nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-210 — Zalany Dom
SafeSCP-210 — Zalany DomRate: 94
SCP-210

Identyfikator podmiotu: SCP-210

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Posesja, na którym zabezpieczony jest SCP-210, oznaczona została jako Ośrodek ███. Głównym obowiązkiem pracowników ochrony Ośrodka ███ jest przeciwdziałanie wtargnięciom intruzów oraz podtrzymywanie przykrywki opisanej w dokumencie 210-1. Dormitorium służby, przyległe do SCP-210, zostało uznane za zdatne do ludzkiego zamieszkania i może być w takim celu wykorzystywane. Comiesięcznie należy wysyłać do SCP-210 pojazd kontrolowany zdalnie celem identyfikowania wszelkich zmian.

Opis: SCP-210 to jednopiętrowa rezydencja wypełniona na na wysokość 4,35 [m] nieznaną cieczą. Substancji tamtej, oznaczonej jako SCP-210-01, właściwy jest współczynnik załamania niemal identyczny z wodnym. Ciecz jest niewidoczna spoza SCP-210 i nie wypływa z obiektu w razie otwarcia drzwi czy okien. Organizm, który wejdzie w kontakt z SCP-210-01, zapadnie w stan przypominający sen, a ciało, jak gdyby będzie znajdowało się pod wpływem neutralnej siły wyporu, ulegając unoszeniu w substancji. Organizmy znajdujące się w tym stanie oznacza się jako SCP-210-02. Do dzisiaj, z pomocą środków zdalnych, opisano ██ instancji. SCP-210-02 emitują nieprzerwane strumienie bąbelków, jak gdyby oddychały, pomimo że nie zidentyfikowano żadnego źródła powietrza, dzięki któremu proces mógłby zachodzić. Zanotowano, że organizmy powoli przemieszczają się przez SCP-210-01 sposobem przypominającym „taniec”. Nie określono, czy działania tamte są powodowane wolą organizmów, czy efektami mikroprądów w SCP-210-01.

SCP-210 stał się przedmiotem zainteresowania Fundacji, gdy agent umieszczony na Komendzie Policji Hrabstwa ██████ otrzymał kilka zgłoszeń o zaginięciach osób. Mobilna Formacja Operacyjna Jota 12 ("Cholerne fedzie") została wykorzystana do przejęcia dochodzeń. Zaginięcia zostały szybko powiązane do przyjęcia mającego miejsce w SCP-210, dnia ██.██.20██ r. W następstwie działalności prywatnych detektywów również uczestniczących w dochodzeniach doszło do kolejnych przypadków zaginięć osób. Stracono także dwóch członków zespołu wskutek wstępnego kontaktu z SCP-210: jeden operator po przejściu przez drzwi frontowe, a drugi — podczas próby uratowania pierwszego. Pełna dokumentacja opisująca przebieg dochodzenia znajduje się w dokumencie 210-01.

Dodatek 210-01: Próby wyniesienia SCP-210-02 z SCP-210-01 okazały się nieskuteczne, jako że instancje SCP-210-02, które przybliżone zostaną do krawędzi SCP-210-01, dalej się nie przemieszczą. SCP-210-02 nie można uszkodzić, tak jak ich ubrań, co udowodnione zostały w trakcie zdalnych prób zebrania próbek materiału. Meble i pozostałe, nieruchome obiekty w SCP-210-01 podlegają, wydaje się, zwyczajnym warunkom atmosferycznym i można je wynosić z rezydencji. Jednakże wyniesione z niej nie wykazują żadnych anomalii.

Dodatek 210-02: Podczas przeprowadzania zdalnej obserwacji SCP-210 w dniu ██.██.20██ r. nie zdołano zlokalizować SCP-210-02-07.
Nota: Nasze dążenia do zlokalizowania SCP-210-07 podczas kolejnych obserwacji również okazały się całkowicie bezowocne. Wpłynął wniosek o umieszczanie przy instancjach urządzeń namierzających w razie stwierdzenia kolejnych zniknięć. — Badacz B█████

wersja strony: 2, ostatnia edycja: 14 Nov 2016 19:01
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website