nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2000 Deus Ex Machina
UnknownSCP-2000 Deus Ex MachinaRate: 640
SCP-2000

UWAGA: Wymagana zgoda HMCL i O5

Plik do którego próbujesz uzyskać dostęp jest możliwy wyłącznie dla personelu z poziomem upoważnienia 4/2000. Upoważnienie to nie jest włączone w generalny protokół bezpieczeństwa poziomu 4.


Próby dostępu poza to miejsce bez wymaganego upoważnienia są podstawą do terminacji zatrudnienia w Fundacji i anulowania wszystkich korzyści edukacyjnych, medycznych, emerytalnych i pośmiertnych. Wpisując swoje dane dostępu niniejszym wyrażasz zgodę na wystawienie się na poznany obraz zagrożenia poznawczego i zgadzasz się na weryfikację czy zostałeś zaszczepiony przeciwko temu obrazowi. W przypadku nieautoryzowanego dostępu konsola ta stanie się nieoperacyjna. Personel bezpieczeństwa zostanie wysłany by Cię ocucić i odeskortować do aresztu w celu przesłuchania. Próby dostępu do tego pliku z jakiegokolwiek komputera niepodłączonego do Intranetu Fundacji zakończą się natychmiastową terminacją, obojętnie od poziomu upoważnień.

Remember_Us.jpgPrzytomność potwierdzona. Przywracanie pliku.Wy tego nie rozumiecie. I nie sądzę, byście kiedykolwiek zrozumieli.


Identyfikator podmiotu: SCP-2000

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wejście do SCP-2000 jest zakamuflowane jako nieużywana stacja Rangerów Parku Narodowego Yellowstone. Pomimo nielicznych prób wkroczenia cywilów wejście nie zostało jeszcze przełamane w zapisanej historii instalacji i nie uznano dalszych zabezpieczeń fizycznych za wymagane. Protokół Plainsight-201 jest aktywny wobec SCP-2000. Niezbędne zapasy i zastępstwa personelu mogą być dostarczane poprzez nieoznakowane pojazdy drogowe bądź cywilne śmigłowce względem potrzeb.

Żaden pracownik poniżej poziomu upoważnień 4/2000 nie może uzyskać dostępu do dokumentacji dotyczącej SCP-2000 bądź jakichkolwiek protokołów związanych z jego zabezpieczeniem i utrzymaniem. Żaden pracownik poniżej poziomu upoważnień 5/2000 nie może uzyskać dostępu do SCP-2000 poniżej pod-poziomu 3. Cały personel przydzielony do SCP-2000 musi poddawać się comiesięcznym skanom archetypów nerwowych. Personel stacjonujący w Ośrodku musi poddawać się cotygodniowym skanom, które będą przechowywane lokalnie.

Personel poziomu 4/2000 lub wyższego który stacjonuje w placówce nie ma pozwolenia na opuszczenie Parku Narodowego Yellowstone podczas trwania ich przydziału. W przypadku transferu (zarówno dowolnego jak i przymusowego) należy podać środki amnezyjne klasy A, jak również zaimplementować fałszywe wspomnienia zgodne z przydziałem do innego obiektu SCP wysokiego chronienia bądź klasy Keter. Dodatkowy personel może być przydzielony do SCP-2000 i może otrzymać tymczasowy poziom upoważnień 4/2000 pod dyskrecją nadzorcy HMCL obiektu (obecnie Dr Charles Gears) i dowództwa O5.

Zewnętrzna powierzchnia SCP-2000 co każde 20 m otoczona jest Kotwami Rzeczywistości Scrantona (SRA), ułożonymi sześciokątnie, co ma zapobiec nalotom wrogiej aktywności anomalnej. Funkcjonowanie każdej SRA musi być sprawdzane co pół roku i w razie potrzeby mają zostać wymienione. Technicy serwisujący elementy SRA mogą odnieść się do Dokumentu SRA-033, rew 1.0.7. Pięć Stałych Pływów Czasowych Xyanka/Anastasakosa (XACTS) zdolnych do utrzymania stabilnego fluksu tachionów na przestrzeni placówki (maksymalne wyjście 100 w na każdym) zostało zainstalowanych; są one comiesięcznie konserwowane. Technicy serwisujący elementy XACTS mogą odnieść się do Dokumentu XACTS-864, rew 1.3.0.

Jeden kolektor Pseudo-Riemanniana został ustawiony przy wejściu do pod-poziomu 3 i musi pozostawać otwarty przez cały czas. W przypadku usterki kolektora Procedura Martwy Euclid-101 ma być niezwłocznie wykonana. Inne nieanomalne środki podtrzymywania życia i systemy użytkowe mogą być utrzymywane w zgodzie ze Standardowym Protokołem Konserwacyjnym Fundacji, Sekcja 101.5 (Witalne Elementy Misji). Kiedykolwiek jest to możliwe, nieanomalne materiały i surowce mają być używane do naprawy i konserwacji SCP-2000.

W przypadku wydarzenia klasy K które nie kończy egzystencji lub funkcjonowania SCP-2000 Procedura CYA-009 ma zostać zainicjowana tak szybko, jak to tylko możliwe. Pozostałe globalne instalacje Fundacji mają monitorować scenariusz podczas jego rozwijania się, chroniąc możliwe surowce materialne zgodnie z Protokołem Ganymede do czasu, aż wszelkie pozostałe placówki odpowiedzą "Czysto" do zapytania SCP-2000, jak zdefiniowano w Dokumencie 2000XKAC-1.9. Po potwierdzeniu kodu "Czysto" Procedura Lazarus-0 zostanie wprowadzona.

Przypisek Administratora: Chcę, by było to na permanentnym zapisie i nie obchodzi mnie, jeśli uważasz to za obrazę swojej inteligencji; niektóre rzeczy są tak ważne. To urządzenie absolutnie nie jest wymówką do poluzowania ochrony czy przedsięwzięcia większego ryzyka wobec obiektów SCP czy testów kombinowanych z nimi czy cokolwiek mógłbyś pomyśleć. Główne Zabezpieczenie to wciąż nasze największe szanse na przetrwanie; w innym wypadku nie byłoby powodu do tak obszernej przykrywki. Możemy jedynie kilka razy zawiesić niewiarę w Boga, zanim uniwersum powie po prostu "nie". A biorąc pod uwagę z czym musieliśmy się mierzyć w przeszłych kilku dekadach możliwe, że już przekroczyliśmy tą granicę.

- Były Administrator Dr William Fritz

Opis: SCP-2000 to podziemna instalacja Fundacji, oryginalnie stworzona w okolicy ostatnich ███ lat dla celów odtworzenia cywilizacji w sytuacji, gdzie niemożliwe jest odpowiednio wczesne powstrzymanie wydarzenia klasy K koniec-świata, by zapobiec wymarciu bądź prawie wymarciu ludzkości. Od momentu początkowego SCP-2000 został aktywowany co najmniej dwukrotnie. Zapisy Fundacji dotyczące konstrukcji SCP-2000 i historii od czasu pierwszego użycia zostały utracone. Czy wyblaknięcie tych informacji jest rezultatem incydentu, czy też było to celowe jest obecnie niemożliwe do zdeterminowania. Witalne dla misji elementy instalacji zaczynają się 75m pod poziomem gruntu i sięgają 100m wgłąb.

Jako, że zakres inżynierii potrzebny do odtworzenia SCP-2000 w całości jest niemożliwy do wykonania przy zachowaniu tajności, wszelkie podsystemy SCP-2000 zostały skutecznie powielone w warunkach laboratoryjnych; instalacja i wszelkie procedury wchodzące w jej utrzymanie są z natury ziemskie. (Zobacz Dokument 2000-SS-EX dla informacji dotyczących ezoterycznych technologii Fundacji niezbędnych do funkcjonowania SCP-2000). Głównym zasilaniem dla placówki jest reaktor torowy na ciekłych fluorkach (LFTR) posiadający 1 GW całościowej wydajności, z żywotnością reaktora wynoszącą 70 lat przy maksymalnej pojemności. Geotermalny generator również został zainstalowany do zyskania korzyści z aktywności wulkanicznej regionu. Ten generator jest w stanie bez przerwy zasilać placówkę w stanie gotowości. SCP-2000 zawiera również ośrodki oczyszczania wody, oczyszczania powietrza i systemy recyklingu, skrzydła produkcji hydroponicznej i strefy mieszkalne, niezbędne do stałego podtrzymania personelu w liczbie nawet 10 000 osób.

Do spełnienia głównego zadania SCP-2000 zawiera 500 000 Replikatorów Człowiekowatych Bright/Zartion (BZHR). W szczytowych osiągach SCP-2000 jest w stanie wyprodukować 100 000 zdolnych do życia, nieanomalnych ludzi dziennie (z okresem rozgrzewania wynoszącym 5 dni). Korzystając z podziemnej rury tranzytowej Riemanna do pobierania surowego materiału z różnych gorących źródeł i podziemnych zbiorników magmy w okolicy, jak również komputerowej bazy danych zawierającej informacje o wszystkich znanych allelach ludzkich, ten system jest w stanie odtworzyć dowolny zagubiony ludzki genom bądź wytworzyć tyle nowych i unikalnych genomów, ile jest wymaganych do repopulacji cywilizacji ludzkiej.

Przypisek Badacza Użycie systemu BZHR jest obecnie zawieszone poza testami konserwacyjnymi i sytuacjami nadzwyczajnymi (CYA-009 to wciąż "zielone światło"). Wciąż są prowadzone śledztwa odnośnie wrogich napadów, a baza danych przedstawia duże trudności w debugowaniu. Wciąż dostrzegamy dystrybucję wrodzonych i genetycznych defektów wysoko ponad podstawowe numery. Obecnie mogę zagwarantować jedynie 60-75% okazów zdolnych do życia. Zobacz Dodatek 2000-1

- Dr Christopher Zartion MD, Badania i Rozwój BiotechnologiiB

Nie możesz ich przywrócić.
Ludzie stworzeni w tym procesie mogą być podniesieni do dowolnego wieku bez przedłużania 5. dniowego okresu inkubacji. Dodatkowo do właściwości konstrukcyjnych BZHR posiada również zdolność do implikacji wspomnień i podawania czynników halucynogennych Klasy G i rozwojowej hipnoterapii. Historie życiowe, skany archetypów nerwowych i genomów dużej liczby personelu Fundacji — włączając w to personel z poziomem upoważnień 4/2000 i wyższym — są przeprowadzane do upewnienia się, że SCP-2000 może być aktywowany i Procedura Lazarus-01 może być zainicjowana przez nawet wyłącznie jednego ocalałego człowieka.

Po implementacji protokołu Ganymede (wskazującej na niepowodzenie Fundacji w powstrzymaniu scenariusza klasy K) systemy bezpieczeństwa SCP-2000 zostaną odblokowane, pozwalając pracownikowi Fundacji na rozpoczęcie Procedury CYA-009. Jeśli, po 20. latach, SCP-2000 pozostanie nieaktywny, zabezpieczenia dalej złagodnieją, pozwalając dowolnemu, nieanomalnemu humanoidowi na dostęp do placówki i inicjację procedury. Po aktywacji wewnętrzny system monitoringu SCP-2000 podejmie próby zlokalizowania wszelkiego personelu z upoważnieniem poziomu 4/2000 i otrzymania dostępu do ich stanu. Personel niezbędny do wypełnienia misji, jeśli nie zostanie odnaleziony, zostanie zreplikowany przy użyciu najnowszego z dostępnych w plikach skanów archetypu nerwowego i zostanie obudzony w momencie inicjacji któregokolwiek z innych systemów.
Zrozumiałeś to?

Po ożywieniu tych pracowników zabezpieczenia bezpieczeństwa powrócą do normalnego funkcjonowania. Dla kompletnej listy dostępnych możliwych opcji personel poziomu 5/2000 może zobaczyć Dokument 2000-CYA-09. Należy zwrócić uwagę, iż potwierdzenie kodem "Czysto", jak zdefiniowano w Dokumencie 2000XKAC-1.9, może być ominięte tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe placówki Fundacji zostały uznane za nieczynne. W przeciwnym wypadku elementy ochrony i MFO ożywione procedurą CYA-009 zostaną wysłane do wszystkich pozostałych placówek Fundacji w celu potwierdzenia ich funkcjonowania i integralności lokalnej rzeczywistości.

Procedura Lazarus-01 rozpocznie się, gdy autoryzowany pracownik Fundacji poziomu 5/2000 wprowadzi żądaną "Datę przywrócenia" w jednostkę kontroli BZHR SCP-2000. Dostępne jednostki zaczną wtedy produkcję czołowych przywódców politycznych i kulturowych z danego okresu czasu, używając do tego opisów/informacji genetycznych z pliku; rozpocznie również produkcję globalnej populacji zgodnej z wybranym okresem czasu. Większość powierzchni SCP-2000 dedykowana jest do przechowywania materiałów budulcowych, ekwipunku konstrukcyjnego, urządzeń przemysłowych, ekwipunku rolniczego i komputerowej bazy danych. Dodatkowo, w wyniku obaw o infrastrukturę, szeroka baza kulturalna z kopiami tysięcy znanych prac sztuki, muzyki, literatury i pełna kopia ogólnoświatowej sieci internetowej będzie trzymana w placówce, aby przeciwdziałać sytuacji, gdy inne repozytoria zostaną zniszczone.

Notatka HMCL: Odkryto tą notatkę w poprzedniej wersji zapisów konkluzji Lazarus-01.

Notatka naukowca: Jeśli kiedykolwiek będziemy musieli to zrobić ponownie nie ustawiajmy Daty Powrotu dalej, niż 20 lat od Wydarzenia. Nie tylko możemy dzięki temu skorzystać z wielu niezniszczonych konstrukcji, ale uczyni to ciągłość o wiele łatwiejszą do ponowienia. [ZMIENIONO] lat to za dużo. Jesteśmy tak naciągniętym personelem, że nie ma potrzeby odbudowywania chronologicznych specyfikacji, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas wobec populacji i agrokulturowych potrzeb. Poza tym, jak wiele z 20-2█ wieków naprawdę chcemy przepisać i jak wiele razy? Czy "wielka wojna" nie jest wystarczająco trudna do pamiętania?

  • Dr. Henrietta Eisenhower, Historyczka

Moja tenuta jako HMCL SCP-2000 uhonoruje tę prośbę. Obecnie przeprowadzam oficjalną aktualizację dokumentacji by zaadresować tę zmianę. Dwie Wojny Światowe to mnóstwo. Nie musimy ryzykować trzeciej.

- Dr Charles Gears, Nadzorca HMCL

Już poniosłeś porażkę.
Pierwsi zastępujący ludzie umieszczeni poza placówką mają być poinformowani o istnieniu SCP-2000 i funkcjonować, jakby zostali stworzeni. Strategia ta umożliwia nowo stworzonym ludziom na bezpośrednim asystowaniu w rekonstrukcji i ponownej kolonizacji; umiejętności adekwatne do rekonstrukcji zostały wcześniej wybrane do zwiększenia panowania pierwszych 5. milionów wyprodukowanych osób. Wraz ze wzrostem globalnej populacji proces rozpowszechniania i rekonstrukcji przyspieszy geometrycznie, pozwalając na odbudowę ekonomicznej i agrokulturowej infrastruktury tak szybko, jak to możliwe.

Chociaż jest prawdopodobne, że część zastępczych ludzi nie przetrwa pierwotnego okresu renowacji, to tacy ludzie mogą być z powodzeniem ponownie tworzeni, aż do momentu, gdzie wszystkie główne centra populacji i placówki Fundacji zostaną skompletowane. Majątki administracyjne Fundacji podczas tego okresu skupią się na fałszowaniu dendrochronologicznych, astronomicznych i radiometrycznych metod datowania w celu zapewnienia wrażenia historycznej kontynuacji. Szczegóły w dokumencie 2000-RetCon v 2.3.3. W sytuacji, gdzie znaczne części naturalnego habitatu również zostaną zniszczone w wyniku zakończenia projektu, dokument 2000-OneTear v 3.0 udzieli informacji o aprobowanych metodach przyspieszonego odrostu.

Szacuje się, że światowa populacja, zdolności produkcyjne i rolnictwo mogą być zresetowane do poziomu roku 2000 naszej ery w ciągu od 25 do 50 lat po zaimplementowaniu procedury. Jako konkluzję do procedury Lazarus-01 czynniki amnezjogenne ENUI-5 zostaną rozpowszechnione en-masse, powodując zapomnienie o powiązaniach z kapitałami Fundacji wszystkich zrekonstruowanych ludzi. Historia wtedy rozpocznie się od wybranej daty. Nieuniknione jest, że każda procedura będzie wpływała na kierunek ludzkich wyborów ze względu na olbrzymią złożoność interakcji społecznych. Dalsze badania odnośnie przewidywalnych modelów historycznych, bazujące na obserwacjach wcześniejszych zakończeń procedury Lazarus-01, trwają.

Notatka HMCL: W danym momencie nie będą akceptowane żadne propozycje modyfikacji behawioralnych i kulturalnych. Poprzednie próby naprawienia brutalnych i socjopatycznych tendencji pośród człowieczeństwa jako całości zostały już wprowadzone i uznane za zakończone sukcesem. Eksperymenty z użyciem wtórnych iteracji podmiotów wskazują, że dalsze modyfikacje doprowadziły do podważenia wytrzymałości do takiego stopnia, że technologiczny i socjalny postęp były zauważalnie dotknięte. Zobacz Log Eksperymentów ███-█ dla dalszych informacji.

- Dr Charles Gears, Nadzorca HMCL

Dokument 2000-SS-EX: Poniższe informacje ustanawiają podstawowe parametry operacyjne technologii rozwiniętej specjalnie do projektu SCP-2000. Mimo, że technologia ta może zdawać się anomalna, to bazuje na całkowicie weryfikowalnych zasadach naukowych obecnie używanych przez Fundację w celu efektywnego zabezpieczenia.

Inwencja Kotwy Rzeczywistości Scantrona (SRA) zdaje się być datowana na okres przed pierwszą aktywacją SCP-2000 i przypisuje się ją Dr. Robertowi Scrantonowi, 1889 rok. Główny korpus i większość obwodów SRA skonstruowanych jest z odpornego na korozję stopu berylu i brązu. Zainspirowane artefaktami pozyskanymi [USUNIĘTO], skutecznie eliminując występowanie par wirtualnych cząstek/ antycząstek wymaganych do manifestacji fenomenu zakrzywiania rzeczywistości Typu Zielonego. Ze względu na koszt produkcji stopu berylu i brązu wymaganego do konstrukcji SRA powszechna implementacja urządzenia w Fundacji została ograniczona do jednostek posiadających obszar działania na poziomie mniejszym niż dwa metry kwadratowe[1].
Stop.

Notatka badacza: Mechanizm funkcjonowania SRA i źródło jego inspiracji muszą być zachowane w sekrecie przed wszystkimi możliwymi istotami Zakrzywiającymi Rzeczywistość z powodów które, mam nadzieje, są oczywiste. Tylko kwalifikowani technicy konserwacyjni poziomu 6/2000 mają dostęp do tej dokumentacji. Jeśli jakikolwiek członek personelu SCP-2000 wyjawi Ci, że jest technikiem konserwacyjnym poziomu 6/2000, zgłoś go Dowództwu O5, dzięki czemu będzie mógł zostać natychmiast przeniesiony i poddany terapii amnezyjnej. To nie jest kara; to uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli te urządzenia będą kiedyś naruszone, to razem z nimi nasza łódź ratunkowa.

- Dr. Lowell Henry Piedmont, Ezoteryczne Zabezpieczenie

Stały Pływ Czasowy Xyanka/Anastasakosa (XACTS) to urządzenie skonstruowane w celu stabilizacji pływu przyczynowości poprzez dane pole efektu. XACTS używa wysokiej mocy elektromagnetycznej radiacji w paśmie radiowym połączonym z emiterem pola tachionów [2] do stworzenia przepuszczalnej rubieży zdarzeń, pozwalając systemom organicznym i elektrycznym na nienaruszone przekroczenie z zachowaniem statycznego środowiska przyczynowości. Innymi słowami, czasowe anomalie które mogłyby normalnie powstrzymać SCP-2000 przed powstaniem nie osiągną efektu tak długo, jak chociaż jeden XACTS będzie operował. Nie ma planów do implementacji użycia urządzeń XACTS w całości Fundacji.

Przypisek Badacza: Czasowe pływy mogą być użyteczne na wiele sposobów. Zabezpieczanie obiektów SCP, gdzie potrzebujesz, by jedna sekunda trwała 300 000 lat to dobry przykład. Utrzymanie stałego punktu odniesienia podczas czasowych misji naprawczych, dzięki czemu możesz sensownie notować swój postęp i wycofywać swoje poprawki to inny. Ale naturalne codzienne relacje międzyludzkie są elastyczne w sposób, z którym ludzki umysł nie jest sobie w stanie sensownie poradzić, a tworzenie większej liczby niż małej, poręcznej liczby odizolowanych, statycznych przyczynowości spowoduje więcej zniszczeń czasowej struktury niż jej zabezpieczeń. XACTS nie zostanie zaaplikowany powszechnie w Fundacji. Tak, próbowaliśmy podczas poprzednich iteracji. Nie, dalsze zapytania odnośnie rezultatów nie będą akceptowane.

- Dr Thaddeus Xyank, Czasowe Anomalie

STOP.
Użycie kolektora Pseudo-Riemannian pozwala rozszerzyć plan powierzchni SCP-2000 do negatywnej głębokości, zapewniając 10 km2 powierzchni. Oryginalna dokumentacja konstrukcji tego systemu sprzed wcześniejszych aktywacji SCP-2000 przepadła. Podczas kiedy ten fenomen był pierwotnie wskazywany na anomalie przestrzenne, to przekonanie dr. Roberta Boyda i Tristan Bailey brzmi, iż wejście kolektora jest zgodne z zaawansowaną implementacją współczesnej fizyki. [3] Ta "negatywna" przestrzeń jest utrzymywana poprzez niegrawitacyjne osobliwości generowane za pomocą skoncentrowanych emisji cząstek █████ poprzez docelowe wejście kolektora. W przypadku sytuacji niepowodzenia osobliwości instalacja pozostanie nienaruszona i nie ucierpi zniszczeń strukturalnych. Rekonstrukcja kolektora oceniana jest na mniej niż 10 godzin, jeśli protokół Martwy Euclid-101 zostanie natychmiast zarządzony po porażce. Odizolowana porcja SCP-2000 pozostanie operacyjna i możliwa do zasiedlenia do 36 godzin po porażce kolektora, jak również jest cały czas możliwa do odzyskania.

Dodatek 2000-1: Podczas przełamania zabezpieczeń SCP-████ dnia ██.██.████.2 , SCP-2000 doświadczył niepowodzeń kilku komponentów SRA i XACTS, co zbiegło się z aktywacją jednostek BZHR w placówce. Przez 25 dni od incydentu BZHR wyprodukowały ponad 10 milionów istot humanoidalnych z wewnętrzną biologią sprzeczną ze współczesnymi ludźmi. W skład różnic wchodziła dodatkowa komora w sercu, perfekcyjna polidaktylia dłoni i stóp, zwiększona pojemność endokranialna i wysokość, obecność w podbrzuszu organu o nieznanym przeznaczeniu, która emitowała i odpowiadała na częstotliwości radiowe o zasięgu 2.4-3.6 GHz. Humanoidy te nie zostały ani poddane działaniu czynników halucynogennych klasy G ani nie zostały poddane hypnoterapii podczas replikacji. Wszystkie pozostały nieprzytomne do czasu wygaśnięcia pięć tygodni później. Klasyfikacja tych humanoidów SC-2000-1 jest obecnie w procesie rewizji.

Obecnie nie wiadomo, czy wydarzenie to było bezpośrednim rezultatem interakcji trans-czasowej pomiędzy SCP-████ a SCP-2000, sabotażu, wycieku informacji czy nieanomalnej usterki ekwipunku. Testy diagnostyczne i naprawy strukturalne postępują planowo nominalnie w granicach akceptowalnego ryzyka. Oczekuje się, że SCP-2000 powróci do normalnego funkcjonowania w styczniu 2008 2013 2020.
Po prostu zostaw to wszystko.
Dodatek 2000-2: Podczas wykonywania napraw jednostek SRA w Sektorze 3382 dnia ██.██.████.2, Technik [USUNIĘTO] zgłosił odkrycie ludzkich szczątek w znacznym stanie rozkładu. Analiza fragmentów ubrań odkrytych na szczątkach wskazywała na wiek od 450 do 700 lat. Poprawne dane dostępowe Fundacji dr. Alto Clefa zostały odkryte niedaleko, jednakże genetyczne powiązanie nie mogło zostać nawiązane. Poniżej znajduje się notatka odzyskana z hermetycznie zamkniętej plastikowej tulei na dokumenty.

Dlaczego zbudowaliśmy tę rzecz?
Kiedy to zrobiliśmy?
Jak długo to robiliśmy?
Czy właściwie to wiemy?!

W następstwie tego przeprowadzono przesłuchanie dr. Alto Clefa które potwierdziło, że ten nie wiedział to tym wydarzeniu jak również nie znał przeznaczenia wiadomości.
Nie jesteś normalny. TO jest normalne.

Bibliography
1. “Użycie mSRA ‘Pudeł Scrantona’ w celu zapewnienia Bezpieczeństwa Krytycznych Dla Misji Dokumentów”; L. Piedmont et. al.; Fundacja; Vol 106.8; pp 10-14; 1988
2. “Relatywistyczny Ruch i Superciecze używane w Emisji i Magazynie Tachyona”; T. Xyank, A. Anastasakos; Fundacja; Vol 10.4; pp 141-143; 1892
3. “Tranzyt Dynamiki Portali: Rozciąganie Brana”; T. Bailey et al. Fundacja; Vol 115.2; pp 23-37; 1997
wersja strony: 2, ostatnia edycja: 21 Sep 2017 16:00
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website