nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-303 Odźwierny
EuclidSCP-303 OdźwiernyRate: 278
SCP-303

Identyfikator podmiotu: SCP-303

Klasa podmiotu: Euclid

Scp303.jpg

SCP-303 kuca za drzwiami z szybą

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jeszcze nie wiadomo jak przenieść SCP-303 poza granice siedziby ██, cały obszar ██ jest uważany jako obszar przechowywania SCP-303.
Wszystkie pokoje w siedzibie ██ mają być zmieniane w miarę możliwości, tak aby mieć dwa wejścia oddzielone odległością 10m na linii wzroku. Pracownicy są rozprowadzani równomiernie po całym obiekcie, z możliwością kontaktu radiowego lub interkomu, tak że mogą szybko nawiązać między sobą kontakt. Osoby, które miały kontakt z SCP-303 należy zaprowadzić do natychmiastowej oceny psychiatrycznej.

Wszystkie obiekty SCP przechowywane jeszcze przed 04.06.10 w siedzibie ██ mają być przeniesione do serwisu ██-B, po jednym na raz. Każdy obiekt SCP będzie ponownie przeniesiony do strony ██-A po sprawdzeniu czy SCP-303 nie wyemigrował z siedziby ██ z nim. Jeśli SCP-303 także emigruje do siedziby ██-B, lub pozostaje obecny w siedzibie ██ wszystkie SCP mają zostać bezdyskusyjnie przekazane stronie ██-A, procedury ograniczające będą aktualizowane stosownie do sytuacji.

Opis: Świadkowie opisują SCP-303 jako bezpłciową, nagą, humanoidalną postać z wychudzoną czerwonawo-brązową skórą. Zamiast normalnych rysów twarzy, jego głowa jest zdominowany przez bardzo duże usta, które mają zestaw ponadgabarytowych ludzkich zębów. Zęby te powodują nieustanny świszczący odgłos tyle głośny, że można go usłyszeć z drugiej strony większości solidnych drzwi. Wszystkie osoby, które miały spotkanie z SCP-303 są w stanie opisać go w całości, także osoby, które nie widziały żadnej fizycznej jego części.

SCP-303 będzie okresowo materializował się za zamkniętymi drzwiami, włazami lub innymi wejściami naprzeciwko potencjalnego obserwatora, nie wiadomo jakimi kryteriami kieruje się obiekt przy wyborze celu. SCP-303 będzie nadal za drzwiami przez nieokreśloną ilość czasu. Każda osoba, która spróbuje otworzyć drzwi lub właz przeżywa intensywny, paraliżujący strach, który trwa do czasu aż SCP-303 zdematerializuje się (obiekt może zniknąć z własnej woli by uniknąć wzroku innego obserwatora). Źródło tego strachu nie jest jasne, ale wydaje się być podobne do charakteru arachnofobii i ophidiophobii pochodzącej z wczesnego poziomu genetycznego. [DANE WYKREŚLONE] Analiza wskazuje, że SCP-303 w rzeczywistości nie wywołuje strachu w zarażonych osobach celowo.

SCP-303 nie pozwala na utrzymanie kontaktu wzrokowego przez jakiegokolwiek obserwatora i nigdy nie pozwolił żadnej osobie aby zobaczyła więcej niż 10% jego postaci. Gdy drzwi lub inna przeszkoda przejścia jest częściowo lub całkowicie przezroczysta, SCP-303 zmaterializuje się w postaci, w której widać tylko 10% jego ciała, lub spowoduje efekty mgły lub szronu na przezroczystej powierzchni aby osiągnąć ten sam efekt. Jeśli SCP-303 nadchodzi z kierunku, w którym nie ma żadnego obiektu lub drzwi w zasięgu wzroku, będzie dematerializował się przed bezpośrednim kontaktem wzrokowym.

Wszelkie urządzenia elektroniczne lub mechaniczne, które napotkał SCP-303 są tymczasowo wyłączone. Nie udało się uchwycić żadnych nagrań na których obiekt fizycznie lub werbalnie próbował zainicjować kontakt z obserwatorem.

Jak SCP-303 przybył do siedziby ██ w niewiadomym czasie. Pierwszy raz pojawienie się SCP-303 zostało zauważone 01/03/10. Przypuszcza się, że SCP-303 został nieumyślnie przeniesiony razem z innym SCP. Wszystkie SCP w siedzibie ██ zostały odpowiednio zrewidowane.

Log incydentu 303-A

Incydent 303-1: Agent ████████ brał prysznic w swoim prywatnym mieszkaniu, kiedy zdał sobie sprawę z obecności SCP-303 na drugiej stronie zasłony prysznicowej. To coś bardzo głośno sapało. Zaskoczony odkryciem, przypadkowo uderzył zasłony prysznicowe powodując jej kołysanie się na zewnątrz. Kurtyna częściowo owinięta SCP-303 ujawniając, że obiekt stoi mniej niż 0,5 m od zasłony, stoi prosto i jest odwrócony w stronę prysznica. Agent ████████ spędził w przybliżeniu około kolejne 3 godziny szlochając pod prysznicem, po cichu, aby nie zakłócać SCP-303. Agent ████████ poinformował, że świszczący oddech zatrzymał się nagle, i w tym momencie był w stanie wyjść z prysznica.

Incydent 303-3: Agent █████ napotkał SCP-303 wewnątrz siedziby ██ na drugim piętrze w pokoju personelu. Próbował uzyskać śmietankę do kawy, gdy usłyszał głośne sapanie emanującą z szafy i został owładnięty przez przytłaczający strach. Agent █████ później poinformował, że SCP-303 został skulony w szafie w pozycji embrionalnej. Agent █████ twierdził, że jest pewien informacji, pomimo braku otwarcia drzwi szafy. Później, gdy szafę zbadano, stwierdzono iż brakuje tylko jednego pojemnika śmietanki do kawy.

Uwaga: Jest to pierwszy odnotowany przypadek gdy SCP-303 powoduje czyjąś śmierć.

Incydent 303-6: Dr. █████ został odnaleziony martwy z powodu odwodnienia w pomieszczeniu magazynowym znajdującym się na drugim piętrze. Szacuje się, że dr █████ spędził aż do pięciu dni w pomieszczeniu magazynowym przed odnalezieniem. Mała na 4m x 4m komora dekompresyjna oddzielająca magazyn od sąsiedniego korytarza została zajęta przez SCP-303, który zajmował komorę na czas izolacji dr █████ w pomieszczeniu magazynowym, uniemożliwiając wyjście z obu kierunkach i uniemożliwiając dr █████ ucieczkę.

Test 303-Log:

Zespół składający się z Dr. ████████, badacza ████████, 4 pracowników ochrony i 4 członków personelu klasy D został przypisany do reagowania na każde zgłoszonie incydentu materializacji SCP-303 w celu natychmiastowego wykonania badań na miejscu. Dzienniki z tych incydentów znajdują się na drzwiach do pokoju ███. Zgłoszono , że SCP-303 zwykle znajduje się za drzwiami pokoju ███.

Test 303-1: Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie przeniesiony do SCP-███ jeśli nie wykona rozkazu. Odmówił, powołując się na ogromny strach.

Test 303-2: Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie wyeliminowany na miejscu za niespełnienie kontraktu. Odmówił, twierdząc, że gdyby to zrobił to SCP-303 będzie [DANE WYKREŚLONE]. Został wyeliminowany w miejscu.

Test 303-3: Jeden (1) żeński personel klasy D, D-303-2, który był świadkiem zakończenia D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono, że zostanie wyeliminowana na miejscu za niespełnienie kontraktu. Odmówiła, twierdząc, że jeśli ona otworzy drzwi SCP-303 będzie [DANE WYKREŚLONE]. Badacz ████████ był wyraźnie wstrząśnięty tymi stwierdzeniami. D-303-2 nie została wyeliminowana.

Test 303-4: Jeden (1) żeński personel klasy D, D-303-2, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi. Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-3, otrzymał jeden (1) nóż bojowy przez pracowników ochrony i nakazano mu by [DANE WYKREŚLONE] dopóki D-303-2, otworzy drzwi. Po 2 godzinach [DANE WYKREŚLONE] D-303-2 zmarła z powodu utraty krwi. D-303-2 nie próbowała otworzyć drzwi.

Addendum- 01.05.10:

Wydaje się, że SCP-303 zajął drugie piętro magazanu na jego własność. Do tej pory nie zezwolono żadnemu personelowi wejść tam od 05.04.10. Obiekt cyklicznie przywłaszcza sobie majątek Fundacji, która jest następnie przenoszona na drugie piętro magazynu. Na dzień dzisiejszy tak wygląda lista opisująca wszystkie elementy niesklasyfikowanych podjęte przez SCP-303:

Jedna (1) █████ kriotuba
Trzy (3) standardowe zestawy sprzętu chirurgicznego Fundacji
█████ ███ █████████████
Dwa (2) ciała badaczy Klasy D
Jeden (1) generator zasilany benzyną
Różnorodność związków chemicznych, w tym duże ilości fenyloalanina, tryptofan i tyrozyna █████████ m.in.
Jeden (1) pojemnik proszku śmietanki do kawy

Pracownicy fundacji nadal próbują ustalić jakie konkretne cele SCP-303 może mieć dla tych przedmiotów.

wersja strony: 3, ostatnia edycja: 10 Aug 2015 09:49
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website