nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-068-PL Wciągające płatki
EuclidSCP-068-PL Wciągające płatkiRate: 3
SCP-PL-068

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-068

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest przechowywany w szczelnie zamkniętym, drewnianym kredensie w towarzystwie produktów takich jak: płatki różnych producentów, ryż, kasza, makaron, mąka czy cukier. Obszar w promieniu trzech (3) metrów od przechowalni powinien być raz na dwa (2) dni nawaniany dostępnym akurat spożywczym środkiem zapachowym (najlepiej wanilia bądź cynamon; surowo zabronione korzystanie z jakiegokolwiek rodzaju estrów). Każdy egzemplarz podmiotu musi zostać bezzwłocznie umieszczony w identycznej przechowalni i objęty identycznymi procedurami. Dla zmniejszenia ryzyka utraty potencjału naukowego, do transportowania i zabezpieczania SCP-PL-068 wyznaczony powinien zostać członek personelu klasy D (przy nadzorze pracowników odpowiednich wydziałów Fundacji). Personel prowadzący badania nad obiektem może pracować bez przerwy najwyżej pół godziny, cały czas używając okularów serii GF/068 i maseczek serii MF/068. W przypadku naruszenia opakowania bądź poczucia niepohamowanej żądzy zaspokojenia głodu za pomocą podmiotu, nakazuje się ewakuację wszystkich pracowników ze strefy zagrożenia i/lub unieszkodliwienie ich (zalecane przy personelu klasy D). Gdyby opakowanie, w którym znajduje się SCP-PL-068, zostało całkowicie otwarte i opróżnione, wdrożona zostanie Procedura Lam/RVG. Próby sabotowania przechowalni obiektu będą piętnowane bez względu na rangę i staż pracownika.

Opis: Identyfikator SCP-PL-068 odnosi się do partii płatków śniadaniowych wyprodukowanych w ████ roku przez spółkę ███████ ███████. Partia zawierała dziesięć opakowań produktu, z których każde posiada inny nadruk, ale charakteryzuje się widocznym na nim hasłem: Kiedy zaczniesz jeść, nie będziesz w stanie się oderwać! Obiekt uaktywnia swoje anomalne właściwości, gdy zostanie zakupiony i umieszczony w jakimkolwiek pomieszczeniu przypominającym kuchnię — wówczas wszyscy znajdujący się w promieniu trzech (3) metrów od niego zaczynają odczuwać straszliwy głód, który chcą zaspokoić właśnie płatkami. Proces katalizuje spojrzenie na nadruk bądź poczucie zapachu podmiotu, który wydziela się w nienaturalnie dużym stężeniu po najmniejszym naruszeniu szczelności opakowania. Ustalono, iż bez znaczenia pozostaje sposób, w jaki ofiara spożywa SCP-PL-068 — jedzenie zarówno "na sucho", jak i z użyciem mleka bądź innych półproduktów skutkuje chęcią skonsumowania całego opakowania. Jego zawartość okazuje się jednak nieskończona. W efekcie ofiara spożywa podmiot aż do momentu pęknięcia żołądka lub uduszenia się nadmierną ilością pożywienia w przełyku.

Jedynym sposobem ograniczającym działanie SCP-PL-068 pozostaje postępowanie opisane w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych. Z podmiotem, mimo licznych prób, nie zdołano nawiązać kontaktu, co sugeruje, iż jest nieświadomy.

Dotychczas Fundacji udało się namierzyć i zabezpieczyć trzy (3) opakowania obiektu - SCP-PL-068-1, SCP-PL-068-2 oraz SCP-PL-068-3. Pierwszym egzemplarzem zainteresowano się, gdy jeden z pracowników posiadający poziom uprawnień 3 został odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Obdukcja wykazała dużą ilość różnokolorowych płatków śniadaniowych o kulistym kształcie znajdujących się w jego żołądku, przełyku i jamie ustnej.

Podczas transportu do placówki Fundacji, członkowie Mobilnej Formacji Operacyjnej ████ byli świadkami manifestacji obiektu na swoim koledze, który chciał spożyć drugie śniadanie w prowizorycznej kuchni. Przeprowadzenie późniejszych eksperymentów ujawniło nasilenie się działania podmiotu, kiedy w jego pobliżu zastosowano jakikolwiek ester (zginęła wówczas dr ██████).

Z rozkazu Administratora O5-██, dalsze badania wstrzymano do czasu przechwycenia wszystkich obiektów wchodzących w skład SCP-PL-068.

wersja strony: 9, ostatnia edycja: 07 Feb 2017 18:30
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website