nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-846 Robo-Koleś
SafeSCP-846 Robo-KoleśRate: 237
SCP-846

Identyfikator podmiotu: SCP-846

Klasa podmiotu: Bezpieczne

2my2exl.jpg

SCP-846 w fazie spoczynku.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-846 jest przechowywany w wykonanym ze wzmocnionej stali sejfie na terenie Jednostki Przechowawczej █ w Strefie ██. Obszaru wokół SCP-846 strzeże nieustannie trzech (3) ochroniarzy Fundacji. Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do przechowalni podmiotu zakończą się aresztowaniem i przesłuchaniem przez pracowników ochrony.

Aby aktywować SCP-846, wymagana jest zgoda co najmniej trzech (3) członków personelu z 4. poziomem upoważnienia. Eksperymenty z udziałem podmiotu muszą odbywać się na okolicznej strzelnicy.

Opis: SCP-846 to plastikowy robot-zabawka wysoki na dwadzieścia (20) centymetrów i szeroki na pięć (5).Na spodzie prawej stopy SCP-846 znajduje się napis „Robo-Koleś® (Teraz z funkcją Reagowania Na Głos), wykonany przez Dr. Wondertainment!”. Ślady odchodzącej farby i pomniejszych uszkodzeń sugerują, iż ma w przybliżeniu dziesięć (10) lat, choć pytania dotyczące wieku zostały przez podmiot zignorowane (patrz Przesłuchanie 846-1).

SCP-846 obsługuje się za pomocą małego „kontrolera” zawierającego przycisk „Wł/Wył”, przycisk „Rozmowa” i mały mikrofon. Przycisk „Wł/Wył” odpowiada za włączanie i wyłączenia obiektu, zaś przycisk „Rozmowa” umożliwia nawiązanie kontaktu werbalnego. SCP-846 został znakomicie zaprogramowany (jeśli założymy, że nie posiada świadomości) i odpowie na wszystkie zadane mu pytania.

SCP-846 identyfikuje siebie jako „Robo-Koleś” i twierdzi, iż posiada trzysta pięćdziesiąt (350) „Robo-Akcesoriów”. Kiedy zostanie poproszony o przedstawienie jednego z nich, tors podmiotu otworzy się i ukaże żądane akcesorium, które następnie zostanie użyte przez SCP-846. Wnętrze podmiotu zmienia się z każdym ukazywanym akcesorium. SCP-846 zdaje się nie mieć możliwości użytkowania akcesoriów, jeśli nie zostanie o to poproszony.

Pomijając wspomniane powyżej, SCP-846 twierdzi, iż posiada:

  • „Ognistą Wiertarkę” (przetestowana; zachowuje się jak miotacz ognia);
  • „Laser Energetyczny” (przetestowany; zachowuje się jak pistolet);
  • „Wybuchowy Promień” (przetestowany; zachowuje się jak wyrzutnia rakiet);
  • „Stopnień-o-tron 5000” (przetestowany; pokrywa cel kwasem);
  • „Ultra Plazmowy Karabin” (przetestowany; zachowuje się jak karabin szturmowy);
  • „Wyrzutnia Wodorowa” (przetestowany; zachowuje się jak pistolet na wodę);
  • „Spray Owadowy” (przetestowany; uwalnia grupę niezidentyfikowanych owadów, które pożarły drewniany cel);
  • „Atomowy Granat” (testowanie bezwzględnie zabronione).

Historia: SCP-846 zabezpieczono po tym, jak nieznana osoba dostarczyła podmiot w zamkniętej paczce do [EDYTOWANO] (stanowiącej firmę-przykrywkę dla działalności Fundacji SCP). Na paczce napisano „WESOŁYCH ŚWIĄT”. Zbadawszy właściwości SCP-846, przechwytujący pakunek agenci poinformowali o podmiocie swoich przełożonych. SCP-846 został następnie zabezpieczony.

Przesłuchiwany: SCP-846

Przesłuchujący: Dr ███████

<Rozpoczęcie przesłuchania>

(Dr ███████ włącza SCP-846)

SCP-846: DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE TWOJEGO OSOBISTEGO ROBO-KOLESIA, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DR. WONDERTAINMENT. PRÓBY NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA ROBO-KOLESIA, WLICZAJĄC W TO PRÓBY JEGO OTWARCIA BĄDŹ SERWISOWANIA, PRAWDOPDOBNIE POSKUTKUJĄ POJAWIENIEM SIĘ NIEPRZEWIDYWALNEGO ZACHOWANIA. DR. WONDERTAINMENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY, ZNISZCZENIA, STRATY OSOBISTE I MATERIALNE CZY URAZY, ZE ŚMIERCIĄ WŁĄCZNIE, WYRZĄDZONE NABYWCY, OPERUJĄCEMU BĄDŹ INNYM, KTÓRE STANOWIĄ NASTĘPSTWO KORZYSTANIA Z FUNKCJI ROBO-KOLESIA. PODEJMUJĄC INTERAKCJĘ LUB POZOSTAJĄC W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ROBO-KOLESIA PIĘĆ SEKUND PO USŁYSZENIU TEJ WIADOMOŚCI ZGADZASZ SIĘ NA OPISANE WCZEŚNIEJ WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, JAK RÓWNIEŻ NA WPROWADZANIE DO NICH POPRAWEK PRZEZ DR. WONDERTAINMENT ZARÓWNO PRZED, JAK I PO AKCEPTACJI, JAK RÓWNIEŻ OŚWIADCZASZ, IŻ NIE OBCIĄŻYSZ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA EWENTUALNE STRATY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM ROBO-KOLESIA DR. WONDERTAINMENT ANI KOGOKOLWIEK POWIĄZANEGO Z DR. WONDERTAINMENT. DR. WONDERTAINMENT ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE PRAWA, WŁĄCZAJĄC PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DO „ROBO-KOLESIA”, „ROBO-KUMPLA”, „ROBO-AKCESORIÓW” ORAZ WSZYSTKICH PATENTÓW, ZNAKÓW HANDLOWYCH I PRAW AUTORSKICH Z NIMI ZWIĄZANYCH. WITAJ, ROBO-KUMPLU

Dr ███████: Witaj, SCP-846. Jak się masz?

SCP-846: ROBO-KOLEŚ DZIAŁA NA PEŁNYCH OBROTACH, ROBO-KUMPLU.

Dr ███████: To dobrze. Chciałbym ci zadać kilka pytań, SCP-846. Gdzie cię wyprodukowano?

SCP-846: ROBO-KOLEŚ STANOWI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ DR. WONDERTAINMENT.

Dr ███████: Rozumiem. Kiedy cię wyprodukowano?

SCP-846: ROBO-KOLEŚ STANOWI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ DR. WONDERTAINMENT.

Dr ███████: (wzdycha) Okej, SCP-846-

SCP-846: TEN MODEL JEST DESYGNOWANY JAKO ROBO-KOLEŚ. PROSZĘ ODNOSIĆ SIĘ DO ROBO-KOLESIA PER ROBO-KOLEŚ.

Dr ███████: Nie. Opowiedz mi o sobie, SCP-846.

SCP-846: TEN MODEL ROBO-KOLESIA WYPOSAŻONO W PONAD STO NOWYCH ROBO-AKCESORIÓW I ROBO-DODATKÓW, W TYM FUNKCJĘ „REAGOWANIA NA GŁOS”, „SUPERUDERZENIA” I „ROBO TAŃCA”. ROBO-KOLEŚ ZAPREZENTUJE TERAZ ROBO-TANIEC.

Dr ███████: Nie, dziękuję, SCP-846, chciałbym-

(W tym momencie SCP-846 rozpoczął wykonywanie „Robo-Tańca”, który trwał dwadzieścia trzy (23) minuty. Przez ten czas SCP-846 ignorował zadawane mu pytania).

Dr ███████: Skończyłeś?

SCP-846: ROBO-TANIEC ZAKOŃCZONY, ROBO-KUMPLU.

Dr ███████: W jaki sposób pozyskujesz nowe bronie, SCP-846? Nie ma mowy, żeby wszystkie się w tobie zmieściły.

SCP-846: ROBO-KOLEŚ JEST WYPOSAŻONY W „WEWNĘTRZNY PRZEMIESZCZACZ”, INNOWACYJNY ROBO-DODATEK OD DR. WONDETRAINMENT.

Dr ███████: Ciekawe. W jaki sposób odpowiadasz na moje pytania? Ktoś cię zaprogramował, byś tak postępował?

SCP-846: ROBO-KOLEŚ STANOWI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ DR. WONDERTAINMENT.

Dr ███████: SCP-846, powiedz, dlaczego jesteś w stanie odpowiadać na moje pytania.

SCP-846: NIE ZASTRASZAĆ ROBO-KOLESIA.

<Zakończenie przesłuchania>

wersja strony: 6, ostatnia edycja: 21 Nov 2015 13:32
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website