nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1887 จอมทำลายขนาดควอนตัม
KeterSCP-1887 จอมทำลายขนาดควอนตัมRate: 83
SCP-๑๘๘๗ - จอมทำลายขนาดควอนตัม
1887-1.jpg

รูที่ SCP-1887 สร้างขึ้น ซึ่งวัตถุสีแดงในรูปนี้คือ SCP-1887 ที่กำลังอยู่ในสภาวะตื่นตัว.

วัตถุ #: SCP-1887

ระดับ:Keter

มาตรการจัดเก็บพิเศษ:ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดๆที่ทำลาย SCP-1887 ได้ และยังคงไม่พบตัวอย่างของ SCP-1887-1 เพิ่มเติม ฉะนั้นมาตรการกักกันจึงทำได้แค่เพียงยับยั้งการเจริญเติบโตของ SCP-1887 เท่านั้น ปัจจุบัน SCP-1887 ถูกเก็บไว้ที่แอเรีย-17 ในหินที่มีรูปร่างเป็นลักษณะถ้วยที่เกิดเองตามธรรมชาติและอยู่ในล็อกเกอร์ที่ 1887และภายในในล็อกเกอร์ที่ 1887 จะถูกปูด้วยหญ้าเพื่อกันมิให้ส่วนที่เจริญเติบโตของ SCP-1887 หลุดออกจากถ้วย

รายละเอียด: SCP-1887 คือกลุ่มก้อนของสิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล (เรียกว่า SCP-1887-1) โดยที่ยังไม่ทราบคุณสมบัติใดๆเพิ่มเติม
ถึงแม้ว่า SCP-1887 จะมีขนาดเล็กแต่ตัวอย่างของ SCP-1887 นั้นมีความสลับซับซ้อนอย่างมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมและการมีความรู้สึกนึกคิดของมัน

เมื่อ SCP-1887 พบเจอกับโครงสร้างที่มิได้มาจากธรรมชาติสร้างหรือโครงสร้างที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น SCP-1887 จะเริ่มทำการ “ย่อยสลาย” โครงสร้างเหล่านั้นในระดับควอนตัมด้วยกรรมวิธีที่ไม่รู้จัก และปลดปล่อยพลังงานที่มาจากการแยกนิวเคลียสและดูดซับทันทีโดย SCP-1887.1 แต่ทว่าการดูดซับนั้นไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องมาจาก การปลดปล่อยรังสีที่มิใช่ไอออนในระดับสเปกตรัมอัลตราไวโอเลตและต่ำกว่ายังคงมีอยู่ จึงทำให้ SCP-1887 มีสีแดงอย่างเด่นชัดในขณะที่อยู่ในสถานะตื่นตัว SCP-1887 จะใช้อนุภาคของมันเพื่อแยกอะตอมออก ทำให้ก่อเกิด SCP-1887 เพิ่มขึ้นใหม่และจำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อมีจำนวนถึง 30 ล้านตัวเมื่อใด ตัวอย่างจะแยกตัวออกเป็นจำนวนเพียง “ครึ่งหนึ่ง” จากจำนวนเดิมและจะเติบโตออกไปเรื่อยๆ วัตถุจำนวนครึ่งหนึ่งจะแยกตัวออกจากจุดกำเนิดเดิมหลายเมตร ก่อนที่จะเริ่มการสลายตัว
เมื่อวัตถุมิได้เจอกับโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น วัตถุจะอยู่ในสถานะที่คาดว่ากำลัง "จำศิล" อยู่

ภาคผนวกที่ 1887-1 SCP-1887 ถูกค้นพบ ณ เมือง [ข้อมูลถูกลบ] โดยเจ้าหน้าที่สถาบัน ถึงแม้ว่าวัตถุมีขนาดเล็กแต่มันยังสามารถ [ข้อมูลปกปิด]

1887-2.jpg
เมือง [ข้อมูลถูกลบ] ในปี 1998
1887-3.jpg
เมือง [ข้อมูลถูกลบ] ในปี 2011

ภาคผนวกที่ 1887-2 เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้บันทึกเสียงของ SCP-1887 ว่ากำลัง "ร้องเพลง" อยู่ ซึ่งเสียงร้องนั้นมีความดังมากที่สุดถึง 56 เดซิเบล และเสียงร้องนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เพศชาย
เนื้อร้องมีดังนี้ :

กระเทาะออกไป เร็วไวทุกวัน
พวกเรามีงานต้องทำ
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ให้โลกใบเก่า ของเรากลับมา
พวกเราไม่พัก หรือหยุดงานหนัก
และจะไม่พัก ทำลายในสิ่งที่คุณลัก
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ให้โลกของเรา สวยงามดังเดิม
เมื่อไม่มีเมือง ก็ไร้โกรธา
พวกเรานั้นกล้า ทำลายมันทิ้ง
แน่นอนทุกนิ้ว ไม่มีมิดพลิ้ว
ทำให้พวกแก เป็นสัตว์ดังเดิม

รุ่นของหน้า: 0, แก้ไขล่าสุด: 19 Mar 2015 14:32
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website