nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: Propozycja Djoric-Dmatix
Propozycja Djoric-DmatixRate: 928
Propozycja Djoric-Dmatix

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Humanoid

Poziom zagrożenia: Zielony|czasowo czerwony

Klasa przechowawcza: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-001 przechowywane są wewnątrz standardowych modułów dla humanoidów. Pod żadnym pozorem instancje te nie mogą znaleźć się na obszarze jednej placówki, móc dokonywać dowolnych działań ani poznać informacji o innych członkach grupy. Personel przydzielony do danej instancji SCP-001 nie może zostać uświadomiony o jej innych instancjach ani tym, co je łączy.

Elementy SCP-001 nie mogą wejść w kontakt bezpośredni z innymi podmiotami o właściwościach anomalnych, jeżeli nie dzieje się to w charakterze zatwierdzonego eksperymentu.

ZREWIDOWANO DNIA ██.██.20██ r.: ROZKAZ SPECJALNY O5: A-1130-X.

W świetle wydarzeń będących skutkiem śmierci SCP-001-05, używanie desygnatów SCP-001 do neutralizacji obiektów anomalnych jest niniejszym wzbronione. Należy skupić się na utrzymaniu podmiotów SCP-001 przy życiu i nienaruszonym zdrowiu. Odzyskiwanie i zabezpieczanie elementów SCP-001 objęte jest najwyższym priorytetem. W razie śmierci jednego z nich należy dokonać egzekucji protokołu Ourobouros w trybie natychmiastowym.

Opis: SCP-001 to grupa trzydziestu sześciu osób oznaczonych desygnacjami od SCP-001-01 do SCP-001-36. Nie łączy ich oczywisty wzorzec etniczny, płciowy, wiekowy ani religijny.

Elementy SCP-001 nie wykazują właściwości anomalnych. Jednakże każdy anomalny obiekt, który znajdzie się w niewielkiej odległości od elementu SCP-001, ulegnie znaczącej modyfikacji względem swoich oryginalnych właściwości: najczęściej rezultatem jest osłabienie lub odebranie im właściwości anomalnych. Przedmioty, których anomalie nie zostaną zneutralizowane, ulegną przemianie, przez którą będą podobne do podobnych przedmiotów bez właściwości anomalnych. Efekty te zachodzą natychmiast i nie wymagają żadnej stymulacji przez sam element SCP-001. Obszary oddziaływania tychże efektów zwiększą się, jeżeli kilka podmiotów SCP-001 znajdzie się w pobliżu siebie; innym efektem takiego "zebrania" będzie intensyfikacja zmian: zebrane podmioty SCP-001 są w stanie anulować właściwości anomalne bez bycia świadomymi obecności innych obiektów.

Wszystkie elementy SCP-001 zdają się naturalnie znać informacje o innych elementach SCP-001, o ogólnej ich liczbie i szczegółach o jednej do trzech jednostek. Wiedza ta jest niesprecyzowana, co sprawia, iż lokalizacja niezabezpieczonych elementów sprawia trudności.

Śmierć podmiotu SCP-001 będzie skutkować manifestacją kilku anomalnych bytów i zjawisk na obszarze, na którym doszło do zgonu. Manifestacje te są na tyle silne, że tradycyjne protokoły zabezpieczenia nie są w stanie im przeciwdziałać, anomalie wynikowe wyrządzają szkody w obszernej skali. Zabezpieczone elementy SCP-001 twierdzą, że jest to rezultat absencji martwego podmiotu, co "przepuszcza rzeczy na drugą stronę", a przyszłe zgony elementów będą jeszcze większej intensywności. Ponadto zabezpieczone jednostki twierdzą, że każdy denat zostaje wymieniony na noworodka dziedziczącego właściwości jego: nie znaleziono jeszcze takich osób.

W dokumencie 001-EX znajduje się lista istotnych modyfikacji obiektów, które zostały przeprowadzone przez podmioty SCP-001. Pełna lista wszystkich anulacji znajduje się w Dokumencie 001-N.

Dodatek 01:

Znani członkowie SCP-001 to:

Oznaczenie Tożsamość etniczna Płeć Wiek Obecny status Notatki
SCP-001-01 Żydowsko-niemiecka Mężczyzna 94 Zabezpieczony Obecnie znajduje się w indukowanym zastoju celem zapobieżenia przed śmiercią. Kod identyfikatora numerycznego został wytatuowany na lewym przedramieniu jednostki.
SCP-001-02 Tamilska Kobieta 88 Zabezpieczona W czasie pozyskania znajdowała się w ciąży. Poród bez komplikacji; dziecko znajduje się obecnie pod opieką Fundacji.
SCP-001-03 Brytyjska Kobieta 91 Zabezpieczona Podmiot była brytyjską pielęgniarką polową. Uznana za martwą w roku 1943.
SCP-001-04 Chińska Han Mężczyzna 97 Zabezpieczony Pierwszy element, który przekazał Fundacji informacje na temat innych. Daoistyczny mnich Quanzhen.
SCP-001-05 Pasztuńska Mężczyzna 101 Martwy Podmiot zmarł w zabezpieczeniu. Szczegóły w Raporcie Z Incydentu 001-05-EX.
SCP-001-06 Włoska Kobieta 39 Niezabezpieczona Pozyskana z hostelu w Budapeszcie. Element uciekł z zabezpieczenia po ośmiu dniach, w czasie incydentu w Ośrodku 90. Nie wiadomo, gdzie się aktualnie znajduje.
SCP-001-07 Polsko-argentyńska Kobieta 52 Niezabezpieczona W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-08 Rosyjska Mężczyzna 5 Niezabezpieczony W posiadaniu nieznanej osoby lub grupy. Nie zlokalizowano członków rodziny.
SCP-001-09 Aborygeńska Australijska Kobieta 31 Niezabezpieczona W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-010 Afroamerykańska Mężczyzna 28 Niezabezpieczony W posiadaniu G-16 — "Inicjatywy Horyzont".
SCP-001-011 Nigeryjska Mężczyzna 45 Zabezpieczony Rodzina SCP-001-011 była obecna podczas jego pozyskania. Najstarszy syn SCP-001-011 dokonał zbrojnego oporu wobec personelu Fundacji i pomimo sprzeciwu SCP-001-011. W rezultacie syn został zneutralizowany. Pozostałym członkom rodziny zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy A.
SCP-001-012 Arabska Kobieta 14 Martwa Podmiot została zabita przez członków G-03 "Rebelii Chaosu" w czasie próby pozyskania. Szczegóły znajdują się w Raporcie Z Incydentu 001-012-RC-EX.
SCP-001-013 Koreańsko-amerykańska Kobieta Status Nieznany Niezabezpieczona Aktywnie przeciwna próbom pozyskania.
SCP-001-014 Nawaho Mężczyzna 23 Zabezpieczony Został pozyskany przez Fundację po swoim kontakcie z SCP-1295. Szczegóły w Dokumencie 001-EX.

Dodatek 02: Elementy od SCP-001-01 do SCP-001-05 zostały pozyskane dnia ██.██.1944 r., w Jeruzalem, podczas śledztwa w kwestii prawdopodobnych cudów i innych wydarzeń anomalnych na obszarze. Akcja została wykonana przez HMFSCP. Podmioty zostały znalezione pod opieką trzech osób, oznaczonych odpowiednio POI-1458, POI-1459 i POI-1460. Osoby te najprawdopodobniej związane są z G-16 "Inicjatywą Horyzont" oraz mogły brać udział w założeniu grupy.

Pozyskanie było utrudnione w związku z wewnętrznym konfliktem frakcji w HMFSCP. SCP-001-01 został poważnie raniony w rezultacie wymiany ognia, ale został poprawnie ustabilizowany i pozyskany wraz z innymi elementami, a następnie oddany pod jurysdykcję frakcji zachowawczej. Jednostki odpowiedzialne za opiekę nad elementami SCP-001 uciekły w czasie walki; od tego momentu nie zostały zatrzymane.

Log przesłuchania 001-11-02

Następujące przesłuchanie SCP-001-05 zostało przeprowadzone dnia ██.██.19██ r.

Dr ████████: Ostatnio wspomniałeś o posiadaniu określonego celu. Czy mógłbyś to rozwinąć?

SCP-001-05: Znajduję się tutaj, aby poprawnie ukierunkować rzeczy.

Dr ████████: Rozwiń to.

SCP-001-05: Doktorze, świat jest zepsuty. Ja oraz moje rodzeństwo znajdujemy się tutaj, aby go uleczyć, aby wspólnie przygotować drogę temu, co nadchodzi. Proces już zachodzi, ale niestety wystąpiły komplikacje.

Dr ████████: Wyjaśnij, proszę.

SCP-001-05: [SCP-001-01] miał zebrać resztę. Jako że tkwi teraz pomiędzy życiem i śmiercią, ten obowiązek spadł na nas. Z kolei my nie wiemy zbyt wiele na temat naszej liczby. Wystarczy.

Dr ████████: Nie boisz się o jego bezpieczeństwo?

SCP-001-05: Śmierć to tylko inna część tego, co ma być. Nie ma się czego bać.

Dr ████████: Pogląd godny podziwu. W jaki sposób dowiedziałeś się o swym celu?

SCP-001-05: Miałem sen. Zwiastun, proroctwo, halucynację, zwał jak zwał. Zasadził on nasionko w mojej głowie, można je nazwać swego rodzaju intuicją. Następnego dnia spotkałem [SCP-001-01].

Dr ████████: Czy mógłbyś opisać ten sen?

SCP-001-05: Był w nim bogato ubrany mężczyzna, ktoś w rodzaju króla czy cesarza. Ciągle się pytał "Gdzie jest krawiec? Gdzie jest mój krawiec?" i chodził w tę i z powrotem. Za każdym razem, kiedy zadawał to pytanie, inny głos odpowiadał "Jest już blisko, na rzut kamieniem". Ale krawca się nie pojawiał. Mężczyzna był coraz bardziej zdenerwowany; jak tak sobie chodził, przyleciały ćmy i na nim usiadły, zaczęły konsumować jego odzienie. Lądowało na nim coraz więcej ciem, a jego ubranie się strzępiło i psuło; niektóre z motyli nawet gryzły jego skórę. Aż tu nagle drzwi się otwarły i przybył nie jeden krawiec, ale dziesiątki, prowadzone przez najlepszego krawca w królestwie. Król był zachwycony, wiedział bowiem, że zostanie odratowany od ciem, które próbowały go zjeść. Wtedy się obudziłem i już wiedziałem. Znalazł mnie, a ja za nim podążyłem.

Dr ████████: Wybacz, że użyję tak dramatycznego sformułowania, ale jeżeli wszyscy zbierzecie się w jednym miejscu, nadejdzie koniec świata. Racja?

SCP-001-05: [Chichot] Doktorze, świat się już skończył. On jedynie wymaga ostatniej wojny. Jego czas się skraca i wydłuża, ale przy tym mętnieje z dnia na dzień, aż w końcu nie pozostanie po nim nic innego niż ćmy. Jednakże nadal go trochę jest. Ciągle możemy się odnaleźć.

Dr ████████: A co się stanie, jeżeli się odnajdziecie?

SCP-001-05: Nadejdą ciche dni, doktorze. Ciche dni i pokój.

Raport z incydentu 001-05-EX

Data: ██.██.19██ r.

Lokacja: Ośrodek 128 (Koordynaty ██-██.█-██.█)

Rodzaj zdarzenia: KZ (Kryzys zlokalizowany)

Opis: Wydarzenie miało miejsce po śmierci SCP-001-05, o godzinie 22:12 czasu lokalnego. Zespoły MFO stacjonujące w Ośrodku 41, Ośrodku 98 i Ośrodku 203 zostały wysłane do neutralizacji efektów. Protokoły likwidacyjne dla wszystkich obiektów w Ośrodku 128 zostały autoryzowane o godzinie 22:15.

Anomalie wynikowe

 • UAP-████ — Samo-replikująca się substancja podobna w składzie do gliny. Po kontakcie z organizmem kręgowym, substancja dokonuje pokrycia ciała ofiary oraz wpływa na jej zachowanie. Jeżeli w pobliżu nie znajdują się dostępne ciała, substancja łączy się w większe formy lub rozprzestrzenia się lądem.
 • UAP-████ — Byt z ośmioma skrzydłami posiadający właściwości charakterystyczne dla ptaków i głowonogów. Rozpiętość skrzydeł wynosi 70 metrów, obiekt jest wysoki na 45 metrów. Wytwarza grupy bytów podobnych do kruków i wron, mierzących około 3 metry w długości.
 • UAP-████ — Seria stu i dziewięciu wielokątów mierzących około 1 metra szerokości. Temperatura powietrza w odległości do dwudziestu metrów od obiektu wzrasta do wartości ponad 250 º C. Obszary, na które obiekty oddziałują, natychmiast po opuszczeniu rejonu aktywnego obiektu zostają schłodzone. Podmioty są w stanie latać z prędkością około dwudziestu pięciu kilometrów na godzinę.
 • Doniesiono o dziewięciu scenariuszach odrodzenia biologicznego klasy 3.
 • Rozprzestrzeniające się raporty cywili na temat losowych aktów kanibalizmu rytualnego.
 • Anomalne wzorce pogodowe rozciągające się do około 110 [km] od początkowego miejsca wydarzenia. Opadający deszcz zawierał wysoko skoncentrowane dawki śmiertelnych czynników chorobotwórczych, w tym: Zaire ebolavirus (Wirus Ebola), Escherichia coli (Bakterie Pałeczki Okrężnicy) oraz Variola major (Wirus Ospy Wielkiej).
 • Zniknięcie SCP-1348. Szczegóły w Dokumencie 001-EX.

Próba odzyskania: O godzinie 22:23 zainicjowano Protokół Ourobouros, zakończono o godzinie 21:00. Protokół był skuteczny w 97%.

Ofiary Fundacji: 1 350
Stracone podmioty : 27
Szacunkowe ofiary cywilne: 10 000

Raport z incydentu 001-012-RC-EX

Data: ██.██.20██ r.

Lokacja: [ZMIENIONO], Islamska Republika Wschodniej Samotraki

Rodzaj zdarzenia: KZ (Kryzys zlokalizowany)

Opis: Próby pozyskania SCP-001-12 dokonano o godzinie 07:31 czasu lokalnego. Podmiot nie była do tego chętna, ale współpracowała. O godzinie 07:43 operatorzy z G-03 "Rebelii Chaosu" zaatakowali zespół pozyskujący. W czasie zdarzenia SCP-001-12 została ciężko raniona, tak samo, jak agenci ████ i ████████. Od tego momentu SCP-001-12 była nieskładna w wyrażaniu się oraz wykazywała oznaki glosolalii: zdołano zapisać następujące treści.

Są głodni, widzicie… gryzienie, kąsanie i rozszarpywanie, i zgrzytanie, zgrzytanie, zgrzytanie… stare jedzenie jest lepsze niż nic, widzicie? Są bardzo głodni i w tym głodzie się pogrążają.

Zespół pozyskujący został zaatakowany drugi raz o godzinie 08:15, rezultatem była śmierć SCP-001-12.

Anomalie wynikowe

 • UAP-████ — Częściowo amorficzny byt czteronożny, mający około 50 [m] wysokości i 200 [m] długości. Byt był odporny na ataki bronią konwencjonalną.
 • UAP-████ — [USUNIĘTO]
 • Konsumpcja ludzi przez wielkie czerwie (nieznany gatunek).
 • [USUNIĘTO]
 • [USUNIĘTO]
 • Błyskawiczne powodzie, na które składała się mieszanina 2% mlecznej czekolady, czystego oleju, bulionu drobiowego i kału pochodzenia króliczego.
 • Ponowne pojawienie się SCP-1348. Istotne modyfikacje opisane są w Dokumencie 001-EX.

Próba odzyskania: Użycie broni jądrowej zostało autoryzowane przez Radę Nadzorców o godzinie 08:17. Protokół Ourobouros został zainicjowany o godzinie 08:46, a ukończony o czasie 07:30. Protokół był efektywny w 61%.

Notatki: Islamska Republika Wschodniej Samotraki została oznaczona jako SCP-1173. Powodem była chwiejność rzeczywistości wywoływana przez błędy operacyjne podczas egzekucji Protokołu Ourobouros.

Ofiary Fundacji: 8
Szacunkowe ofiary Rebelii Chaosu: 25
Szacunkowe ofiary cywilne: 175 000

Dokument 001-EX

Przedmowa: W związku z możliwością istnienia powiązań Abrahamicznych SCP-001 oraz ich potencjalnych efektów na anomaliach tego samego pochodzenia, powiązanych z religią, postawiono wymóg wykonania testu mającego wskazać, czy efekty podmiotu są fundamentalne. Do testu wybrano SCP-361, jako że obiekt nie stwarza wielkiego zagrożenia, nie jest powiązany z religią Abrahamiczną oraz możliwe jest łatwe zaobserwowanie efektów.

<Początek logu>

SCP-001-02 zostaje poinstruowana, aby dać SCP-361 jagnięcą wątrobę.

SCP-361: Witamy w HarusCo! Och, to ty.

SCP-001-02: Na to wygląda.

SCP-361: Jeżeli dzwonisz, to znaczy, że… o cholera. Nadszedł czas.

SCP-001-02: Tak.

SCP-361: Pewnie powinniśmy byli to przewidzieć. Ruch ostatnio poważnie zmalał. Chyba czas się za to zabrać.

SCP-001-02: Będziesz tam z nami, kiedy wszystko wróci do porządku.

SCP-361: Przyjmując, że ci się to uda. Wiesz, dziecko, to chyba nasze pożegnanie. Wiemy, że nigdy nie układało się nam z twoim szefem, ale ogólnie szło nam dobrze. To była dobra zabawa.

SCP-001-02: Będziesz tam, obiecuję.

SCP-361: Nie mamy wątpliwości, że w to wierzysz. Do zobaczenia po drugiej stronie, dziecko. Albo i nie.

SCP-001-02: Ha. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnim razem ktoś mnie nazwał dzieckiem.

<Koniec logu>

Oświadczenie końcowe: Po zakończeniu Testu 001/361, SCP-361 przestał funkcjonować. Wszelkie próby przyjętej stymulacji skutkowały wyłącznie rozbrzmiewaniem dźwięku rozłączenia.

Dokument 001-IC-34

Komunikat następującej treści pojawił się wewnątrz systemu dowodzenia G-16 "Inicjatywy Horyzont". Wiadomość odnaleziono wraz z obiektem E-7455, podczas pozyskania dnia ██.██.20██ r.

Jak komuś wyjaśnić, że świat umiera, a na dodatek tylko ten ktoś może go uratować?

Często zadawaliśmy sobie owo pytanie przez okres tych sześćdziesięciu kilku lat od tego pełnego nadziei dnia w Jeruzalem. Robiliśmy to na różne, lecz efektywne sposoby. Przed pięćdziesięcioma laty byliśmy Eliaszem, pełni gniewu i złych emocji wzywaliśmy naszych mniej wiernych braci, aby ci podążali za trzydziestoma sześcioma; używaliśmy strachu, aby osiągać cele. Przed trzydziestoma laty byliśmy Izajaszem: staraliśmy się wzmocnić naszych mniej odważnych braci przekonaniem, że nasze cele są sprawiedliwością, mową o szlachetności naszego zadania i używając ich nowo nabytej pewności, aby stworzyć porządek, na którym opierać mogłyby się nasze cele. Przed dziesięcioma laty temu byliśmy Jeremiaszem, łkającym u bram potęg tego świata, proszącym ich o wysłuchanie, byliśmy bowiem świadomi, iż to zadanie wykracza poza nasze, niewspomagane możliwości.

A dziś? Dzisiaj jesteśmy Jonaszem: nie możemy znaleźć odpowiednich słów. Jak mamy wam uzmysłowić powagę tego wszystkiego, kiedy jedyny sposób, w jaki możecie to poznać, to zignorować wszystko, co wasza organizacja dokonała, na rzecz słów trzech starych mężczyzn? To za dużo, nawet dla cnotliwych, a nie wydaje się nam, żebyście takimi byli. Możemy was prosić jedynie o wysłuchanie.

Ujrzeliście, co trzydziestu sześciu może robić. Widzieliście, jak świat przed nimi ucieka, ale nie rozumieliście, dlaczego. Widzicie ich jedynie poprzez pryzmat waszej wielkiej księgi chorób jako niebezpieczeństwo, które zagraża całości waszego ciała — świata. To nie tak. Obiekty i zjawiska, które izolujecie od świata, to nie choroby, a oznaki; nie powstrzymacie przed nimi świata, udając, że nie istnieją. Problemem jest tutaj przewlekłość tej choroby. Świat jest zwyczajnie stary, a trzydziestu sześciu… może go odmłodzić.

Aby im to umożliwić, wymagane będzie wasze ostateczne poświęcenie — opuszczenie kurtyny tajemnicy. Zostaliście powołani, aby zabezpieczać, a my prosimy was o wiarę. Zostaliście stworzeni, aby przechowywać, a my prosimy was o wypuszczanie. Mieliście ochraniać, a my prosimy, abyście odsłonili wrażliwe punkty świata. To niemożliwa prośba — wiemy. Lecz jeżeli chcemy mieć nadzieję na cokolwiek, musi ona zostać spełniona. Wypuśćcie trzydziestu sześciu; pozwólcie im się zejść. Niech zrobią, co mają zrobić, a my podążymy.

Pomóżcie trzem starcom odmłodzić świat. Nie pozwólcie mu umrzeć.

wersja strony: 15, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 03:19
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website