nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-896 Sieciowe RPG
SafeSCP-896 Sieciowe RPGRate: 94
SCP-896

Identyfikator podmiotu: SCP-896

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z faktem, iż SCP-896 jest powszechnie znany sferze publicznej, niemożliwe byłoby fizyczne przechowywanie obiektu. W każdym razie dzięki wysiłkom Fundacji współpracy ████ █████, firmy publikującej i hostingującej SCP-896, anomalne właściwości SCP-896 zostały w dużej mierze zneutralizowane.

Klaster komputerów serwerowych hostingujących pierwotny kod SCP-896 zabezpieczony jest w Ośrodku 15. Do serwera podłączonych jest pięć standardowych komputerów biurowych, na każdym z nich zainstalowany jest SCP-896-1. SCP-896 nie może nigdy połączyć się z Internetem ani żadną siecią Ośrodka 15, jednakże może podlegać regularnemu aplikowaniu łatek środkami fizycznymi.

Pracownicy chcący użyć SCP-896 muszą uzyskać zgodę dwóch administratorów z upoważnieniem poziomu 4. Pracownicy Fundacji nie mogą używać SCP-896 do odwołania. SCP-896 nie może zostać użyty przez żadnego pracownika z upoważnieniem poziomu 4. ani wyższego, gdyż wystąpiłoby wówczas ryzyko utraty wartościowych dla Fundacji danych. Pracownicy klasy D, którzy są wykorzystywani w testach SCP-896, podlegają rutynowym kontrolom pod względem obserwacji wpływu SCP-896. Procedury przechowawcze muszą być projektowane indywidualnie, co ma na celu uniemożliwienie wystąpienia uszkodzenia przechowalni.

Opis: SCP-896 znany jest sferze publicznej pod nazwą ████ █ ████ jako popularna gra sieciowa RPG. Wersja SCP-896 wykorzystywana przez sferę publiczną nie przejawia żadnych właściwości anomalnych. Jednakże kod pierwotny, opracowany przez ███ ████, przejawia właściwości, które wymuszają zaklasyfikowanie ████ █ ████ jako obiektu SCP.

SCP-896 funkcjonuje podobnie jak inne sieciowe gry fabularne. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat mechaniki gry czy terminologii związanej z sieciowymi grami RPG, zaznajom się z normalnymi, niefundacyjnymi artykułami poświęconymi tym kwestiom.

Anormalne właściwości SCP-896 przejawiają się wyłącznie, kiedy użytkownik tworzy awatar noszący jego dokładne imię i nazwisko. Kiedy do tego dojdzie, użytkownik zostanie "połączony" z awatarem. Po połączeniu, wszelkie zmiany odnośnie do statystyk awatara będą wywierały bezpośrednie efekty na użytkowniku. Nie zrozumiano wystarczająco dobrze, w jaki sposób jest to umożliwione. Obecna hipoteza zakłada, iż SCP-896 pozwala użytkownikowi wpływać na swoje ciało i otoczenie zgodnie z założeniem "umysłu nad materią".

Istnieje sześć statystyk bezpośrednio wpływających na zdolności użytkownika. Podnoszenie statystyk w grze skutkuje również podniesieniem właściwości fizycznych lub mentalnych użytkownika. Jeżeli jednak jedna ze statystyk jest o co najmniej 15% wyższa niż inne, pozostałe atrybuty użytkownika zaczynają przejawiać negatywne efekty. Statystyki oraz ich odniesienia do zdolności rzeczywistych zostały opisane poniżej.

Siła (STR): Jak nazwa wskazuje; podniesienie siły awatara zwiększa również siłę użytkownika.
Zręczność (AGI): Bardzo zręczni użytkownicy odnotowują większą dokładność poruszania się oraz lepszą kontrolę nad ciałem. Atrybut ten umożliwia osiąganie wysokich prędkości bez poświęcenia jakości czy dokładności ich wykonywania.
Stamina (STA): Wzrost staminy skutkuje polepszeniem zdolności dłuższego wytrzymywania bez pożywienia i snu, polepszoną wytrzymałością fizyczną, a nawet odpornością na choroby i obrażenia fizyczne.
Charyzma (CHR): Charyzma umożliwia użytkownikowi lepsze zrozumienie jednostki i daje możliwość wykorzystania tej wiedzy celem manipulowania innymi dla własnych korzyści.
Inteligencja (INT): Wyższa inteligencja prowadzi do polepszenia zdolności mnemonicznych oraz rozwiązywania problemów.
Mądrość (WIS): Mądrość pozwala użytkownikowi lepiej zrozumieć okoliczności i ludzi, a także określać najlepsze rozwiązania problemów. Należy odnotować, iż "najlepsze rozwiązania" są zależne od priorytetów moralnych i etycznych użytkownika.

Log pozyskania: Efekty SCP-896 zostały po raz pierwszy odnotowane podczas fazy beta testów. Rutynowy monitoring przeprowadzany przez MFO Mu-4 wychwycił biurową wymianę wiadomości e-mail poświęconych kwestii efektów, po czym jednostka dokonała zabezpieczenia SCP-896. Jako że SCP-896 był pozycją wysoce oczekiwaną przez sferę publiczną, pozwolenie na zapomnienie o grze nie było możliwe. SCP-896 został opublikowany dla sfery publicznej ze znacznymi modyfikacjami kodu zapewniającymi brak przejawów właściwości anomalnych SCP-896. Stary kod wersji beta został poddany aplikacji łatki, a SCP-896 efektywnie zabezpieczony.

Log testowy SCP-896-A:
Do testów wybrano pięciu pracowników klasy D, bazując na ich wiedzy na temat gier komputerowych, posłuszeństwa i substandardowych właściwościach psychofizycznych. Każdemu pracownikowi przydzielono jedną rolę w grupie celem testowania jednego atrybutu. Odczytanie dokumentów ułatwia odnoszenie się do tych pracowników po aliasie opisującym ich rolę:

D-896-a: Rycerz — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu staminy.
D-896-b: Berserker — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu siły.
D-896-c: Kleryk — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu mądrości.
D-896-d: Czarownik — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu inteligencji.
D-896-f: Bard — postać w głównej mierze korzystająca z atrybutu charyzmy.

Notatki testowe: Wszystkich pięciu pracowników klasy D połączono z ich awatarami. Użytkownicy grali przez █ godzin. Nie odnotowano anormalnych zachowań ani zdolności.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Rezultat: Testerzy podeszli do testów kontrolnych mających określić ich właściwości początkowe. Po dzisiejszej sesji, żaden z testerów nie wykazywał znacznych przyrostów w kwestii atrybutów. Jednakże przyrosty doświadczenia są minimalne.

Notatki testowe: Testerzy grają od tygodnia. Dobrze współpracują i zaczęli przeszukiwać niebezpieczniejsze rejony SCP-896 w poszukiwaniu magicznych artefaktów.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Rezultat: Rycerz i Berserker wykazują poprawy atrybutów. Rycerz jest w stanie biegać pełnym sprintem po bieżni o dwie minuty dłużej i wykazuje podwyższoną tolerancję na ból. Masa mięśniowa Berserkera jest bardziej uwydatniona, a on sam może podnosić ciężary o 9% większe niż na testach kontrolnych. Trudno jest określić zdolności Barda, co jednak jest zgodne z oczekiwaniami. Zdolności przywoływania informacji z pamięci Czarownika i ich wykorzystanie są znacznie lepsze. Kleryk zaczyna przeprowadzać z naukowcami wysoce zorganizowane i logiczne debaty odnośnie do etyki i celów testów kombinowanych obiektów SCP z ludźmi. Statystyki charakterystyczne postaci zbliżają się do granicy 15% i oczekujemy już na konsekwencje osiągnięcia tego progu.

Notatki testowe: Testerzy grają od dwóch tygodni. Berserker zepsuł swoją klawiaturę i myszkę, zbyt mocno na nie naciskając. Testerowi zapewniono niestandardową klawiaturę i myszkę ze stali. Wszyscy testerzy w każdej sytuacji opierają się na osądach Barda i zapewniają mu również wszelkie magiczne artefakty, bez względu na to, czy ten ich potrzebuje.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Rezultat: Poinstruowano Berserkera, by poprawił swój atrybut zręczności, co mogłoby umożliwić mu lepsze kontrolowanie swojej wzmożonej siły. Bardowi zakazano mówienia w czasie testów, by zapobiec zwracaniu na niego uwagi kosztem poświęcenia skupienia innych testerów. Inteligencja Czarownika zbliża się do poziomu uczonego.

Doszło jednakże do spadku IQ testerów skupiających się na rozwoju atrybutów fizycznych. Bard, Kleryk oraz Czarownik mają znacznie zmniejszone poziomu energii i w ciągu dwóch tygodni utracili 20% masy mięśniowej.

Notatki testowe: Berserker i Rycerz spierali się w kwestii tego, który z nich powinien otrzymać magiczny artefakt; nieporozumienie wkrótce nabrało na intensywności do poziomu brutalnego. Berserker, nim został obezwładniony przez ochronę, rzucił Rycerzem o ścianę przechowalni. Rycerz pozostał bez szkód, pomimo odniesienia takowych przez betonową ścianę.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Rezultat: Berserker został łatwo obezwładniony przy użyciu tasera. Mimo że mężczyzna jest wyjątkowo silny, nie jest potężny w innych aspektach ani nie jest nadzwyczaj wytrzymały. Analogicznie można spojrzeć na sytuację Rycerza. Pomimo iż jest wysoce odporny na szkody i ból fizyczny, nie jest silniejszy, niż był w czasie testów kontrolnych. Berserkera wyposażono w standardową obrożę porażeniową Fundacji, by zapewnić jego współpracę.

Zdolności mentalne testerów są osłabione. Mimo że Czarownik posiada niemalże idealną zdolność zapamiętywania i przywoływania informacji, trudno jest mu wykorzystać swoją wiedzę. Najprostsze przeszkody logiczne, a nawet myślenie kreatywne jest poza jego możliwościami. Pamięć długoterminowa Kleryka jest znacznie ograniczona i zanim zdoła on opracować rozwiązanie problemu, należy dostarczyć mu informacji na temat wszystkich aspektach owego. Stan zarówno Kleryka, jak i Czarownika wymaga od nich korzystania z wózków inwalidzkich, ponadto potrzebują pomocy w spożywaniu jedzenia.

Naskórek Rycerza jest skrajnie wytrzymały, ale stracił na sprężystości. By mógł się poruszać w celach testowych, pięć godzin wcześniej należy okaleczyć jego stawy przy użyciu piły włosowej o ostrzu diamentowym. Cięcia regenerują się w ciągu pozostałego czasu, a Rycerz nie odczuwa żadnego bólu wynikającego z wykonania procedury. Rekomenduje się polepszenie zręczności Rycerza i ułatwienie mu wykonywania działań wymaganych przez testy.

Berserker wymaga regularnych przeszczepów skóry, jako że przyrost jego masy mięśniowej przekroczył sprężystość skóry.

Notatki testowe: Dokonano dzisiaj terminacji Barda. Naukowiec Fundacji, █████, zgłosił chęć grania awatarem Barda, by możliwe było kontynuowanie testu.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Notatki: Bard uszkodził przechowalnię, kiedy przydzielony do jego celi strażnik zwolnił blokadę. Strażnik ten dostarczał Bardowi pożywienie przez miniony tydzień i regularnie widział mowę ciała i postawę Barda. Zapytany, dlaczego wypuścił Barda, strażnik odparł: "Codziennie widziałem biedaka i było mi z jego powodu przykro". Bard skierował się do kafeterii i sprawił, że pracownicy Fundacji zrobili dla niego stek i loda truskawkowego. Po skonsumowaniu posiłku, mężczyzna wrócił do swojej celi, by spać. Dowództwo ustaliło, że zagrożenie wynikające z nieprzerwanie rozwijających się zdolności Barda przeważa potencjalne korzyści badania SCP-896 i w następstwie wydało rozkaz poddania mężczyzny terminacji. Wysunięto hipotezę, iż Bard wrócił do swojej celi tylko dlatego, że nie pomyślał o możliwości ucieczki spod kontroli Fundacji.

Kleryk wniósł, by naukowcy pozwolili mu rozwinąć atrybut inteligencji, by mógł poprawić swoją słabnącą pamięć. Udzielono wstępnie odpowiedzi pozytywnej. W tym momencie, niemalże wszyscy testerzy wymagają przewodnictwa Kleryka w wykonywaniu jakichkolwiek działań.

Berserker najwyraźniej osiągnął szczyt swoich zdolności fizycznych. Mężczyzna twierdzi, że już nie doświadcza żadnych przyrostów siły ani zręczności, pomimo zdobywania takowych w SCP-896. Wniesiono o rozważenie implementacji dodatkowych środków bezpieczeństwa, jako że tester może falsyfikować swoje faktyczne osiągi.

Warto odnotować, iż komunikacja między testerami jest coraz bardziej utrudniona, gdyż wszyscy tracą zdolności lingwistyczne.

Notatki testowe: Uszkodzenia przechowalni u wszystkich testerów. Trzech poddano terminacji. Test przerwano.
Statystyki postaci: [ZMIENIONO]
Notatki: Kiedy testerzy byli prowadzeni do swoich cel przez ochronę, Berserker zdołał zdjąć swoją obrożę porażeniową i zabić █ strażników. Jego siła i szybkość były znacznie wyższe, niż przypuszczano. Berserker podjął próbę uwolnienia pozostałych testerów. Czarownik i Berserker wrócili do celi przechowawczej SCP-896. Rycerz pozostał na miejscu i oponował przed wznowieniem przechowywania. Rycerz przez dziesięć minut odpierał █ pracowników Fundacji. Standardowe egzemplarze broni palnej nie były w stanie wyrządzić Rycerzowi żadnych szkód. Rycerz w końcu został zamknięty w celi przechowawczej i poddany terminacji przez uduszenie, które zajęło około dwadzieścia minut. Nie przeprowadzono diagnostyki pośmiertnej na zwłokach Rycerza, gdyż lekarz nie potrafił przebić jego skóry przy użyciu instrumentów medycznych.

Po osiągnięciu celi przechowawczej SCP-896, Czarownik powiedział Berserkerowi, by ten otworzył drzwi. Berserker zdołał wydrzeć drzwi z ich zawiasów, zanim doznał zgonu. Diagnostyka pośmiertna wskazała, iż przyłożenie siły wymaganej do usunięcia drzwi połamało █ kości w jego ciele i złamało kręgosłup w trzech miejscach. Mimo że Berserker zdołał wygenerować wystarczająco dużo siły, by dokonać tego osiągu, jego ciało nie było w stanie przeciwdziałać ciężarowi drzwi ani implikacjom trzeciej zasady dynamiki Newtona.

Czarownik wszedł do przechowalni SCP-896 i uruchomił grę. Około siedmiu minut zajęło mu odszyfrowanie kodu źródłowego SCP-896 i zmodyfikowanie kodu szesnastkowego opisującego statystyki jego postaci. Po podwyższeniu atrybutów do ich maksimów, Czarownik zniknął z przechowalni. Do dzisiaj nie odnaleziono ani Czarownika, ani jego zwłok. Po obejrzeniu informacji odnośnie do konta Czarownika w SCP-896, naukowcy odkryli monit od systemu: "Konto użytkownika zostało zablokowane z powodu hackowania".

Kleryk uciekł z przechowalni i nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Kleryk jest najprawdopodobniej postacią odpowiedzialną za całość ww. uszkodzeń przechowalni, ponieważ inni testerzy nie przejawiali wystarczających ambicji ani zdolności planowania, by dokonać takiej ucieczki. Zaginął również naukowiec █████. Zakłada się, iż w czasie zamieszania wynikłego z uszkodzenia przechowalni, Kleryk uzyskał dostęp do SCP-█ przy pomocy naukowca █████, a następnie wykorzystał SCP-█, by uciec.

Log testowy SCP-896-B:
Dr ████, naukowiec z upoważnieniem poziomu 3., ostrożnie wykorzystywał SCP-896, by poprawiać swoje zdolności. Dr ████ zwiększał atrybuty równomiernie, unikając efektów negatywnych. Dr ████ miał 53 lata i był dobrej kondycji zdrowotnej; jego siła i IQ wzrosły o 7% od dnia pierwszego użycia SCP-896. Podczas Święta Dziękczynienia, w roku 20██, dr ████ zdecydował się na dłuższą nieprzerwaną grę w SCP-896. Rozgrywka trwała około █ godzin, po których mężczyzna doznał zgonu. Diagnostyka pośmiertna wykazała, iż dr ████ cierpiał silny artretyzm, wczesne stadium Alzheimera, kataraktę i kilka guzów. Lekarz określający przyczynę śmierci stwierdził, że dr ████ umarł wskutek przyczyn wiekowych. Dalsze wykorzystanie SCP-896 przez pracowników Fundacji zostało zawieszone do momentu, aż zrozumiana zostanie bezpośrednia korelacje między efektami starzenia, które indukuje osiąganie kolejnych poziomów rozwoju postaci w grze.

wersja strony: 7, ostatnia edycja: 21 Nov 2015 13:25
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website