nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1347 กล่องที่เต็มไปด้วยคำถาม
EuclidSCP-1347 กล่องที่เต็มไปด้วยคำถามRate: 122
SCP-๑๓๔๗ - กล่องที่เต็มไปด้วยคำถาม

วัตถุ# SCP-1347

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-1347 ไว้ในตู้เก็บกักกันแบบมาตรฐานโดยใช้ล็อกที่แตกต่างกันสองชุด ล็อกแต่ละชุดนั้นจะต้องใช้คีย์การ์ดกับรหัสผ่าน ซึ่งคีย์การ์ดกับรหัสผ่านนั้นจะให้หัวหน้าทีมวิจัย (ปัจจุบันคือดร.เธน) กับผู้ช่วยการวิจัยเก็บแยกกันไว้ รหัสผ่านนั้นห้ามนำไปบอกต่อกับบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการ O5 โดยเด็ดขาด

SCP-1347 จะถูกเก็บแยกจากวัตถุหรือปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติอื่นๆและต้องมีบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยติดอาวุธสองคนซึ่งไม่ทราบลักษณะของมันเฝ้าไว้ตลอดเวลา บุคลากรดังกล่าวจะได้รับมอบหมายให้หยุดยั้งการเข้าถึง SCP-1347 โดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถใช้กำลังถึงชีวิตได้ถ้าจำเป็น

การทดลองกับ SCP-1347 ทั้งหมดนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้านักวิจัยวัตถุนี้ก่อน คำร้องที่ยื่นนั้นจะต้องมีถ้อยคำจำเพาะเจาะจงที่จะสอดเข้าไปเป็นคำถามใน SCP-1347 วัตถุประสงค์ของคำถามดังกล่าว และสมมติฐานเกี่ยวกับคำตอบของ SCP-1347 การทดลองกับ SCP-1347 ทั้งหมดนั้นต้องมีบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยดูแลอยู่ด้วย

หากว่าคำถามที่ยื่นไปนั้นไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบAภายในสิบนาทีแล้วจะต้องแจ้งเรื่องให้บุคลากรฝ่ายงานวิจัยที่ประจำกับ SCP-1347 ทุกคนทราบทันที หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ Psi-13 จะระงับภารกิจที่มีในขณะนั้นและจะยืนยันลักษณะของเหตุการณ์แบบฺด้วยทุกวิธีที่จำเป็น เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอื่น

คำถามที่เกี่ยวข้องกับความจริงอันย้อนแย้ง (paradox) การเดินทางข้ามเวลา สถาบัน หรือวัตถุ/ปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ นั้นถูกห้ามไม่ให้ใส่ใน SCP-1347 โดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1347 เป็นกล่องไม้ไพน์ซึ่งแต่ละด้านวัดได้ยี่สิบเซนติเมตรโดยมีฝาปิดแบบบานพับ ด้านหนึ่งนั้นมีช่องซึ่งวัดได้เจ็ดเซนติเมตรต่อหนึ่งเซนติเมตร มีข้อความว่า "ทุกคำตอบเกิดจากคำถาม" เขียนไว้ด้วยหมึกดำใต้ช่องนี้

ลักษณะผิดปกติของ SCP-1347 นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อเขียนซึ่งมีลักษณะต้องการข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า "คำถาม") สอดเข้าไปใน SCP-1347 ทางช่องนี้ คำถามทุกคำถามจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบAหรือไม่ก็แบบ B ซึ่งเชื่อว่าขึ้นอยู่กับว่าคำตอบนั้นสามารถตอบได้ด้วยการทดลองหรืเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงเล็กน้อยหรือไม่

ถ้าคำถามนั้นเรียบง่ายพอจะตอบได้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบ A ขึ้น สำหรับเหตุการณ์แบบ A นั้น สิ่งที่ใช้เขียนคำถามไว้จะหายไป โดยมีสิ่งที่เหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่มีคำตอบของ SCP-1347 เขียนไว้แทนคำถามปรากฏขึ้นมาแทน SCP-1347 จะตอบทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบไหน ปฏิกิริยาตอบสนองนี้จะมีทั้งกับคำถามเชิงความเห็นและคำถามที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางระดับหนึ่ง ตราบเท่าที่มันสามารถแน่ใจได้ง่าย

เหตุการณ์แบบBนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคำสามที่สอดเข้าไปมีความซับซ้อนพอสมควรหรือต้องใช้ความคิด พึงจำว่าเหตุการณ์แบบ B นั้นไม่ใช่ว่าจะแยกออกจากแบบ A ได้ง่ายเสมอไป วิธีเดียวที่สามารถใช้ระบุการเกิดขึ้นได้มาตลอดก็คือระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่สอดคำถามเข้าไปก่อนคำตอบจะออกมา

เหตุการณ์แบบ B นั้นก็คือสถานการณ์ที่ SCP-1347 ได้บงการเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทำการทดลอง ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้ทุกวิธีการที่มันคิดว่าจำเป็นเพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลที่มันจะใช้ตอบคำถาม รูปแบบการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างออกไปตามลักษณะของคำถาม เมื่อการทดลองยุติลงก็จะมีคำตอบปรากฏขึ้นในรูปแบบเดียวกันกับเหตุการณ์แบบA ในขณะนี้ยังไม่ทราบขีดความสามารถของ SCP-1347 ในขณะที่เหตุการณ์แบบฺ B ดำเนินไป

SCP-1347 จะคงความรู้ที่ได้จากเหตุการณ์แบบ B เอาไว้ ในขณะที่เขียนรายงานนี้ นับว่ามันมีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าปกติและมีฐานความรู้ที่กว้างมาก แต่การวัดระดับสติปัญญาของมันให้ชัดเจนนั้นยังไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากลักษณะของมัน


คำถาม: หน้าที่ของนายคืออะไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ A
คำตอบ: ฉันตอบคำถาม

คำถาม: ลักษณะที่แท้จริงของนายคืออะไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ A
คำตอบ: ฉันว่า ''ฉันตอบคำถาม'' นี่แท้จริงชัดเจนพอแล้วนะ

คำถาม: มื้อเย็นกินอะไรดี?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ A
คำตอบ: นายถามกล่องเรื่องข้าวเย็นเนี่ยนะ? ฉันว่าลองซุปมะเขือเทศแบบน้ำข้นจะดีสุดน่ะ
หมายเหตุ: การสัมภาษณ์พนักงานซึ่งกินซุปมะเขือเทศแบบน้ำข้นในเย็นวันนั้นบ่งชี้ว่าได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่าคนที่ไม่ได้กิน

คำถาม: ตอนนี้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ซิกมา 31 อยู่ที่ไหน?
ข้อมูลพึงจำ: คำถามนี้ได้สอดเข้าไปก่อนจะมีการห้ามถามคำถามเกี่ยวกับสถาบัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ A
คำตอบ: ลาโลกไปแล้วล่ะ เพื่อน นายอาจจะอยากเรียกคนไปทำความสะอาดที่ทางเดิน[ข้อมูลปกปิด]นะ
หมายเหตุ: พบหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ซิกมา 31 ถูก SCP-████ ███████ ที่ตำแหน่งตามที่ว่ามา

คำถาม: เราจะหาแหล่งพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดมาได้อย่างไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบ B: ████████████ถูกเผาด้วยการระเบิดที่ดำเนินไปเป็นเวลาเจ็ดวัน ในช่วงนี้มีการปล่อยพลังงานออกมาถึง █ เอ็กซาจูลส์ แม้ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วพลังงานขนาดนี้ควรจะทำให้พื้นที่ขนาดประมาณสี่สิบตารางกิโลเมตรถูกทำลาย การระเบิดที่เกิดขึ้นกลับถูกกักกันไว้เป็นทรงกลมขนาดห้ากิโลเมตร ต้นตอของการระเบิดนั้นหากมีอยู่ก็หายไปหลังจากที่การระเบิดยุติลงแล้ว คำตอบนั้นออกมาหลังจากที่ทุกอย่างหยุดไปแล้ว
คำตอบ: ฉันเกือบทำได้แล้วล่ะ แต่ฉันว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้จริงๆน่ะนะ แล้วฉันจะลองคิดดูอีกก็แล้วกัน อาจจะลองดูอีกทีถ้านายถามอีกน่ะ
หมายเหตุ: วัตถุถูกเปลี่ยนระดับจาก Safe เป็น Euclid

คำถาม: เราจะช่วยเจ้าหน้าที่แม็คอินไทร์ได้อย่างไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบB: SCP-████ ปล่อยเจ้าหน้าที่แม็คอินไทร์ออกมาหนึ่งชั่วโมงหลังจากการยื่นคำถาม บุคลากรฝ่ายแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ได้ทำการพยาบาลโดยทันที
คำตอบ: โอ้ว นั่นเละเทะเลยนะเนี่ย ยังไงก็เถอะ ดูเหมือนว่าจะ[ข้อมูลปกปิด] ก็มีสิ่งที่ต้องทำแค่นั้นล่ะนะ
หมายเหตุ: เจ็ดวันหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่แม็คอินไทร์ก็เกิดอาการซึ่งเกี่ยวข้องกับ SCP-████ อย่างฉับพลันแม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่า เจ้าหน้าที่แม็คอินไทร์ได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์โดยการใช้ SCP-████ ในมาตรการโต้กลับที่ได้จากคำตอบนั้น

คำถาม: นายรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอีรอส ในตำนานน่ะ?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ A
คำตอบ: ลูกชายของอโฟรไดต์และเป็นที่รู้จักกันดีกว่าในชื่อคิวปิดของโรมัน นอกจากจะมีลูกศรทองคำแห่งความรักแล้ว เขายังมีลูกศรสำริดแห่งความเกลียดชังด้วย ซึ่งอพอลโลได้รู้เรื่องนี้อย่างเจ็บปวดทีเดียว
หมายเหตุ: ได้สังเกตเห็นเรื่องความรู้ที่ผิดพลาดแล้ว

คำถาม: เวลาอยู่บนเตียงเนี่ย ดร.แอชเยี่ยมขนาดไหน?1
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบ B: ดร.แอชรายงานว่าเธอไปค้างคืนที่ห้องพักของเจ้าหน้าที่จีนเนื่องจากสภาพอารมณ์ที่เป็นทุกข์จากที่ได้รับหน้าที่เกี่ยวกับ[ข้อมูลปกปิด]
คำตอบ: ตัวเธออุ่นมาก ผิวก็เนียนนุ่ม กอดแล้วรู้สึกดีด้วย แต่แย่งผ้าห่มไปคนเดียวเลย
หมายเหตุ: จากการสัมภาษณ์แปดวันต่อมา แม้ว่าดร.แอชจะจำเหตุการณ์นั้นได้ แต่เจ้าหน้าที่จีนกลับจำไม่ได้
แอชกับคาร์ไมเคิลโชคดีเป็นบ้าที่มันไม่ได้ตีความอีกแบบนะ ถึงอย่างนั้น มันก็ทำให้เราได้พบสิ่งที่น่าสนใจถึงวิธีที่ 1347 ทำงานได้จริง
- ดร.เธน

คำถาม: SCP-████ มีลักษณะอย่างไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ข้อมูลพึงจำ: คำถามนี้ได้สอดเข้าไปก่อนจะมีการห้ามถามคำถามเกี่ยวกับสถาบัน
ลักษณะของเหตุการณ์แบบB: SCP-████ ได้แหกการกักกันออกมา SCP-████ ไม่ได้ทำร้ายบุคลากรของสถาบันซึ่งนับว่าขัดกับพฤติกรรมปกติของมัน SCP-████ กลับสู่ห้องกักกันในเวลาเจ็ดวันต่อมาหลังจากที่มันหยุดขัดขืนการกักกันอย่างไร้เหตุผล
คำตอบ: สรุปว่าหลักๆแล้วมันก็[ข้อมูลปกปิด]น่ะนะ นับว่าเป็นโชคดี คิดว่านะ
หมายเหตุ: การสืบสวนบ่งชี้ว่าการกักกันรั่วไหลครั้งนี้เกิดจากที่บุคลากรที่รับหน้าที่หันเหความสนใจไปชั่วขณะ
หมายเหตุ: คำถามใดๆในอนาคตที่กล่าวถึงสถาบันจะไม่ได้รับอนุญาตอีก โดยมีเหตุผลเรื่องข้อมูลลับและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกักกันรั่วไหล - ดร.เธน

คำถาม: คำถามถัดไปของฉันคืออะไร?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบ B: ไม่มีคำตอบออกมาจนกระทั่งมีการยื่นคำถามถัดไป
คำตอบ: นายคิดยังไงกับอเลสเตอร์ โครวลีย์กับงานของเขา?
หมายเหตุ: ดูเหมือนว่า SCP-1347 จะไม่มีโทรจิตหรือความสามารถรู้อนาคตล่วงหน้า

คำถาม: นายคิดยังไงกับอเลสเตอร์ โครวลีย์กับงานของเขา?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบ B: หนังสือชีวประวัติของอเลสเตอร์ โครวลีย์ซึ่งเป็นของส่วนตัวของผู้ช่วยนักวิจัยจาคอบส์หายไป โดยมีหลักฐานจากการตรวจดูกล้อง หนังสือปรากฏกลับมาที่ตำแหน่งเดิมในเวลาเจ็ดวันต่อมา คำตอบนั้นปรากฏขึ้นหลังจากที่หนังสือกลับมาแล้ว
คำตอบ: แหม เขาบ้าได้ที่เลยล่ะ แต่ก็มีบางเรื่องที่ถูกต้องตรงเผงเลย โดยเฉพาะเรื่อง[ข้อมูลปกปิด]
หมายเหตุ: ถ้าเราไม่ได้พลาดอะไรที่ใหญ่มากๆแล้วล่ะก็ นั่นเหลวไหลสิ้นดีเลย - ดร.เธน

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความยากจนได้?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์แบบ B
ลักษณะของเหตุการณ์แบบ B: แม้ว่าคงจะไม่มีทางทราบแน่ชัดได้ว่าอะไรบ้างที่เกิดจาก SCP-1347 ก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน[ข้อมูลปกปิด] มีผู้เสียชีวิตที่บันทึกไว้ทั้งสิ้น ███,███ คน ซึ่งคิดเป็น ██% ของประชากรทั้งหมด ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในพื้นที่ยากจนยาวนาน ในตอนที่สหประชาชาติเข้าแทรกแซงและบังคับให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุติลงนั้น คำตอบของ SCP-1347 ก็ปรากฏขึ้น
คำตอบ: ดูเหมือนว่าการฆ่าแม่นให้หมดก็ใช้ได้นะ การขายอาวุธก็ช่วยได้ด้วย
หมายเหตุ: หนึ่งสัปดาห์หลังการเข่นฆ่า ก็มีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าไปใน[ข้อมูลปกปิด]เพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้จำนวนประชากรคืนกลับมาเป็นประมาณ ██% ของจำนวนเดิม GDP ของประเทศนั้นมีการถดถอยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าสถิติก่อนหน้าเหตุการณ์นั้นไม่นานนัก นอกจากนั้น ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังลดลงไป 0.25 เมื่อเทียบกับก่อนหน้า รายงานทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ซาลงไปหลังจากหนึ่งสัปดาห์ในเวลาใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ: ดร.██████ ปฏิเสธที่จะรับการลบความทรงจำและต้องใช้เวลาสี่เดือนรับการบำบัดทางจิตเวชก่อนจะได้รับการพิจารณาให้กลับมาทำงานได้

รุ่นของหน้า: 0, แก้ไขล่าสุด: 19 Aug 2014 02:41
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website