nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2008 Odrzutowe Krowy
SafeSCP-2008 Odrzutowe KrowyRate: 156
SCP-2008
JetCow.jpg

SCP-2008-22

Identyfikator podmiotu: SCP-2008

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-2008 powinny znajdować się w dwóch standardowych padokach 4000 m2 w Ośrodku ██. Każdy osobnik musi być wyposażony w obroże namierzającą i urządzenie elektryzujące połączone bezprzewodowo z systemem ogrodzenia. SCP-2008 zezwala się na maksymalną wysokość lotu 4 km. Wszelkie instancje przekraczające ten zasięg mają zostać zmuszone do lądowania za pomocą urządzeń elektryzujących. SCP-2008 należy karmić standardową paszą dla bydła. W celu minimalizacji ryzyka przełamania zabezpieczeń instancje SCP-2008-1 są monitorowane i kontrolowane pod względem uniemożliwienia im zebrania wystarczającej ilości zasobów paliwowych. Personel testowy musi współpracować z lokalną kontrolą lotniczą, w celu zapewnienia, że testy lotnicze SCP-2008 i 2008-1 nie zakłócają lokalnego ruchu lotniczego i suborbitalnego.

Opis: SCP-2008 to anomalny podgatunek Bos taurus africanus (bydło Sanga) wykazujący znacząco inną geometrię szkieletową, ekstremalnie wydajny układ trawienny i naturalnie występujący
strumieniowy układ napędowy zasilany trawiennymi produktami ubocznymi. Wszystkie instancje SCP-2008 są zdolne do lotu. SCP-2008 jest wysoce podobny do bydła Watussi, z różnicą, wydłużonej, opływowej struktury twarzy, naciekającej błony nad oczami, spłaszczonych rogów o kształcie skrzydeł i znacznie rozszerzonych mięśni szkieletowych wokół podstawy czaszki i szyi. Struktura szkieletowa zwierząt wyróżnia się szeregiem stawów chrzęstnych wokół klatki piersiowej, łopatki i miednicy, które pozwalają na odsunięcie nóg od ciała i umożliwienie spłaszczenia tułowia i klatki piersiowej w kształt aerodynamiczny. Testy instancji SCP-2008 w tunelu aerodynamicznym wykazały, że ich ciała generują więcej siły nośnej, niż powinny, nawet jeśli są zniekształcone do optymalnego kształtu podnoszącego. Instancje SCP-2008 mają silnie wzmocnioną serpentynową strukturę szczęki, która w locie może zostać rozłożona w celu utworzenia funkcjonalnego wlotu powietrza typu ram, który prowadzi bezpośrednio do przerośniętej tchawicy.

Czepiec1 instancji SCP-2008 ciągnie się przez całe ciało zwierzęcia i jest wyposażony w ujścia powietrza prowadzące do płuc, a także z wydłużoną komorą spalania prowadzącą bezpośrednio do odbytu. Czepiec i wnęka odbytu są pokryte grubym, bardzo odpornym na ciepło śluzem, który ulega ablacji w wysokich temperaturach i jest stopniowo odnawiany podczas procesu trawienia. Układ trawienny SCP-2008 wyodrębnia oczyszczony metan z jego pożywienia i przechowuje go w stanie ściśniętym w szeregu pęcherzyków przymocowanych do czepca. Testy ciśnieniowe tych pęcherzy pokazują, że są w stanie wytrzymać wewnętrzne ciśnienia większe niż ████ MPa. U podstawy gardła znajduje się mały gruczoł zawierający wcześniej nieznany gatunek symbiotycznych bakterii, generujących [USUNIĘTO], będący ekstremalnym związkiem piroforycznym.

SCP-2008 osiąga siłę nośną przy wysokich prędkościach podczas hiperwentylacji, co wydaje się pompować powietrze do czepca. Następnie gruczoł gardłowy zostaje zwężony, a pęcherze gazowe otwarte, co powoduje spalanie i szybkie uwolnienie gazów wylotowych przez odbyt. Po osiągnięciu wystarczającego parcia zwierzę przestanie hiperwentylować i rozprostuje szczękę, wykorzystując powietrze dolotowe do napędzania reakcji. Podczas lotu SCP-2008 używa rogów do wykonania przewrotów, pochyleń i obrotów. To, w połączeniu z ich ograniczonym polem widzenia obuocznego, często skutkuje charakterystycznym wzorcem "falowania" podczas lotu. Najszybsza zarejestrowana prędkość lotu instancji SCP-2008 wynosi 14,332 km / h, podczas której [ZMIENIONO] morderczego wirowania i następującego po nim uderzenia, co skutkowało śmiercią obiektu.

Z 43 instancji SCP-2008, o których obecnie wiadomo, trzy są instancjami SCP-2008-1. Zamiast formy silnika strumieniowego czepce SCP-2008-1 posiadają formę zwyczajnego scramjet'u2. Instancje SCP-2008-1 są znacznie mniejsze niż SCP-2008 i mają tendencję do ciemniejszego koloru. Ich szczęki są pogrubione, a skóra jamy ustnej wzmocniona kościstymi "żebrami", najwyraźniej pomagając przy ekstremalnych ciśnieniach i tarciu przy dużych prędkościach. Rogi są znacznie krótsze i cieńsze, a włosy naturalnie rosną w grube maty, które pomagają w izolacji i minimalizują szkodliwe skutki tarcia powietrznego. Zamiast zasysania powietrza z ich wlotów podczas lotu, SCP-2008-1 posiada kilka obszarów przepuszczalnej dla tlenu tkanki wokół oczu i nosa, co pozwala im wchłaniać powietrze oddechowe z otoczenia. SCP-2008-1 nie mają możliwości samodzielnego wzbicia się w powietrze. Zamiast tego, przyczepią się za pomocą serii małych, keratynowych haczyków na przednich kończynach i klatkach piersiowych do pleców pary SCP-2008, wykorzystując prędkości lotu innych instancji do wygenerowania wystarczającej presji wlotowej dla niezależnego lotu. SCP-2008-1 są zdolne do ograniczonego lotu suborbitalnego.

Dodatek: Od █ / █ / 1994 r. opracowano w pełni funkcjonalne modele aerodynamiczne konstrukcji napędowych SCP-2008 i 2008-1. Testy komputerowe ujawniły, że SCP-2008 nie powinien być w stanie generować wystarczalnych poziomów parcia i że w rzeczywistości poziomy ciśnienia i przepływu powietrza potrzebne do osiągnięcia lotu SCP-2008 powinny spowodować katastrofalne wewnętrzne uszkodzenie strukturalne w ciągu kilku sekund po początkowym zapłonie. Badania są w toku.

wersja strony: 2, ostatnia edycja: 19 May 2018 15:45
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website