nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-220 Podwójny
SafeSCP-220 PodwójnyRate: 118
SCP-220

Identyfikator Podmiotu: SCP-220

Klasa Podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-220 jest przechowywany w opuszczonej wspólnocie mieszkaniowej, pozyskanej niedawno przez Sektor Badawczy 09. Podmiot wierzy, że budynek zamieszkiwany jest przez innych rezydentów, i należy pozwolić mu żyć w tym przekonaniu.

Niedaleko wejścia do budynku zainstalowano fałszywy przystanek autobusowy; to działanie okazało się skutecznie zniechęcić SCP-220 do wychodzenia poza perymetr przechowalni. SCP-220 okazuje niepokój podczas wychodzenia poza lobby budynku, prawdopodobnie ze względu na problemy związane z mobilnością; podmiot czasem przesiaduje na przystanku do godziny, zanim powróci do środka.

Pokój SCP-220 został wyposażony w telefon, podłączony do automatycznego rejestratora, pozornie dzięki uprzejmości wspólnoty; potrzeby medyczne, żywieniowe i rekreacyjne są określane na podstawie tych nagrań oraz kilku przekazów wideo. Nowe prośby należy przekazać Dr Hart w celu zatwierdzenia bądź odrzucenia.

W świetle Incydentu 220-P, jedynie personel Klasy D może być dopuszczony do personalnego kontaktu z SCP-220 i poddany natychmiastowej kwarantannie po przeprowadzeniu testów, zgodnie z Procedurą Zakaźną Sektora 09

Opis: SCP-220 to multirasowy człowiek płci męskiej, posługujący się językiem angielskim, na dzień 15.05.12 liczący sobie 76 lat.

SCP-220 prezentuje zachowania będące symptomami zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości, zmiennie przedstawiając się oraz zachowując jak dwie osobne osobowości. Nie jest wiadome, czy SCP-220 jest pod wpływem zaburzenia psychicznego, czy celowo odgrywa rolę dwóch różnych osób.

W publicznym i prywatnym zachowaniu SCP-220, osobowość "Ormond Garibaldi" wymienia się z "Ollie G████" (imię, które występuje na certyfikacie narodzin podmiotu). Każda osoba, która wejdzie w interakcję z SCP-220, będzie przekonana, że te osobowości są dwoma oddzielnymi osobami.

Zaobserwowano dwie odmiany tego fenomenu:

  • SCP-220 przedstawia się jako "Ollie" bądź "Ormond" i odnosi się do drugiej persony jako przyjaciela bądź krewnego. W tym przypadku, nawet jeśli zostali wcześniej poinformowani o przypadłości SCP-220, obiekty testowe bez wahania przyjmują stwierdzenie SCP-220 jak fakt.
  • SCP-220 przedstawia się jako "Ollie" bądź "Ormond" i zmienia osobowości w trakcie rozmowy. Różnice między tymi personami nie są drastyczne, ale nagrania pokazują, że wymianie zawsze towarzyszy wyraźna zmiana postury, tonu głosu oraz rytmu mowy, a także osobowości. Pomimo to, partner do rozmowy SCP-220 nie zauważy zmiany, ale zareaguje, jakby osoba opuściła pokój, a druga zajęła jej miejsce. W rzadko występujących przypadkach, obiekty testowe zachowują się, jakby rozmawiali z ""Ollie" i "Ormondem" jednocześnie.

Pomimo anomalnej natury tych konwersacji, obiekty testowe nigdy nie okazują strachu ani dyskomfortu podczas lub poproszone o przypomnienie sobie czasu spędzonego z SCP-220.

Efekty działania SCP-220 są nieodwracalne, bez względu na to, czy obiekt zostanie poinformowany o naturze SCP-220 przed czy po teście personalnym. W ciągu 4-6 godzin od rozpoczęcia kontaktu z SCP-220, dotknięte osoby zaczną przejawiać oznaki lekkiej dezorientacji — zapominanie, po co weszli do pokoju, lub tematu rozmowy.

Dezorientacja zamienia się następnie w permanentny stan zaburzenia osobowości: dotknięte nim osoby zaczną postrzegać wszystkie osoby, z którymi wejdą w kontakt, jako dwie oddzielne osobowości. Dotknięci zaczną zwracać się do jednej osoby, jakby mówili do dwóch osób na raz, lub "przeskakując" między dwoma różnymi konwersacjami. Większość dotkniętych osób postrzega jedną z tych iluzorycznych osobowości jako bliskiego przyjaciela bądź krewnego, bez względu na wygląd oraz na to, czy rozmówca jest im znajomy czy obcy.

wyjątki z notatek Dr. Hart
Drugorzędne efekty kontaktu z SCP-220 zostały odkryte przypadkiem, podczas ewaluacji psychologicznej D-7905 przez Dr Palermo. Minęły 24 godziny od kontaktu D-7905 z SCP-220; dezorientacja dotkniętej osoby nasiliła się do tego stopnia, że kilkukrotnie odniósł się do Dr Palermo jako do swojego ojca. Trzydzieści minut po rozpoczęciu rozmowy, nagrania wykazują, że Dr Palermo również zaczął przejawiać oznaki dezorientacji, na zmianę odnosząc się do przesłuchiwanego jako D-7905 i jego syna.

Efekty SCP-220 określono jako wysoce zaraźliwe, rozprzestrzeniające się poprzez kontakty międzyosobowe (włączając w to kontakt wzrokowy bez towarzyszących mu wokalizacji). Pięć osób zostało poddanych kwarantannie; podmioty Klasy D zostały poddane terminacji.

Stan Dr Palermo pogorszył się z zaburzeń osobowości do stanu przypominającego zaawansowane stadium Alzheimera. Zaraźliwość tych symptomów okazała się zwiększać wraz z ich nasileniem.

Osoby, które obserwują SCP-220 za pomocą nagrań audio bądź audiowizualnych nie demonstrują efektów anomalnych, jeśli te nagrania nie przyjmą formy wymiany zdań z SCP-220.

Dodatek 1:
Dnia 26.01.12, SCP-220 doznał poważnych obrażeń w wyniku upadku. D-9120, pod pozorem bycia jedną z rezydentek budynku, została poinstruowana, aby ocenić obrażenia podmiotu. Stres emocjonalny SCP-220 wydawał się nasilać jego anomalne oddziaływanie na D-9120, która szybko stała się zdezorientowana, zapominając o swoim zadaniu. D-9002 została poinstruowana, aby odzyskać D-9120 z obszaru przechowalni, i stała niedysponowana przez opisane symptomy w zauważalnie wolniejszym tempie. D-9120 i D-9002 zostały poddane kwarantannie, a następnie zdalnie poddane eutanazji.

Dodatek 2:
Poniżej znajduje się kompletna lista próśb poczynionych przez SCP-220 za pomocą telefonu. Prośby rozpatrzone pozytywnie oraz posiłki są dostarczane w czasie, kiedy SCP-220 jest zajęty swoim codziennym rytuałem okrążania lobby budynku pięć razy. Odmowy są komunikowane za pomocą notatki z przeprosinami od "zarządcy" wspólnoty, przytaczając niedostępność obiektu.

Prośby złożone przez SCP-220 jako "Ormond":
- "Przygody Sherlocka Holmes'a" autorstwa Arthura Conan Doyle'a
(przyznano)

- Para jedwabnych kapci
(przyznano)

- francuska kawiarka
(przyznano)

- czajnik eketryczny
(przyznano)

- prośba o umieszczenie otwartego zaproszenia na turniej szachowy w miejscu widocznym dla gości
(odrzucono; odrzucenie sformułowane jako "lepiej poczekać na sezon")

Prośby złożone przez SCP-220 jako "Ollie":
- Zdjęcie jego żony
(odrzucono; zapisy wskazują, że Ollie G████ był kawalerem przyznano; za pozwoleniem Dr. Hart, Asystant Badacza Evans dostarczyła zdjęcia swojej zmarłej babci)

- Tylenol PM
(przyznano; dawka ograniczona do dwóch tabletek)

- książka adresowa
(przyznano; zaobserwowano, że SCP-220 pisze w niej dość często)

- prośba o przełączenie połączenia do jego wnuczki
(odrzucono; SCP-220 nie ma żadnej znanej rodziny— odmowę sformułowano jako "numer niedostępny")

- rower
(odrzucono)

- przewodnik obserwatora ptaków na Florydzie
(przyznano)

- para binokli
(przyznano)

- zestaw szachów
(przyznano; według obserwacji, SCP-220 potrafi spędzić do 4 godzin, zajmując się szachownicą, przechodząc tam i z powrotem aby grać za obie strony)

wersja strony: 0, ostatnia edycja: 08 Jul 2019 16:21
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website