nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-089 Tofet
EuclidSCP-089 TofetRate: 298
SCP-089
8bysqj0.jpg

SCP-089 po przetransportowaniu do SCP-089-B w celu egzekucji protokołu M8

Identyfikator podmiotu: SCP-089

Klasa podmiotu: Euclid (Szczegóły niżej).

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-089 ma być przechowywany w specjalnym pojemniku transportowym w Ośrodku 36 i być obserwowany pod kątem lokucyjnym. MFO Mu-89, składająca się z personelu przeszkolonego w zaawansowanym stopniu z lingwistyki, psychologii i dyplomacji taktycznej, została powołana celem reagowania na zdarzenia lokucyjne. Kiedy takie zdarzenie ma miejsce, MFO Mu-89 ma za zadanie przetłumaczyć i zinterpretować lokucję, by następnie zidentyfikować aktualne obiekty dodatkowe (nazwane odpowiednio SCP-089-A i SCP-089-B). Na koniec wykonany zostać musi protokół M8, który składa się z następujących procedur:

  1. Transport SCP-089 do lokacji SCP-089-A i wyjaśnienie protokołu M8 obiektowi SCP-089-B;
  2. Kiedy SCP-089-B będzie gotowa do nieprzymuszonego wykonania protokołu M8, należy użyczyć jej wszelkiej pomocy; SCP-089-B może potrzebować wsparcia przy wykonywaniu następujących działań: włożenie SCP-089-A do dziury razem z materiałami łatwopalnymi, takimi jak naoliwione drewno lub węgiel drzewny, a następnie ich zapalenie.

Opis: SCP-089 to glazurowana, ceramiczna statua mierząca około trzech metrów wysokości, przedstawia ona uskrzydloną, humanoidalną postać z głową byka z otwartym pyskiem. Przednia część torsu figury jest zamknięta na zaczepy i może być otwarta od góry; ujawni to otwór prowadzący do pojemnika o objętości 0,6 metra sześciennego — zamknięcia można dokonać z zewnątrz. Tył statuty zapisany jest inskrypcją w języku kananejskim (najprawdopodobniej punickim)1 Statua została stworzona w ok. II wieku p.n.e.

Sporadycznie (czasami te momenty oddzielone są nadmiarem zdarzeń) statua przemawia. Mechanizm wydający dźwięki mowy nie jest znany, a usta statuy się nie poruszają. Lokucje są mówione w języku kananejskim (prawdopodobnie językiem, którym zapisana jest inskrypcja) i na ich treść składają się:

  • nazwa lub opis SCP-089-A;
  • żądanie, które będzie musiało zostać wykonane w protokole M8 i instrukcje do wykonania tegoż żądania;
  • symboliczny opis powiązanego wydarzenia typu S.

Każde zdarzenie lokucyjne kończy się ogłoszeniem opisanego wydarzenia typu S w ciągu od trzech do jedenastu dni — zakładając, że nie ukończono do tego czasu protokołu M8. Każde wydarzenie typu S jest epidemią, naturalną kataklizmem, masową histerią w związku z ludobójstwem lub innego rodzaju masakrą bądź innym zdarzeniem, które pociągnie za sobą rozległe zniszczenia i liczne zgony, aż do momentu ukończenia procedur protokołu M8. W każdym udokumentowanym zdarzeniu lokucyjnym powiązane z nim wydarzenie typu S, mimo że rozległe, ograniczało się zawsze do rejonu, który nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla SCP-089-B. Dlatego w kilku opisanych przypadkach przebiegi wydarzeń typu S przedłużały się z powodu tego, że SCP-089-B była nieświadoma SCP-089, protokołu M8 lub nie chciała wykonać tych procedur.

Podczas każdego zdarzenia lokucyjnego SCP-089-A to zdrowe niemowlę bez żadnej skazy lub małe dziecko w wieku pomiędzy od ośmiu miesięcy do sześciu lat; SCP-089-B to biologiczna matka dziecka. We wszystkich udokumentowanych przypadkach, w czasie zdarzenia lokucyjnego, SCP-089-A i -B byli żywi i zdrowi, a na dodatek łączyła ich silna więź zaufania i przywiązania.

Po umieszczeniu SCP-089-A przez SCP-089-B w otworze SCP-089 i po zapaleniu materiałów łatwopalnych SCP-089-A spłonie doszczętnie w czasie od dwóch do pięciu godzin.

Dodatek #1: Załączona notatka od dr. Garcia: Podczas gdy nie znamy dokładnej roli SCP-089 w inicjowaniu wydarzeń typu S, lata doświadczenia udowodniły, że bezzwłoczne i dokładne wykonywanie protokołu M8 prowadzi do efektywnego zmniejszenia zniszczeń powodowanych przez wydarzenia typu S. Dr Patel spekuluje, iż SCP-089 nie inicjuje tychże wydarzeń, a jedynie ich oczekuje i dostarcza potrzebnej do osłabienia ich przebiegu wiedzy.

Dodatek # 2:

Część listy udokumentowanych wydarzeń typu S, które zostały zakończone po egzekucji protokołu M8 (włączając w to wydarzenia sprzed pozyskania SCP-089 przez Fundację):

Data lokucji: 16 marca 1788 r.
Opis wydarzenia typu S: "Płomienie zjedzą ich domy, ta, i ich rynki, i ich świątynie, i wszystkie miejsca, do których chodzą, te zostaną zniszczone".
Wydarzenie typu S: Pożar w mieście ███ ███████.
Rezultat: Protokół M8 został ukończony 29. dnia po zdarzeniu lokucyjnym. 66% budynków w mieście uległo zniszczeniu.

Data lokucji: 2 grudnia 1850 r.
Opis wydarzenia typu S: "Fałszywy prorok zgromadzi przy sobie tłumy i wyśle je przeciwko książętom, które zostaną zgładzone, a ich pola jałowymi uczynione".
Wydarzenie typu S: Wielkoskalowe powstanie wieśniaków z powodu "mesjasza" w █████.
Rezultat: Protokół M8 ukończony został 1363. dnia po zdarzeniu lokucyjnym. Masakra związana z powstaniem i jego tłumieniem oraz towarzysząca temu katastrofa agrokulturalna, zebrały żniwa w liczbie ██ milionów ofiar.

Data lokucji: 23 listopada 1951 r.
Opis wydarzenia typu S: "Ziemia będzie się trząść, a morza powstaną i rzucą się naprzeciw ziemi, góry wymiotować będą ogniem, a jego głos będzie ciemnością i śmiercią".
Wydarzenie typu S: Trzęsienie ziemi i erupcja wulkaniczna w ████.
Rezultat: Protokół M8 ukończono w ciągu 31 godzin od zdarzenia lokucyjnego. Nie wystąpiło żadne tsunami, ale modele geologiczne wskazywały na to, że w związku z aktywnością sejsmiczną w okolicy powinno ono wystąpić. Brak ofiar.

Data lokucji: 23 listopada 1970 r.
Opis wydarzenia typu S: "Deszcze przeczyszczą ziemię i zmyją człowieka, i jego bestie, i wszystkie jego dzieła, potop wszystko to pochłonie".
Wydarzenie typu S: Cyklon w ██████████.
Rezultat: Protokół M8 ukończony 49. dnia od zdarzenia lokucyjnego. Liczbę ofiar z powodu powodzi, chorób i głodu szacuje się na ███ tysięcy.

Data lokucji: 4 kwietnia 20██ r.
Opis wydarzenia typu S: [USUNIĘTO]
Wydarzenie typu S: [USUNIĘTO]
Rezultat: Trwa. Protokół M8 nie został jeszcze ukończony.

wersja strony: 8, ostatnia edycja: 24 May 2015 16:21
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website