nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-890 Rakietowy Chirurg
EuclidSCP-890 Rakietowy ChirurgRate: 267
SCP-890
890.jpg

SCP-890 przygotowujący się do operacji

Identyfikator podmiotu: SCP-890

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-890 znajduje się aktualnie w Ośrodku 17. SCP-890 należy przechowywać w celi 5 x 6 metrów wyposażonej w łóżko, szafkę nocną, dwie (2) półki z tekstami medycznymi oraz biurko, z czego rozmieszczenie ma zostać wybrane przez obiekt. Obiekt nie ma pozwolenia na kontakt z żadnym mechanicznym, sztucznym lub w inny sposób nie-żyjącym obiektem SCP, jak również sprzętem Fundacyjnym, poza zatwierdzonymi procedurami chirurgicznymi. Wszelkie obserwacje SCP-890 mają być podejmowane bezpośrednio, a notatki muszą być prowadzone na papierze.

SCP-890 może uzyskać dostęp do skrzydła medycznego w celu przeprowadzenia operacji, jeżeli zostanie to zatwierdzone przez dowolnego członka personelu z 4 poziomem, za wyjątkiem sytuacji, w której operowane urządzenie miałoby być dalej wykorzystywane. Personel chcący poddać przedmiot działaniu SCP-890 musi pierw uzyskać zgodę od pracownika z poziomem 4. Każda osoba podejmująca próbę spotkania się z obiektem bez uprzedniego pozwolenia spotka się z postępowaniem dyscyplinarnym obejmującym przeniesienie do innego ośrodka.

W celu utrzymania dobrego zachowania i kooperacji z czynnościami przechowawczymi obiektu, pozwala się na okazjonalne dostarczanie mu celowo uszkodzonego sprzętu do naprawy.

Opis: SCP-890 wygląda na mężczyznę rasy Kaukaskiej w wieku między 35 a 45 laty i o wzroście około 1.75 metra. Obiekt nie posiada żadnych specjalnych cech szczególnych, poza jego oczami, które wydają się posiadać achromatyzm i są koloru szarego, oraz przejawia typowe oznaki starzenia się. Personelowi odradza się wspominania o oczach, gdyż powoduje to u obiektu zauważalny dyskomfort. Obiekt zazwyczaj nosi na sobie typowe chirurgiczne ubrania w kolorze zielonym, a także czepek i maseczkę.

Gdy wyposaży się go w zestaw standardowych przyrządów chirurgicznych, SCP-890 będzie w stanie operować na maszynach tak, jakby te składały się z żywego mięsa. Testy wykazały, że każdy rodzaj ekwipunku medycznego zyskuje taki efekt w użyciu przez SCP-890. Obiekt zdaje się być w stanie operować na każdym rodzaju maszyny, o ile ta posiada jakikolwiek rodzaj zasilania, wliczając w to mechanizm zębatkowy, parowy, elektryczny, lub [ZMIENIONO].

Podczas operacji podmioty zdają się być transformowane do żywej tkanki, co obejmuje skórę, kości, mięśnie i inne systemy wewnętrzne, w tym krew i tkankę nerwową. Adekwatnie tkanki mogą zostać usunięte i odrzucone, lecz nie powrócą one już do swojej pierwotnej mechanicznej postaci. Testy DNA odrzuconych tkanek ujawniły [USUNIĘTO]. Transmutacja tkanki wydaje się być zależna od położenia w operowanym podmiocie, dla przykładu najbardziej zewnętrzny materiał będzie odpowiadał skórze, niezależnie od jego pierwotnego składu. Obserwacje poczynione przez personel Fundacji wskazują na brak podobieństw organów wewnętrznych operowanych maszyn do organów żadnych znanych zwierząt.

Wyniki operacji SCP-890 wydają się przynosić mieszane rezultaty. W około 20% przypadków podmiot może "umrzeć" na stole, co czyni go niezdatnym do użytku. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, podmiot nie może zostać naprawiony, nawet przez specjalnie do tego wyszkolonych techników Fundacji; mimo tego wciąż może zostać on rozebrany na części a te wykorzystane w innej maszynie. W niektórych przypadkach komplikacje mogą wynikać z samej operacji, skutkując niepożądaną lub nieoczekiwaną zmianą w podmiocie; takie zmiany mogą zazwyczaj zostać łatwo skorygowane przez SCP-890 poprzez jedną lub dwie dodatkowe procedury.

We wszystkich przypadkach operowane podmioty muszą przejść kurację, zanim w pełni wrócą do działania. Wydaje się, że jest to zależne od ilości ruchomych komponentów urządzenia, przez co półprzewodnikowe urządzenia elektryczne wracają do funkcjonalności stosunkowo szybciej od skomplikowanych mechanizmów. Czas kuracji jest zauważalnie krótszy niż w przypadku danych procedur zastosowanych na ludziach, zazwyczaj zajmując jedynie kilka godzin; jednakże bardziej skomplikowane urządzenia mogą wymagać całego dnia lub kilku, by wrócić do pełnego działania.

SCP-890 wykazuje anomalną zdolność do lokalizowania podmiotów, które według niego wymagają usług chirurgicznych. Przed przejściem do operacji, SCP-890 przesłucha podmiot. Logi wideo pokazują typową, jednostronną rozmowę, podczas której obiekt zadaje badanym maszynom rutynowe pytania o ich zdrowie i naturę problemu. Następnie SCP-890 przedstawi badanemu kilka opcji, sporządzi notatki i ponownie zda mu z nich relacje. Jak dotąd ani razu nie zaobserwowano, by jakikolwiek podmiot udzielał obiektowi odpowiedzi.

Obiekt wykazuje wyraźną apatię w stosunku do ludzi lub innych żywych istot, stwierdzając, że nie może on operować na "zwierzętach" gdyż jest on "chirurgiem, a nie [weterynarzem]".

SCP-890 zwrócił na siebie uwagę Fundacji podczas standardowej procedury śledztwa internetowego, gdzie został on zauważony jako postawiony przed sądem dnia ████████, ██ w roli sprawcy morderstwa [ZMIENIONO], dnia 1█ marca 20██ roku. Obiekt deklarował, że przeprowadził on "awaryjny zabieg" by uratować "życie" rozrusznika, zabijając [ZMIENIONO], w którym ten został zainstalowany. Dalsze badania ujawniły, że rozrusznik był ponownie funkcjonalny. Zobacz LOG PRZESŁUCHANIA 890-01 dla dalszych informacji.

Data: March 2█, 20██

Przesłuchwiany: SCP-890

Przesłuchujący: Dr. ███████

[BEGIN LOG]

Dr. ███████: Proszę podać swoje imię i nazwisko do protokołu.

SCP-890: Nazywam się W█████ █████████.

Dr. ███████: Panie █████████, co pan robił 1█ Marca?

SCP-890: Tydzień temu? Przeprowadziłem operację na pacjencie cierpiącym na [ZMIENIONO]. Operacja zakończyła się sukcesem. Nie rozumiem, po co jest to wszystko.

Dr. ███████: Jak dowiedziałeś się o pacjencie?

SCP-890: [USUNIĘTO], narzekając na złe samopoczucie i niepokój.

Dr. ███████: A co ze [ZMIENIONO]?

SCP-890: Ma pan na myśli tkankę otaczającą pacjenta? To z pewnością uczyniło procedurę trochę bardziej męczącą, ale poza tym była dość przeciętna. Widziałem już wiele różnych przypadków.

Dr. ███████: Ale ty go zabiłeś.

SCP-890: Nie zrobiłem niczego złego! Mój pacjent nie tylko przeżył, ale też całkiem dobrze się sprawował. A jeśli chodzi o masę otaczającą pacjenta, zostawiłem ją na miejscu na jego prośbę; zasugerowałem, że mogę ją już usunąć, ale on pozostał nieugięty w przekonaniu, by go w niej zostawić.

[KONIEC LOGU]

wersja strony: 2, ostatnia edycja: 10 Jun 2018 10:13
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website