nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-065 Pole zniekształcania organicznego
EuclidSCP-065 Pole zniekształcania organicznegoRate: 66
SCP-065
ZihfLOL.jpg

SCP-065 podczas fazy silnego zniekształcania

Identyfikator podmiotu: SCP-065

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że SCP-065 nie jest możliwy do przeniesienia, Ośrodek ██ został utworzony na obszarze obiektu, by egzekwować jego zabezpieczenie. Ośrodek ██ na wszystkich oficjalnych mapach obszaru jest oznaczony jako wojskowa placówka naukowa; nieautoryzowane osoby próbujące uzyskać dostęp do placówki muszą zostać zatrzymane i przesłuchane.

Personel nigdy nie może wejść do czerwonego rejonu SCP-065. Rejon ten wyróżnia całościowo zamknięte ogrodzenie w promieniu 17 [m] od środka podmiotu. Podczas fazy silnego zniekształcania wszyscy pracownicy muszą zostać ewakuowani do żółtego rejonu SCP-065, wyróżnionego przez kolejne ogrodzenie otaczające środek SCP-065 w promieniu 108 [m].

Obserwacja i eksperymenty na SCP-065 mogą być przeprowadzane jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez co najmniej dwóch (2) pracowników z upoważnieniem poziomu 3.; naukowcy obserwujący SCP-065 nie mogą bezpośrednio patrzeć na obiekt przez dłużej niż 60 minut na okres 24 godzin. Osoby przekraczające ten limit lub wystawione na zniekształcanie przestrzenne, muszą przejść rygorystyczną ewaluację psychologiczne, zanim będą mogły wrócić do pracy.

Opis: SCP-065 to kulista przestrzeń na farmie w pobliżu [ZMIENIONO], której zróżnicowany zasięg oddziaływania ulega zmianom według nierozpoznanego wzorca; górnym limitem oddziaływania jest około 12 [m] promienia od środka obiektu. SCP-065 powstał w wyniku zniszczenia lokalnego [ZMIENIONO] przez Globalną Koalicję Okultystyczną (GKO), dnia ██.██.████ r. Następujące po tym działaniu emisje energii i efekty zniekształcające skutkowały utratą jedenastu (11) agentów GKO. Fundacja została bardzo szybko poinformowana o problemie przez zakonspirowanych w GKO agentów; obszar został objęty kwarantanną i kontrolą Fundacji.

Jak dotąd wszystkie próby obserwacji centrum SCP-065 spełzły na niczym, jako że obiekt wywołuje anomalne zniekształcenia we wszystkich elektronicznych urządzeniach nagrywających, a także na fotografiach. Ludzie zaobserwowali [ZMIENIONO] w centrum SCP-065, jednakże z powodu, iż obserwacja bezpośrednia wywołuje dezorientację sensoryczną, teza to nie została zweryfikowana. Efekt ten wywołuje silną migrenę po około 60 minutach ciągłej obserwacji; po 90 minutach obserwator zapada w śpiączkę. Osoby znajdujące się na granicy obszaru oddziaływania SCP-065 również twierdzą o doświadczaniu silnych nudności.

Okresowo SCP-065 przechodzi fazę silnego zniekształcania, co trwa ok. 30 — 45 sekund. Takie przebiegi rozpoczynają się co 5 minut do 72 godzin. W tym czasie promień oddziaływania obiektu znacząco się powiększa — nawet do 103 [m].

Kiedy organizm wejdzie w obszar oddziaływania SCP-065 na jego tkanki wpłynie jeden lub więcej spontanicznych efektów anomalnych, takich jak:

  • Komórki wyspecjalizowane organizmów złożonych ulegną regresowi do stanu komórek macierzystych.
  • Tkanki doznają gwałtownych rozrostów, podobnych do obserwowanych w przypadkach nowotworu z przerzutami.
  • Niezróżnicowane tkanki ulegną sporadycznym fuzjom lub rozłączeniom.
  • Niezróżnicowane komórki ulegną sporadycznym reanimacjom lub nekrozom.

Ponadto efekty SCP-065 są poważniejsze w przypadku bardziej złożonych organizmów. Organizmy jednokomórkowe i czynniki zakaźne w żaden sposób nie ulegają oddziaływaniu obiektu; z kolei efekty wywierane na żywych ludziach kończą się śmiercią 99% osób; śmierć często była rezultatem bolesnych mutacji lub losowych nekroz żywych tkanek. Gwałtowny rozrost i mutacje żywych tkanek często wywołują "fuzje" jednostek testowych ze statycznymi obiektami nieopodal, w tym: z odzieżą, bronią lub wyposażeniem.

Uchwycono tylko jeden przypadek człowieka, który przetrwał silne zniekształcenie SCP-065, nazwano go SCP-065-012. Więcej informacji w dodatku 065-1.

Dodatek 065-1: SCP-065-012.

[USUNIĘTO]

Dodatek 065-2: Notatka badawcza.

Efekty wywoływane przez centrum SCP-065 wydają się fluktuacjami kwantowymi w makroskal, skierowanymi przeciwko tkankom żywym. Poprzez rygorystyczne testy Fundacja doszła do następujących wniosków:

  • "Fuzja" dotyczy jedynie genetycznie podobnych tkanek. Próbki tkanek różnych organów jednego dawcy doszły do fuzji; próbki tkanek matki i jej dziecka doszły do fuzji; jednakże próbki tkanek rodzeństwa nie doszły do fuzji.
  • Po przeszło ██ eksperymentach nie dostrzeżono wzorców występowania odkrytych efektów. Najprawdopodobniej jest to kwestia czystej losowości.
  • Efekty kwantowe wydają się powodować dezorientację sensoryczną. Staramy się bezpośrednio zaobserwować splątania kwantowe, ale nasze mózgi nie są do tego przystosowane. Podobnie rzecz ma się do nagrań: operatorzy starają się uchwycić coś, czego nie można wyrazić w normalnej czasoprzestrzeni.

Doszliśmy prawie do granicy tego, co możemy zrozumieć na temat SCP-065. Chciałbym przetransportować SCP-065-012 na do placówki, by zobaczyć, co możemy z tego wywnioskować. Wiem, że Nadzorcy nie popierają tego pomysłu, ale to jedyna ocalała osoba, a my potrzebujemy wszelkiej dostępnej pomocy.

~ Dr ████████

wersja strony: 10, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 08:11
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website