nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2797 — Белки
EuclidSCP-2797 — БелкиRate: 73
SCP-2797
squirrel.jpg

SCP-2797

Identyfikator podmiotu: SCP-2797

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-2797 nie mogą wchodzić w kontakt z żadną materią biologiczną. Pracownicy muszą wykorzystywać kombinezony HAZMAT, wytrzymałe na drapanie i gryzienie przez instancje SCP-2797.

Opis: SCP-2797 to określenie grupy około 800 organizmów wyglądem przypominających osobniki gatunku Sciurus vulgaris, czyli wiewiórki pospolitej.

Instancje SCP-2797 wykazują anomalne zachowanie i zdolności podczas wchodzenia w interakcje z materią biologiczną. Na podstawie różnic behawioralnych SCP-2797 mogą zostać podzielone na kilka grup, z których część opisana została poniżej.

  • SCP-2797-A: Poszukują materii biologicznej, usuwają z niej fragmenty o masie 0,2-0,3 [kg], a następnie dostarczają je pozostałym grupom.
  • SCP-2797-B: Mogą samoistnie katalizować różnorodne reakcje chemiczne i biologiczne w najbliższym otoczeniu.
  • SCP-2797-E: Wykorzystują materię pozyskaną przez SCP-2797-A do konstrukcji płytek z tkanki mięśniowej.
  • SCP-2797-F: Dokonują fuzji z organizmami nieanomalnymi oraz modyfikują się celem usprawnienia gospodarzy.
  • SCP-2797-K: Rozkładają ranne i nieaktywne instancje SCP-2797 lub używają dostępnych materiałów, by konstruować nowe osobniki SCP-2797.

SCP-2797 zostały stworzone przez podwykonawcę Prometheus Labs Inc., z Niżniewartowska, w Rosji. W związku z wykazywaniem opisanych wyżej właściwości anomalnych oraz faktem, że „proteiny” i „wiewiórki” są homograficzne w języku rosyjskim, uważa się, iż SCP-2979 powstały na skutek niedokładnego tłumaczenia.

Podczas gdy SCP-2797 miały w zamierzeniu być wykorzystywane do operacji chirurgicznych na komórkach oraz wytwarzania narządów sztucznych, osobniki nie mogą tego dokonywać z powodu ich rozmiaru oraz ograniczeń fizycznych.

wersja strony: 2, ostatnia edycja: 08 Nov 2016 13:29
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website