nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-008 Plaga zombie
EuclidSCP-008 Plaga zombieRate: 265
SCP-008

ROZKAZEM RADY NADZORCZEJ

TEN PLIK OBJĘTY JEST KLAUZULĄ POZIOMU 4

== WYMAGANE UPOWAŻNIENIE POZIOMU 4 ==


Scp008.jpg

Diagram ilustrujący struktury trzeciorzędne SCP-008. Główne łańcuchy aminokwasów zostały usunięte z ilustracji.

Identyfikator podmiotu: SCP-008

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-008 stanowi wysokie zagrożenie biologiczne. Procedury spopielenia i napromieniowania zostaną wprowadzone w życie w razie wszelkich działań politycznych lub militarnych, mogących doprowadzić do rozszczelnienia próbek, utraty zasilania lub utraty kontaktu z pracownikami albo placówką trwającego co najmniej osiem (8) godzin. Czas kwarantanny dla pracowników opuszczających placówkę wynosi cztery (4) miesiące. W razie włamania lub naruszenia regulaminu procedury spalenia i napromieniowania zostaną uruchomione w trybie natychmiastowym. Do żadnego z budynków należących do kompleksu G2 nie można implementować procedur ewakuacyjnych.


Opis: SCP-008 jest złożonym prionem, którego próbki znajdują się w odpowiednich budynkach kompleksu G2. Badania nad SCP-008 mają wysoki priorytet i są przede wszystkim nastawione na uniemożliwienie syntezy SCP-008, nawet jeśli możliwe będzie to dopiero w odległej przyszłości.

Cechy SCP-008 są następujące:

 • W 100% zaraźliwy;
 • W 100% śmiercionośny;
 • Możliwy do roznoszenia poprzez wymianę płynów ustrojowych organizmów oraz przenikanie przez błony śluzowe;
 • Niemożliwy do roznoszenia drogą powietrzną ani kropelkową.

Objawy zarażenia SCP-008 występują do trzech godzin od wystawienia na działanie obiektu i należą do nich:

 • Objawy podobne do grypowych, z wysoką gorączką i znacznymi następstwami psychicznymi w późniejszych stadiach;
 • Śpiączka rozpoczynająca się po około 20 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów i 12 godzin od wystąpienia zauważalnych zaburzeń psychicznych. Początek śpiączki powinien zostać rozpoznany jako objaw śmiertelny;
 • Niektóre komórki obumierają, co może przypominać gangrenę. Przetrwałe tkanki zachowują swoje funkcje i są wysoce żywotne;
 • Erytrocyty znacznie zwiększają stopień nasycenia tlenem, co skutkuje spowolnieniem tętna i znacznym zwiększeniem wytrzymałości i siły skurczu mięśni;
 • Układ nerwowy i mięśnie opierają się generalnej niewydolności narządów przez kilka godzin;
 • Przemiana materii może obniżyć się do ekstremalnie niskiego poziomu, pozwalając obiektowi przeżyć do 10 lat bez odżywiania;
 • Wysoka lepkość krwi skutkuje obniżeniem wrażliwości na krwotok wywołany ranami postrzałowymi, kłutymi czy ciętymi;
 • Kontrola zachowania, ruchów i reakcji instynktownych jest obniżona, a zdolności kognitywne są poważnie osłabione. Uszkodzenie mózgu u zwierząt doświadczalnych prowadziło do pogorszenia ich aktywności;
 • Obiekt potrafi przystosować się do życia z uszkodzonym układem nerwowym, lecz traci zdolności do czegokolwiek, co nie jest podstawową aktywnością fizyczną, taką jak utrzymywanie pionowej postawy ciała, chodzenie, gryzienie, podnoszenie przedmiotów czy czołganie się po ziemi. Obiekt będzie energicznie podążał w stronę bodźców wzrokowych, słuchowych oraz węchowych, które skojarzy z ludźmi. Obiekt będzie próbował skonsumować żywych ludzi, jeśli dojdzie do kontaktu bezpośredniego.
 • Terminacja zarażonych obiektów jest możliwa tylko metodą wywołania ciężkiego urazu czaszki.

Istnieją silne podstawy, by twierdzić, że SCP-008 nie jest naturalną formą, gdyż podobne mu organizmy wypierałyby inne z ekosystemów i prowadziły do ich załamania. W roku 1959 negocjowane było zniszczenie wszystkich próbek SCP-008 we współpracy z ZSRR. Status SCP-008 pozostających pod opieką ZSRR jest nieznany.

Dodatek 008-1: Wydaje się, że SCP-500 może całkowicie wyleczyć SCP-008 nawet w zaawansowanych stadiach choroby.

wersja strony: 12, ostatnia edycja: 24 Feb 2017 13:19
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website