nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-142-PL Tunel wymiarowo-przestrzenny
EuclidSCP-142-PL Tunel wymiarowo-przestrzennyRate: 2
SCP-PL-142

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-142

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot musi być przechowywany w okrągłym pomieszczeniu o średnicy 10 metrów, wewnątrz którego panuje próżnia. Na środku ma znajdować się zestaw urządzeń wyposażonych w magnesy neodymowe. Urządzenia należy ustawić w taki sposób by wytwarzały pole magnetyczne utrzymujące obiekt z dala od ścian pomieszczenia. Dostęp do instancji ma personel z 3 lub wyższym poziomem upoważnienia Zakazuje się dostępu do obiektu z wyjątkiem eksperymentów zatwierdzonych przez doktora Przemysława Gorzelskiego1.

Opis: SCP-PL-142 to kula nieznanej substancji o średnicy 10 centymetrów, która wciąż zmienia barwę. Podmiot otaczają 2 pierścienie świecące jaskrawozieloną poświatą. Jeśli w promieniu 5 metrów od obiektu znajdzie się istota ludzka zacznie widzieć we wnętrzu podmiotu niewyraźne, losowe obrazy (zazwyczaj przedstawiają krajobrazy bądź ludzi wykonujących nieokreślone czynności). Mimo warunków próżni panujących w przechowalni to osoby, które podeszły na podaną wcześniej odległość zaczną słyszeć losowe dźwięki. Wszyscy doświadczający jednocześnie anomalii dźwiękowych słyszą ten sam dźwięk w określonym przedziale czasu, ale obraz widziany w instancji jest dla każdego obserwatora różny nawet mimo spoglądania na podmiot pod tym samym kątem.

Kiedy jakiś przedmiot zetknie się z powierzchnią podmiotu nieznana siła zacznie go wciągać do środka. Energia zużywana do wciągania przedmiotów jest minimalna, w razie gdy coś zablokuje możliwość wciągnięcia rzeczy zacznie się ona rozciągać. Podjęcie próby wyciągnięcia częściowo włożonego przedmiotu zakończy się niepowodzeniem, będzie się rozciągał w nieskończoność2. Ponadto zarejestrowana, iż w naszym świecie oraz rzeczywistościach PL-133-01 oraz PL-133-03 na losowych lokalizacjach położonych do 500 kilometrów od [EDYTOWANO] pojawiają się kopie przedmiotów wciągniętych przez obiekt. Mimo jednakowego kształtu kopie te są wykonane z innych materiałów.

Obiekt posiada 2 pierścienie leżące na jednej płaszczyźnie. Składają się w całości z dziwnej materii (Wszystkie cząstki składają się z kwarków dziwnych), która potrafi przekształcać kwarki innych cząsteczek w kwarki dziwne, a potem wchłaniać je do struktury pierścienia. Pierścień wewnętrzny obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Na początku miał 13 centymetrów średnicy, ale po osiągnięciu masy krytycznej wzrosła do 34 centymetrów. Pierścień zewnętrzny kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W chwili stworzenia miał średnicę 21 centymetrów, aktualnie posiada średnicę 55 centymetrów. Między pierścieniami znajduje się 0,5 milimetra przerwy. Wykryto, że w tej szczelinie powstają nieznane bozony tworzące pole oddziaływań otaczające całą instancję3.

Pozyskanie obiektu: Obiekt został stworzony dnia 21.01.20██r. w trakcie jednego z eksperymentów SCP-PL-133. Po zderzeniu podmiotów doszło do [USUNIĘTO], następnie do pomieszczenia wprowadzono członka personelu klasy D w celu ustalenia właściwości instancji. Podczas próby nawiązania kontaktu fizycznego z podmiotem członek personelu klasy D został wciągnięty do jednego z pierścieni obiektu. Natychmiastowo odcięto pomieszczenie, następnie rozpoczęto pracę nad sposobem bezpiecznego transportu podmiotu.

Cel eksperymentu: Próba dokonania oględzin wnętrza instancji.
Opis eksperymentu: Do przechowalni obiektu wprowadzono członka personelu klasy D ubranego w strój chroniący przed warunkami panującymi w próżni. Tester został wyposażony w endoskop o kablu długości 5 metrów z funkcją nagrywania oraz nożyce do kabli. Przed rozpoczęciem eksperymentu wysłano w teren trzy Mobilne Formacje Operacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich kopii przedmiotu, które pojawią się w terenie. Poinformowano organizacje z rzeczywistości PL-133-01 i PL-133-03 o szczegółach doświadczenia oraz jak zabezpieczyć się przed efektem.
Tester wprowadził obiektyw endoskopu do podmiotu. Po wprowadzeniu kamery doszło do natychmiastowej utraty obrazu. Zdezorientowany tester próbował wyciągnąć kabel, ale przez anomalię obiektu jego akcja zakończyła się porażką. Nakazano testerowi przecięcie przewodu, tester wykonał polecenie, doszło do utraty kamery.
Wynik eksperymentu: Nie udało się przechwycić obrazu z wnętrza instancji. Zabezpieczono 73 kopii endoskopu, większość była zbudowana z litu, potasu, sodu, cyny lub [EDYTOWANO]. Z powodu na wysokie ryzyko dekonspiracji w przyszłości testy z udziałem SCP-PL-142 mają być staranniej przygotowywane.

Cel eksperymentu: Obliczenie masy krytycznej potrzebnej do wywołania rozszerzenia pierścieni obiektu oraz o ile zwiększają swoją średnicę.
Opis eksperymentu: Do przechowalni podmiotu wprowadzono członka personelu klasy D ubranego w strój chroniący przed warunkami panującymi w próżni. Pierścień wewnętrzny na początku testu miał 21 centymetrów średnicy, zaś zewnętrzny 34. Wyposażono go w 10000 odważników o masie 1 grama.
Po przygotowaniu urządzeń pomiarowych nakazano testerowi wrzucać pojedynczo odważniki w pierścienie obiektu. W chwili, gdy dodano ████ odważników nastąpiło rozszerzenie pierścieni. Testera natychmiast ewakuowano, pierścień wewnętrzny zwiększył średnicę do 34 centymetrów, a zewnętrzny do 55 centymetrów.
Wynik eksperymentu: Po dodaniu masy równej ████ gramów nastąpił wzrost szerokości obu pierścieni. Obliczono, iż wzrost średnicy jest zgodny z liczbami znajdującymi się w ciągu Fibonacciego. Zebrano informacje, że rozszerzenie pierścieni wpływa negatywnie na pole oddziaływań otaczające podmiot. Z obawy przed destabilizacją instancji zakazano dalszych badań mogących spowodować rozszerzenie pierścieni.


Dodatek PL-142-01: Dnia 17.03.20██r. zarejestrowano dziwną aktywność obiektu polegającą na wytwarzaniu ponadprzeciętnej ilości światła widzialnego. Wysłano do sprawdzenia tego członka personelu klasy D. Po bliższym podejściu kamera w hełmie testera zauważono, iż wewnątrz obiektu znajduje się wyraźny obraz stojącego człowieka. W mikrofonie hełmu zaczęła się rejestrować wypowiedź w języku łacińskim której źródłem na pewno nie był tester. Nadawca przekazu poinformował, że powtórzy przekaz dokładnie za 7 dni.

Wstęp: Zebrane tu logi są przekazami z rzeczywistości PL-133-02 odebranymi przy pomocy SCP-PL-142. Personel Fundacji wciąż nie zna sposobu na wysłanie wiadomości, dlatego wszystkie nagrania są w formie monologów. Mężczyzna który komunikuje się z Fundacją jest świadom istnienia innych rzeczywistości oraz posiada ponad przeciętną (Jak na rozwój technologiczny swojego świata) wiedzę z zakresu fizyki kwantowej. Komunikacja zachodzi przy użyciu urządzeń rejestrujących znajdujących się w stroju testera.

Przekaz z dnia 17.03.20██r.: …ewem czy ktoś tego w ogóle słuchał. Może produkowałem się na darmo, ale to pierwszy raz, więc pewnie jeszcze się nie połapaliście. Tak czy siak jeśli tam jesteście powtórzę transmisję za 7 dni, czyli za 168 godzin. Pewnie nie możecie się skontaktować, dlatego podczas następnej audycji wrzućcie coś w tą kulę. Wtedy będę mieć pewność, że ktoś tam jest.

Przekaz z dnia 24.03.20██r.: Dobrze, wszystko stabilne. Zacznijmy od podstaw, jeśli tam jesteście to wrzucie coś, bez obawy, kopie tego przedmiotu nie pojawią się wszędzie w około. Wytłumaczę to o ile coś wrzucicie (Po poleceniu przez naukowca tester wrzucił monetę 5 groszową). Świetnie czyli słuchacie (Ze ścian pomieszczenia w którym stał nadający mężczyzna wysunęło się około 50 monet), to teraz pora zacząć tłumaczenie tego co tu się dzieje. Otóż pewnie wiecie, że to coś to nie jest normalna ozdoba. Ale by to wyjaśnić muszę użyć przykładu, pewnie słyszeliście o teorii która mówi, że przy pomocy dwóch czarnych dziur można stworzyć tunel czasoprzestrzenny. U nas to tylko teoria, jednak najlepiej to porównać do tego. Wasza osobliwość połączyła się z naszą tworząc stabilny tunel. Proste, prawda? Nie do końca, niestety o tym będę musiał powiedzieć za tydzień, nawala mi zasilanie i nie wiem ile jeszcze utrzymam połączenie.

Przekaz z dnia 31.03.20██r.: Mogę chyba zaczynać. Ostatnio poruszyłem kwestię tuneli czasoprzestrzennych. Udało mi się zdobyć informacje i okazało, się ,że święta inkwizycja też wytworzyła taką osobliwość jak wasza. Wtedy utworzył się tunel łączący czas i wymiary, mógłby być stabilny, ale jak to inkwizycja musieli spierdolić. Po śmierci dwóch osób próbujących podnieść osobliwość postanowili ją zniszczyć jako nieudany eksperyment. Wtedy właśnie tunel się zdestabilizował, normalnie wywołało by to jego zapadnięcie i zakończenie tematu.

Jednak z jakiegoś powodu bariera między wymiarami jest cienka. Porównam to do materiałów, weźmy torbę do mrożenia z polietylenu wypełnioną płynem, to będzie czasoprzestrzeń oraz kilka kartek z papieru, one będą reprezentować barierę między wymiarami. Jeśli przebijemy torbę z polietylenu ołówkiem to silnie sprasowane cząsteczki zacisną się w około nie pozwalając się wylać ani kropli, a po wyciągnięciu molekuły wrócą do poprzedniej formy i zasklepią dziurę zanim coś wypłynie. Jednak jeśli przebijemy papier to zostanie w nim dziura, nie ważne czy zostawimy ołówek czy go wyciągniemy, ale tu zostają nam postrzępione brzegi. To właśnie się dzieje, wszystkie poboczne tunele są poszarpanymi brzegami. Jest wejście, niestety przez brak właściwego wyjścia tunel przebija się gdzie może, a poszarpane brzegi tworzą tak dużą strefę oddziaływań. Cholera, ten złom znowu się psuje, jeśli chcecie wciąż wysłuchiwać moich wykładów to musicie załatwić mi [EDYTOWANO].

Przekaz z dnia 07.04.20██r.: (Przekazano [EDYTOWANO]) Świetnie, wracając do tych brzegów, pewnie macie jedno pytanie. Czemu to działa na nas? To proste, obiekty przechodząc przez poszarpane tunele potrafi rykoszetować, chce przejść, ale zakrzywienie tunelu kieruje ją do pierwotnego punktu, a tam nie ma wyjście i tworzy się kolejny poszarpany tunel. Nie wiem jak to się mówi w waszym świecie, lecz myślę, iż to dobrze wyjaśnia sytuację. Teraz najważniejsza kwestia, czyli jak ustabilizowałem tunel. Skonstruowałem urządzenie które ma podobne właściwości co osobliwość, choć nie jest tak dokładnie to pozwala mi zamknąć inne tunele, ograniczyć strefę w której pojawiają się przedmioty do pomieszczenia w którym stoję oraz sprawić, że cząsteczki materii zostają w takim samym stanie jak przed kontaktem z obiektem. Oczywiście są wady, żre to więcej prądu niż otwarta chłodziarka, a za samo kupienie części inkwizycja mogła by zacząć wyrywać mi zęby. Niestety bardzo chętnie porozmawiałbym więcej o naszym systemie karnym, lecz musimy lecieć dalej. Prawdopodobnie chcielibyście wiedzieć jak działa moje cacko. Mam rysunki techniczne, niestety w życiu nie ma nic za darmo. Zanim podam swoją cenę uprzedzę kilka pytań.

Nie pracuję dla inkwizycji, mimo, że nie mam na to dowodów, jednak jeśli chcecie to urządzenie to musicie zaryzykować. Plany będę oryginalne oraz dodam do nich swoje notatki w celu ułatwienia prac. Tak, włamałem się do baz danych inkwizycji, nie było to żadnym problem, mają słabe zabezpieczenia. Jeśli chodzi o zapłatę to myślę, że wiedza za wiedzę to dobra wymiana. Rozłożę planty na 20 części i za każdą żądam pełnych planów jednego urządzenia które nie jest znane w moim świecie z opisem jego działania. Czekam tydzień na decyzję, jeśli rozpatrzycie ją pozytywnie to podczas następnego kontaktu przerzućcie przez osobliwość jakiś pierścień. Jednak jeśli odmawiacie to wrzućcie przedmiot przypominający krzyż, wtedy nie będę więcej nadawał. Nie mogę do niczego zmuszać, ale jestem geniuszem którego ze świecą szukać i posiadanie we mnie sprzymierzeńca zawsze przynosi wielkie korzyści.

wersja strony: 1, ostatnia edycja: 26 Jun 2019 17:49
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website