nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-046 Ostrokrzew drapieżny
EuclidSCP-046 Ostrokrzew drapieżnyRate: 122
SCP-046
QAYQdFm.jpg

Niezależna odrośl SCP-046 składająca się głównie z organizmów rodzaju paprotników

Identyfikator podmiotu: SCP-046

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar wokół SCP-046 został wykupiony i zmodyfikowany pod względem bezpieczeństwa, zastosowano m.in.: ogrodzenia, barykady i śmiercionośne pułapki. Wzniesiono także wiele znaków oznaczających obszar jako własność prywatną. Teren jest strzeżony przez wielu ochroniarzy, co zapobiega wtargnięciom cywili do SCP-046. Całość personelu pracującego wokół lub w promieniu do 50 [km] od SCP-046 musi przechodzić rygorystyczne testy medyczne, które zapewnią potwierdzenie braku jakichkolwiek potencjalnie śmiertelnych chorób. Ponadto personel przechodzi ewaluacje psychiatryczne, które odbiorą uprawnienia do wejścia na obszar SCP-046 osobom mającym tendencję do samookaleczeń i myśli samobójczych. Wszelcy zranieni pracownicy muszą zostać ewakuowani do szpitala, poza obszarem do 50 [km] od SCP-046. Wszelka fauna i flora wokół obiektu musi zostać zniszczona, nim dotrze do zewnętrznej granicy.

Personel wykazujący nietypowe zainteresowanie w SCP-046 lub w podróżowaniu do regionu nieopodal obiektu musi przejść ww. ewaluacje medyczne. Wszelkie modyfikacje protokołu SCP muszą zostać najpierw zatwierdzone przez Dowództwo O5. Pracownicy próbujący zmodyfikować ten dokument bez odpowiedniej autoryzacji zostaną zdegradowani i przeniesieni.

Opis: SCP-046 to drapieżna masa botaniczna, zlokalizowana w zachodnio-południowym rejonie stanu Kentucky. SCP-046 składa się z dwóch części: SCP-046-1 to wielka masa materii roślinnej, składającej się głównie z roślin autochtonicznych, czyli m.in. Quercus alba, Illex aquifolium i Lonicera sempervirens, do tego występuje kilka odrośli innych gatunków roślin. SCP-046-2 to obszar bezpośrednio przylegający do SCP-046-1, który rozciąga się do pseudookręgu o promieniu 20 [m]. Obszar ten jest głównym obszarem żerowania SCP-046. Podmiot jest w stanie wabić ofiary z każdego miejscu do 50 [km] od swojej lokalizacji; obiekt używa do tego halucynacji. Ewakuacje personelu powinny prowadzić poza promień oddziaływania SCP-046, co pozwoli na wyjście spoza promienia jego oddziaływania.

Zwierzęta (w tym ludzie) cierpiący potencjalnie zagrażające życiu rany lub choroby oraz dotknięci również problemami psychologicznymi, które wywołują tendencję do samookaleczeń, czują silną potrzebę zbliżenia się do SCP-046-2 i ułożenia się w pozycji twarzą w dół, ku SCP-046-1. Jednostki leżące w tej pozycji, zostaną gwałtownie zaatakowane przez nieznaną, silną kombinację organizmów saprofitycznych oraz infekcji oportunistycznych, które wywoływane są przez kilka szczepów odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (MRSA), znanego z możliwości indukcji martwiczego zapalenia powięzi (szczepy te zwane są też "mięsożernymi bakteriami") oraz zarodników grzybowych przypominających Stachybotrys chartarum, czyli "czarną pleśń", która zatruwa organizmy ofiar i indukuje paraliż. Ostatecznie ofiara zostaje skonsumowana przez kilka, dotychczas nieznanych, gatunków insektów, które wyjdą z wnętrza SCP-046-1, podczas ostatniego etapu żerowania. SCP-046 zdaje się odżywiać poprzez całkowite trawienie jednostek zwierzęcych, szczególnie większych ssaków, takich jak ludzie. Niewiadomą jest, czy obiekt może rosnąć; wobec czego, aktualnie postuluje się o pozbawienie SCP-046 dostępu do ofiar, dopóki kwestia ta nie zostanie wyjaśniona. Pozbawienie podmiotu dostępu do ofiar oznacza m.in. terminację jednostek zbliżających się do SCP-046, a następnie pozbywanie się ciał w oddzielnych lokacjach.

Dodatek 046-A: Trwające śledztwo ma wyjaśnić, czy potencjalne efekty memetyczne, wywołane znajomością SCP-046, są prawdziwe. Powodem śledztwa są anomalne zachowania niektórych pracowników w odpowiedzi na SCP-046. Dostęp do dokumentu 046-07 jest ograniczony do pracowników z poziomem upoważnienia poziomu 4. i wyższego.

Identyfikator podmiotu: SCP-046

UaY6g9L.jpg

Wielka odrośl SCP-046 składająca się głównie z niebieskiej kokoryczy

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar otaczający SCP-046 musi być odgrodzony i oznaczony jako własność prywatna; należy zainstalować kilka warstw ogrodzeń. Obszar musi być strzeżony przez co najmniej dziesięciu ochroniarzy, aczkolwiek wymagane jest noszenie minimalnego uzbrojenia. Informacje o efektach SCP-046 nie mogą zostać ujawnione, ale personel dotknięty chorobami terminalnymi może zostać dopuszczony do wejścia na SCP-046-2 po ewaluacji psychologicznej pod kątem tendencji samobójczych. Personel klasy D, który zostanie wybrany do terminacji, również może zostać wystawiony na oddziaływanie SCP-046-2. Z powodu braku zagrożenia względem bezpieczeństwa Fundacji, jednostki niezatrudnione przez nią mogą zostać dopuszczone do SCP-046; jednakże potrzeby Fundacji objęte są zawsze najwyższym priorytetem.

Opis: SCP-046 składa się z dwóch części. SCP-046-1 to walcowaty obszar o średnicy 5 [m] i wysokości 30 [m], w którym zawarto kilka gatunków materii roślinnej, włączając w to Quericus alba (Dąb biały), Ilex aquifolium (Ostrokrzew kolczasty) oraz Lonicera sempervirens (Wiciokrzew wieczniezielony). Na miejscu obecne są takie odrosty innych roślin. Po przebadaniu roślin pod względem molekularnym nie znaleziono żadnych śladów anomalii. SCP-046-2 to trawiasta polana rozciągająca się do około dwudziestu metrów wokół SCP-046-1.

Anomalne oddziaływanie SCP-046 dotyczy głównie zwierząt, w tym ludzi cierpiących na urazy i choroby chroniczne lub osłabiające organizm. Takie osoby często odwiedzają podmiot; ich raporty donoszą o poczuciu obsesji podróżowania do lokacji SCP-046, często wspominając o "lokacji, która odwiedziła ich we śnie". Badania psychologiczne wykazywały, iż podobne osoby nie były wcześniej świadome nadnaturalnych właściwości obiektu ani celów Fundacji. Jednostki odczuwające obsesję donosiły o przebywaniu w odległości do 50 [km] od SCP-046; jest to część zewnętrzna obszaru oddziaływania podmiotu.

Osoby, które zbliżają się do SCP-046, opisują sen, w którym kładą się w okolicy SCP-046-1 i odpoczywają. Po wejściu na obszar SCP-046-2 jednostki cierpiące z powodu chronicznego bólu lub traumatycznych urazów psychicznych stwierdzają, że symptomy owe zanikają wraz z napływem spokoju, relaksacji i euforii. Osoby leżące przed SCP-046-1 zostaną przykryte pnączami podobnymi do kłosów Cynodona palczastego, którego nazywa się również Trawą bermudzką. Następnie roślina ta obrośnie całe ciało jednostki. SCP-046 nikogo nie zmusza, a jego efekty zajdą jedynie, jeżeli jednostka będzie chciała ich doświadczyć.

Osoby wystawione na oddziaływanie SCP-046 pozostaną w stanie komunikatywnym, dopóki będą widoczne spod roślin przykrywających ich ciała. Wszyscy opisuje te efekty jako poczucie pokoju, spokoju i radości, że umrą w przyjemny sposób. SCP-046 najprawdopodobniej w pełni rozkłada ciała jednostek w ciągu dwóch godzin, a potem może, ale nie musi, użyć ich do żeru.

Dodatek 046-1: SCP-046 został przeklasyfikowany do klasy Euclid, a główny dokument SCP musi zostać przepisany, żeby zademonstrować drapieżną naturę SCP-046, zgodnie z rozkazem Dowództwa O5. Wszelkie wystąpienia słów "wolontariusze" mają zostać usunięte. Opis należy przepisać, by zaakcentować niestabilną i śmiercionośną naturę SCP-046, który, wobec tego, stanowi potencjalne zagrożenie.

Dodatek 046-2: Nie mamy żadnych dowodów, by stwierdzić, że SCP-046 jest "drapieżnikiem" lub krzywdzi wszystko, co nie będzie chciało mu się oddać. Proponuję ponownie włączyć poprzednie protokoły SCP oraz umożliwić wolontariuszom dostęp do SCP-046. Jednostki te nie są w stanie wpłynąć w żaden sposób na bezpieczeństwo Fundacji po wystawieniu na właściwości SCP-046; tak więc nie ma powodu, by odmawiać zasmuconym osobom możliwości ulżenia sobie. Nie istnieje też powód, z którego mielibyśmy uznać ten byt za bardziej nieprzyjazny, niż w rzeczywistości jest, pomijając potrzebę ustosunkowywania się do wszelkiego obiektu należącego do Fundacji jak do niebezpiecznego. Niektóre rzeczy należy zabezpieczyć wyłącznie dlatego, że są dziwne — dr Edward Carter, kierownik badań nad SCP-046.

Dodatek 046-3: Dr Carter, główny badacz SCP-046, zostaje zdjęty ze swojej pozycji i przeniesiony do innego projektu. Dodatek 046-1 pozostaje ważny, zgodnie z rozkazem Dowództwa O5.

wersja strony: 10, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 07:50
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website