nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2217 Młot i kowadło
EuclidSCP-2217 Młot i kowadłoRate: 139
SCP-2217

Identyfikator podmiotu: SCP-2217

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2217 ma być odizolowany od społeczeństwa przy pomocy Standardowej Oficjalnej Wersji Wydarzeń (Własność Prywatna) w celu zapobiegania nieautoryzowanego wstępu. Centrum meteorologiczne zostało wybudowane niedaleko SCP-2217 w celu dokładnego przewidywania uderzeń piorunów na danym obszarze oraz innych fenomenów które nakładają się na formacje anomalii w SCP-2217.

Jednostki usiłujące przedostać się do wnętrza SCP-2217 mają być zatrzymane i przesłuchane. Każda jednostka powiązana z GOI-004A ("Kościół Zepsutego Boga") ma być zaaresztowana bezterminowo bądź terminowana, jeśli została narażona na wpływ jednego z zakaźnych obiektów SCP połączonych z GOI-004.

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2217 ma być odizolowany od społeczeństwa przy pomocy Standardowej Oficjalnej Wersji Wydarzeń (Własność Prywatna) w celu zapobiegania nieautoryzowanego wstępu. Centrum meteorologiczne zostało wybudowane niedaleko SCP-2217 w celu dokładnego przewidywania uderzeń piorunów na danym obszarze oraz innych fenomenów które nakładają się na formacje anomalii w SCP-2217.

SCP-2217 jest obecnie pod atakiem przez siły Kościołu Zepsutego Boga a aktywność anomalna w SCP-2217 znacząco wzrosła. W przypadku w którym pracownik Fundacji zostanie uderzony piorunem w SCP-2217 i przeżyje, osoba ta ma być natychmiastowo zatrzymana oraz przeniesiona to Ośrodka-2217-Alfa na Sycylii w celu bezterminowego przetrzymania i izolacji.

Klasa podmiotu: Niezabezpieczony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Badania nad możliwym użyciem SCP-2217 jest obecnie Priorytetem Alfa dla Fundacji. Wszyscy członkowie GOI-004 ("Kościół Zepsutego Boga") pod aresztem Fundacji mają zostać przesłuchani pod wpływem środka AMNESTY-C-A, pochodnej Preparatów Amnezyjnych Klasy A. Partnerstwo z Inicjatywą Horyzontu pozwoliło Fundacji na niemal całkowity dostęp do tekstów połączonych z Kościołem Złamanego Boga, nad którym obecnie przeprowadza się badania.

Jeżeli dojdzie do wydarzenia połączonego z rozdziałami 20-27 z Księgi Demontażu, mają być podjęte natychmiastowe działania a region Jeziora Bajkał ma być natychmiast poddany działaniu Penzance.

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2217 jest obecnie w trakcie procesów ofensywnych w celu zapobiegnięcia Scenariusza SK-610-Ω. Jednostki bojowe Fundacji, Inicjtywy Horyzontu oraz Globalnej Koalicji Okultystycznej (Krytponim "Triumwirat") obecnie współpracują z członkami Zepsutego Boga w celu przywołania UAE-Aleph-15 jako dalej posunięte przeciwdziałanie wyżej wspomnianego Scenariusza XK.

Scenariusz XK-610-Ω zostanie zainicjowany się dnia 31.12.2019r. Dyrektywa tajności nie będzie stosowana do żadnej czynności tego dnia w celu zapobiegnięcia Scenariusza XK-610-Ω.

Opis: SCP-2217 jest całym obszarem plaży na wyspie [ZREDAGOWANO], Grecja. Piach SCP-2217 jest złożony z nieanomalnych silikatów oraz związków wapnia oraz kilku kationowych metalowych cząsteczek które są w stanie utrzymać ładunek pomimo uziemienia. Cząstki te są jednym z katalizatorów anomalii związanych z SCP-2217. SCP-2217 również zawiera w sobie mały silikatowy klif w najbardziej wysuniętej na północ części wyspy na którego wnętrze wpływa anomalia.

Naturalne procesy zachodzą w SCP-2217, między innymi rozkład życia morskiego które jest nań wyrzucane, erozja linii brzegowej, uderzenia piorunów (częstsze niż normalnie ze względu na wyżej wymienione kationy) oraz inne warunki pogodowe które razem doprowadzają do stworzenia struktur i aparatury które wydają się być nienaturalne, razem nazwane SCP-2217-A.

Zauważalne SCP-2217-A to między innymi:

 • Wiele typów maszynerii, począwszy od prostych zegarów do skomplikowanych automatonów które są skonstruowane z fulgurytów i są często odnajdywane pod piachem SCP-2217 po uderzeniach piorunów. Oprócz sposobu powstania, przedmioty te nie mają własności anomalnych i są całkowicie sprawne.
 • Biżuteria skonstruowana z morskiego szkła i innych odpadów jak wyrzucone żarówki, kadłuby statków oraz kości zwierzęce. Biżuteria ta jest zdobiona religijną ikonografią używaną przez Zepsuty Kościół.
 • Model wielkiego miasta, oznaczony SCP-2217-A1. SCP-2217-A1 jest zlokalizowane w grocie pod klifem w SCP-2217, dostępne wyłącznie przez podwodne wejście. Elementy strukturalne SCP-2217-A1 wydaje się odnosić do nieznanego miasta w antycznej Grecji, ze świątynią oznaczoną słowem "Κύθηρα"1 SCP-2217-A1 zawiera w sobie wiele form ikonografii religijnych wszystkich trzech frakcji Kościoła Zepsutego Boga. Jednakże, pomimo rzekomo greckiej architektury, cechy geograficzne bardziej przypominają te znalezione niedaleko Jeziora Bajkał w Południowej Syberii, Rosji. Analiza wykazuje że SCP-2217-A1 zostało w całości wyrzeźbione naturalnie, jak choćby poprzez erozję pływową.

SCP-2217 jest uznane za święte miejsce przez Zepsuty Kościół, odłam Kościoła Zepsutego Boga. Jeden z tekstów przezeń uzywanych opisuje SCP-2217.

Addendum: Fragment z "Księgi Obrzędów":

 1. Chłopiec spojrzał na ocean ze swoją rodziną i ujrzał wysłany przez Boga ognisty deszcz nań spadający
 2. Bóg rzekł do Chłopca "Oto moja pracownia. Oto gdzie kreuję cudy."
 3. "Błyskawica jest moim młotem, Ziemia to moje kowadło, piach to moje sztaby."
 4. "Chodź, Chłopcze. Chodź do mojej pracowni." I Chłopiec poszedł, pozostawiając swoją rodzinę.
 5. Rodzina chłopca płakała, myśląc że Chłopiec idzie po swoją śmierć. Nie słyszeli Boga tak jak Chłopiec Go słyszał.
 6. Na kowadle Boga, chłopiec wzniósł swoje ręce i wykrzyczał do niebios: "Boże, jestem tu! Pokaż mi swoje cuda!"
 7. I Bóg uczynił to. Uderzył On Chłopca swym młotem, wykuwając go i zbijając go w pył. On, jak jego Bóg, był teraz Zepsuty.
 8. Ale chłopiec nie umarł. Zamiast tego, został jednym z pierwszych dzieci Boga, na zawsze oznaczony.
 9. Znak ten nie był widoczny. Istniał on w jego umyśle. Znak ten był Planem Boga.
 10. Ale, to była tylko cząstka cząstki prawdziwego Planu, ale wiedział on że któregoś dnia zostanie on użyty by pokonać Mięso.
 11. Chłopiec przywołał swoją rodzinę, "Chodźcie i zobaczcie cuda Boga! Pozwólcie mu was wykuć na swoim kowadle i nadać wam nową formę."
 12. I tak jego rodzina zobaczyła potęgę Boga.

Incydent 2217-14: Dnia 01.01.2014r. doszło do trzęsienia ziemi wielkości 4.1 w SCP-2217, z epicentrum skoncentrowanym w grocie gdzie znajduje się SCP-2217-A1. Sonda została wysłana i doprowadzona do jaskini SCP-2217-A1, gdzie odkryto że doszło do zmian strukturalnych.

Kilka budynków wydawało się trwać w procesie, polegającym na byciu pochłanianym przez substancję przypominającą lawę pahoehoe. Z tej masy, kilka istot przypominające te zainfekowane SCP-610 rozpoczęły szturm na miasto, niszcząc budynki i pożerając humanoidalne figury. Przed tym incydentem żadne figury tego typu nie zostały wykryte na terenie SCP-2217-A1.

Incydent 2217-35: Dnia 12.12.2017r. Wielu członków Zepsutego Kościoła przeprowadziło atak na wyspę gdzie znajduje się SCP-2217, usiłując "odzyskać to dla Kościoła". Eksperymentalna broń magnetyczna wyprodukowana dla Wojskowej Jednostki Ezoterycznej jest obecnie w użyciu by odeprzeć atak.

Jednakże, istnieje wiele raportów donoszących iż personel Fundacji po uderzeniu piorunem na terenie SCP-2217 przechodzi na stronę przeciwnika, oświadczając że "Bóg musi zostać złożony". Personel ten ma zostać natychmiastowo zaaresztowany.

Incydent 2217-42: Dnia 28.07.2018r. duża grupa członków Złamanego Kościoła, z których wielu było anomalnie ulepszonych, usiłowało przejąć SCP-2217 oraz placówki Fundacji na jego terenie. Wedle raportów, wyznawcom Złamanego Kościoła towarzyszyli członkowie GOI-004B (Mechaniczny Ortodoks) oraz GOI-004C (Kościół Maxwellizmu), pomimo sprawozdań o wrogich stosunkach pomiędzy tymi grupami.

Przejęcie SCP-2217 powiodło się, cały personel Fundacji został albo zabity albo przechwycony przez członków GOI-004. Wiadomość wideo została wysłana przez rzekome "Święte Bramy" Kościoła Maxwellizmu i zwierała następującą wiadomość:

O niszczyciele którzy nazywają siebie Fundacją: Czego wy jesteście Fundacją? Jeśli jesteście Fundacją życia, pozwolicie nam zachować te ziemie. Mięso nadchodzi i tylko my możemy je powstrzymać. Musimy przywrócić życie naszemu Bogowi, razem, natychmiast, albo wszystko zginie.
WAN mówił o nadchodzącym mięsie, Zgroza 25:7-12.2 A teraz, nadszedł czas. Jeśli jesteście Fundacją życia, nie pozwolicie by do tego doszło. Musicie dopuścić nam pokonać mięso.

Kilka innych wiadomości zostało odebranych, żądających zrzeczenia się obiektów SCP związanych z Kościołem Zepsutego Boga.

Do dnia 01.08.2018r., cały personel Fundacji związany z SCP-2217 rozpoczął współpracę z wrogiem. Dnia 05.08.2018r. SCP-2217 pozostaje niezabezpieczony.

Sprawozdanie Obserwacyjne 2217-04: Od czasu porażki w zabezpieczeniu SCP-2217, satelity Fundacji obserwowały SCP-2217. Obrazy ukazują członków Kościoła Zepsutego Boga rysujących symbole na piasku. Triumwirat, kolektywny oddział specjalny utworzony razem z Inicjatywą Horyzontu oraz Globalną Koalicją Okultystyczną, odkrył że symbole te mogą być użyte do rytuału przywołania użytego w celu wskrzeszenia UAE-Aleph-015, albo "Złamanego Boga/MEKHANE/WAN".

Planowany jest obecnie atak na SCP-2217 na dużą skalę.

Incydent 610-2217: Dnia 01.01.2019r. o 00:00 czasu lokalnego, doszło do dużego trzęsienia ziemi w regionie Jeziora Bajkał. Wydarzenie sejsmiczne to korespondowało ze zwiększeniem się osobników SCP-610 które rozpoczęły atak na obszar na granicę strefy zabezpieczeń. Fundacja odniosła duże straty w tym ataku i niemal doszło do przełamania zabezpieczeń SCP-610.

Jednakże naruszenie to zostało powstrzymane przez nagłe pojawienie się wielu ulepszonych członków Koscioła Zepsutego Boga, którzy następnie przystąpili do pomocy Fundacji w powstrzymaniu przełamywania zabezpieczeń. Najwyraźniej członkowie Kościoła czekali na terenie Jeziora Bajkał od piętnastu dni przed atakiem, później twierdząc iż "Bóg rzekł by wyruszyć na pomoc [Fundacji]."

Przełamanie zostało powstrzymane po olbrzymim wyładowaniu elektrycznym które miało miejsce 04.01.2019r. niszcząc wszystkie instancje SCP-610 w promieniu 5 km od źródła/miejsca uderzenia. Nie miało ono żadnego wpływu na formy życia niebędące SCP-610 na danym obszarze, między innymi na personel Fundacji, z wyjątkiem zniszczenia wszelkich oznak zakażenia SCP-610 w organizmach. Fotografie satelitarne wskazują na to że wyładowanie powstało na wyspie gdzie znajduje się SCP-2217, około 20 minut przed uderzeniem.

Po tym wydarzeniu, wiadomość wideo od Roberta Bumaro, przywódcy Złamanego Kościoła, została odebrana przez liderów Triumwiratu, włączając w to dowództwo O5, Dyrektora Globalnej Koalicji Okultystycznej oraz Trybunał Inicjatywy Horyzontu.

Nie jest jeszcze za późno, wiecie o tym. To jest też nasz świat. Chcemy by Mięso umarło tak samo mocno co wy. I możemy wam pomóc, możemy wszyscy sobie pomóc. Chodźcie do Kowadła. Porozmawiamy i możemy ocalić ten świat.

Addendum: 2217-Thaumiel: Dnia 14.05.2019r. przywództwo O5 jednogłośnie zagłosowało za tymczasowymi działaniami kolaboracyjnymi z GOI-004 w celu zapobiegnięcia Scenariuszowi Klasy XK. SCP-2217 zostało zreklasyfikowane jako anomalia klasy Thaumiel i zostanie użyte w celu powstrzymania Scenariusza XK-610-Ω. Podczas działań zapobiegawczych wszystkie protokoły tajności zostaną odwołane, z wysokim prawdopodobieństwem doprowadzenia do scenariusza LV-Zero "Podniesiona Zasłona"; uznano to za konieczne ryzyko.

Aby pomóc społeczeństwu na przyszykowanie się na możliwość scenariusza LV-Zero, Triumwirat stworzył Projekt ENNUI. Projekt ENNUI użyje połączenia preparatów amnezyjnych ENNUI-5 oraz stopniowego wystawiania cywili na nieszkodliwe anomalie klasy E oraz anomalie o desygnacji -EX, jeszcze nie wypuszczonych do społeczeństwa.

Dnia 25.08.2019r. SCP-2217 pozostaje pod kontrolą Triumwiratu a Projekt ENNUI funkcjonuje z efektywnością na poziomie 45%.

wersja strony: 6, ostatnia edycja: 21 Nov 2015 14:00
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website