nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: Log 084-A4
Log 084-A4Rate: 453
Log 084-A4
7BfFk2l.jpg

Zdjęcie pozyskane przez drużynę B-4. Skupienie na "migającą" ścianę.


Szczegółowa obserwacja "łąki", która pokrywa większość obszaru aktywnego. Łąka zdaje się pokryta nieskończenie wieloma powtórzeniami kwadratowego obszaru trawiastego o krawędzi długości dziesięciu (10) metrów. Poszczególne sekcje wydają się ulegać losowym "obrotom" podczas ich tworzenia, co skutkuje niepoprawnym ułożeniem poszczególnych rejonów.


W obszarze aktywnym prawdopodobnie istnieje kilka organizmów nieludzkich. Organizmy spoza obszaru aktywnego unikają go, a jeżeli weń wchodzą, wydają się gwałtownie "znikać". Wygląd zwierząt zaobserwowanych wewnątrz obszaru aktywnego jest normalny, jednakże ich zachowanie budzi zastrzeżenia. Drżenie podczas poruszania się, nagłe "dreszcze", powtarzalne "pętle" i inne efekty anormalne najprawdopodobniej wskazują na możliwość, iż te zwierzęta nie są prawdziwe. Większość zwierzyny "miga" i zanika po 3 — 4 godzinach.


Komunikacja wokalna jest utrudniona w obszarze aktywnym. Jeżeli dystans od mówiącego wynosi pięć lub mniej metrów, rozmowy przebiegają normalnie, jednakże donosi się często o "przytłumionej" jakości. Poza dystansem pięciu metrów testerzy wydają się mówić z dalekich dystansów, a wokalizacje ulegają silnemu echo. Często donosi się o tym, że mowa jest słyszalna nawet po kilku sekundach od zakończenia mówienia danej kwestii; równie często dochodzi do manifestacji mowy, kiedy nikt nie mówi.


wBOk3kj.jpg

Zdjęcie pozyskane przez cywilnych testerów. Skupienie na "zapętlonego" jelenia.

Szczegółowa obserwacja "wieży radiowej" jest niemożliwa, gdyż lokacji nie można fizycznie osiągnąć; ponadto w większości urządzeń odczuwalny jest efekt "transmisji". Podstawowe urządzenia teleskopowe i systemy binokularne wskazują, że wieża jest "zamglona" oraz "zaśnieżona" w rozumieniu szumu wideo. Zaawansowane urządzenia ulegają efektom "anomalnej transmisji".


Wzorce pogodowe oraz cykl dobowy prawdopodobnie są zupełnie losowe. Sklepienie niebieskie nad obszarem losowo zmienia się pomiędzy cyklami dnia i nocy oraz różnymi pogodami. Relatywne pozycje słońca i chmur również wydają się losowe, ponadto ulegają częstym "miganiom" oraz "rozmazaniom".


Na obszarze aktywnym niemożliwe jest dokonywanie żadnych fizycznych modyfikacji ani wyrządzanie uszkodzeń. Działania takie jak kopanie, burzenie czy wznoszenie nowych konstrukcji ulegają losowym, gwałtownym "rozmazaniom", a następnie — "resetowi" do poprzedniego, nienaruszonego stanu. Testerzy znajdujący się wewnątrz "zresetowanych" struktur, np. wewnątrz dziury, natychmiast zostaną zablokowani i "złączeni".


Ludzie przebywający na obszarze aktywnym wokół SCP-084 wykazują bardziej doraźne oraz łatwo obserwowalne efekty zniekształcenia rzeczywistości. W tym:

  • Nagłe "rozmywanie" kończyn lub głowy; sprawia to wrażenie wirowania z ekstremalnie wysoką prędkością przed końcem. Testerzy nie doświadczają bólu, ponadto często nie są świadomi zachodzącego zjawiska.
  • "Zapętlanie" często manifestowane jest w przedziale od ośmiu (8) do dwudziestu (20) sekund. Testerzy wykonują działanie (przykładowo: wychodzą z danego pomieszczenia, niosąc pewną część ubrania), a następnie ulegają "zamrożeniu" i "migają", po czym wracają do pozycji początkowej "pętli" i powtarzają działanie; może to oznaczać nawet gwałtowną "teleportację" na wielkich dystansach. Sporadycznie testerzy ulegają stałemu zapętleniu.
  • Obserwacje i przesłuchania testerów w ██████████ █████ ujawniły, iż ich podstawowe ludzkie potrzeby, takie jak potrzeba odżywiania się, hydratacji czy snu, nie wymagają spełniania po dłuższym pobycie na obszarze aktywnym. Niektórzy testerzy donoszą, iż nie jedli ani nie pili niczego (według ich zeznań) przez pięć (5) lat. Jeden starszy tester donosił również o popełnieniu dwóch tysięcy stu dziesięciu (2110) prób samobójczych.
  • Czasami, testerzy mogą przechodzić przez materię stałą. Takie okresy trwają w losowych przedziałach; zaczynają się i kończą bez żadnego ostrzeżenia. Testerzy "wewnątrz" materii stałej, którzy przebywają tam po zakończeniu okresu pozwalającego na swobodne przechodzenie, zostaną w takiej pozycji zatrzymani lub "złączeni", co będzie trwać do momentu wznowienia okresu. Jeden z testerów donosi, iż od dwóch (2) lat jest przepołowiony przez ścianę.
  • Długie wystawienie na oddziaływanie podmiotu wywołuje skrajną traumę psychiczną. Transmisje [USUNIĘTO] barierę, która ulega zniszczeniu po dłuższym wystawieniu na oddziaływanie obiektu. Testerzy w wyjątkowo długich stanach "odbioru" najczęściej ulegają "resetowi" po kilku miesiącach.

3yj2Ba6.jpg

Zdjęcie [USUNIĘTO]

Nagrane transmisje wykazują niewielkie [USUNIĘTO] cyklów. Próby katalogowania i nagrywania tychże transmisji zostały niniejszym ograniczone do systemów niezależnych, co ma zapobiegać utratom kolejnych pracowników Fundacji.

wersja strony: 6, ostatnia edycja: 16 Nov 2015 12:47
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website