przestać, D-234.
Dr ████: Ja… yyy… chyba cię nie słyszał.
Dr ██████: D-234, eksperyment dobiegł końca. Odłóż 475 i idź się odkazić. To rozkaz.

(D-234 nie reaguje).
Dr ██████: Słyszałeś, co powiedziałem?
Dr ████: Chyba coś mówi…
D-234: [przytłumionym głosem] …nieczysty… Nadal nieczysty…
Dr ██████: Czy to… Ochrona! Obezwładnić D-234!
D-234: Ja jestem nieczysty. Ja jestem nadal brudny.
Dr ████: O, mój ████! Jego skóra!
Dr ██████: WYRZUĆ TO!
D-234: [histerycznym tonem] NADAL NIECZYSTY!

Tester D-234 został zneutralizowany, kiedy jego skóra i oczy [USUNIĘTO]. Odkryto później, iż D-234, po osadzeniu w instytucji religijnej za drobną kradzież i posiadanie metaamfetaminy, przeszedł na wiarę rzymskokatolicką, ale nie został ochrzczony przed pozyskaniem przez Fundację. Dr ██████ wniósł o zgodę na dalsze testy, jednakże wniosek oddalono, gdyż ciało D-234 jest przedmiotem trwającego śledztwa.

wersja strony: 6, ostatnia edycja: 20 Nov 2015 17:15
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website