nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2062 Kronecker
UnknownSCP-2062 KroneckerRate: 8
SCP-2062

 
kron.jpg

Leopold Kronecker.

Identyfikator podmiotu: SCP-2062

SCP-2062 wpływa również na każdy artykuł oznaczony następującym kodem.

**Klasa podmiotu:** Kronecker

SCP-2062 nie wpływa na obiekt sam w sobie, tylko na jego dokumentacje.

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.

Bóg stworzył liczby całkowite, wszystko inne jest dziełem człowieka.

wersja strony: 3, ostatnia edycja: 09 Jun 2019 09:17
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website