nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-071-PL Idealna drukarka
SafeSCP-071-PL Idealna drukarkaRate: 5
SCP-PL-071
FR6vcOW.jpg

Ujęcie SCP-PL-071.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-071

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt zabezpieczony jest w standardowym pokoju przechowawczym dla obiektów klasy Bezpieczne. Przechowalnia ma wymiary 6 [m] × 6 [m] × 2,8 [m] i wykonana jest z żelbetu. Podmiotu strzeże 2 strażników z upoważnieniem poziomu 3., którzy znajdują się wewnątrz przechowalni; 1 strażnik znajduje się przed wejściem do pomieszczenia i 1 dokonuje monitoringu. Dostępu do podmiotu udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 3. i wyższego.

Opis: SCP-PL-071 to sześcienna drukarka, która nie wymaga tuszu ani zewnętrznego źródła zasilania. Krawędź obiektu mierzy 46 [cm]; waga całkowita wynosi 18,5 [kg]. Po stronie wierzchniej oraz bocznych podmiot posiada rurkowate, niebieskie listewki odchylone od spodu pod kątem 50°, pojedyncza strona zawiera 16 listewek; pomiędzy nimi znajdują się otwory, przez które można wprowadzać do środka papier oraz otrzymywać produkt drukowania. Listewki przypominają chromowany metal o bliżej nierozpoznanej strukturze, z kolei ramy strukturalne obiektu wykonane są ze standardowego metalu służącego do obudowywania komputerów.

SHOjYEh.jpg

Wydruk poszarpanego papieru jako przedpokoju.

Obiekt nie wywiera żadnych efektów anomalnych, o ile do jego środka nie zostaje wprowadzony papier dowolnego rodzaju w dowolnym stanie. Jeżeli do środka wprowadzi się papier, obiekt osiągnie pierwszy stan anomalny (potocznie określany jako "czuwanie" lub "stand-by"). W momencie, kiedy obiekt ważący co najmniej 0,12 [g] dotknie dowolnej, niebieskiej listewki podmiotu, SCP-PL-071 osiągnie drugi stan anomalny (albo "produkcję"). Obiekt, który dotknął niebieskiej listewki zostanie wydrukowany w postaci dwuwymiarowej w rozmiarze ograniczonym przez rozmiar kartki, lecz jak najbliższym rozmiarowi faktycznemu obiektu. Obiekt będzie wydrukowany na papierze; nie będzie stanowił samodzielnego produktu.

Wydruk 2D, po wyjściu z SCP-PL-071, będzie nieruchomy przez około 25—30 minut, po tym czasie, wydruk zacznie nabierać rozmiarów w przestrzeni wielowymiarowej, najczęściej z prędkością 2 [km/h]. W momencie, kiedy obiekt osiągnie pełnie swoich rozmiarów, nastąpi jego koloryzacja; etap ten kończy się w momencie, kiedy wydrukowany obiekt jest gotowy do użytku (w zależności od rozmiarów, od 1 minuty (SCP-PL-███) do przynajmniej 14 dni ([ZMIENIONO])). Obiekty końcowe (nazywane odtąd podobiektami) posiadają wagę papieru, z którego powstały i są równie wytrzymałe. Podobiekty są krótkoterminowe i najczęściej ulegają rozkładowi w ciągu dekady; z tego powodu dnia 04.04.2000 r. Komitet ds. Etyki uchwalił zakaz drukowania ludzi i zwierząt. Podobiekty żywe posiadają osobowość i pamięć swoich oryginałów, na które reagują z niedowierzaniem.

Prześwietlenia SCP-PL-071 wykazały, iż w środku nie znajduje się żadne urządzenie.

SCP-PL-071 może być, w pewnym zakresie, samoświadomy. Dowodzi temu fakt, iż nie wszystkie rzeczy mogą zostać przez podmiot wydrukowane. Przykładowo: obiekt odrzuci wszystkie desygnaty Keter oraz większość desygnatów klasy Euclid, a nawet Bezpieczne, co najprawdopodobniej warunkuje zagrożenie, jakie tworzą wobec samego SCP-PL-071. Tym samym obiekt nie wydrukuje ładunku jądrowego, tygrysa ani kwasu siarkowego. Ponadto artefakt nie dokona replikacji podobiektów, jednakże bez problemu wydrukuje kolejne sztuki od tego samego oryginału. Niniejsze stanowi podstawę kwalifikującą obiekt do kategorii Bezpieczne.

Geneza: SCP-PL-071 został pozyskany w roku 1985, w zakładzie drukarskim "████". Agent korzystający z usług firmy w celach prywatnych przypadkowo położył na obiekcie ("dziele sztuki") swój portfel, a po kilkunastu minutach od uzgodnienia swojego interesu z firmą drukarską, agent zauważył drugi, identyczny, na "dziele sztuki". Po przypadkowym dotknięciu obiektu, agent był świadkiem stworzenia swojego duplikatu. Agent zabezpieczył obiekt i powiadomił zespół zabezpieczający z pobliskiego [ZMIENIONO]. Pracownicy "████" zostali przesłuchani i zaaplikowano im preparaty amnezyjne klasy B10. Z informacji pozyskanych od pracowników drukarni wywnioskowano, iż SCP-PL-071 znajdował się tam od początku istnienia firmy (ponad 130 lat); niestety informacje archiwalne sprzed XX wieku się nie zachowały.

Log Eksperymentów, cz. C21 (wybrane testy):

Zapisy eksperymentów powinny być zamieszczane według poniższego formatu:

* **Data i identyfikator:**
 * **Papier:** 
 * **Obiekt oryginalny:** 
 * **Rezultat:**

 • Data i identyfikator: 01.09.1985 29AAA8.
   • Papier: Arkusz papieru do pisania na maszynie (25 [cm] × 15 [cm]).
   • Obiekt oryginalny: SCP-PL-███.
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 25 minut. Rośnie przez 6 sekund. Koloryzacja trwa 1 minutę. Podobiekt pyta się naukowców, dlaczego eksperyment się przeciąga; jest przekonany, że stanowi oryginał.
 • Data i identyfikator: 10.02.1992 29AAEF.
   • Papier: Papier dziełowy (25 [cm] × 20 [cm]).
   • Obiekt oryginalny: Pistolet ████ ████████ kal. 9 [mm], pusty.
   • Rezultat: Drukowanie następuje po 2 minutach bezczynności. Wydruk nieruchomy przez 26 minut. Rośnie przez 8 sekund. Koloryzacja trwa 10 minut. Podobiekt po załadowaniu nie jest w stanie wystrzelić pocisku, gdyż mechanizm iglicowy jest zbyt słaby.
 • Data i identyfikator: 28.12.1995 29AB1B.
   • Papier: Papier wklęsłodrukowy (5000 [cm] × 2000 [cm]).
   • Obiekt oryginalny: Bolid Formuły 1: [ZMIENIONO].
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 30 minut. Rośnie przez 27 sekund. Koloryzacja trwa 25 godzin. Podobiekt ulega zapaleniu po próbie uruchomienia silnika.
 • Data i identyfikator: 12.05.1999 2891C2.
   • Papier: Papier do drukowania pieniędzy.
   • Obiekt oryginalny: Banknot PLN o nominale 200 [zł].
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 25 minut. Rośnie przez 5 sekund. Koloryzacja trwa 10 minut. Podobiekt jest identyczny względem oryginału. Niezależny specjalista potwierdza, iż pomiędzy oboma banknotami nie widnieje żadna różnica. Problemem jest tutaj identyczny numer seryjny. Test należy kontynuować. Wartościowym rezultatem będzie stworzenie identycznych banknotów z wyjątkiem numeru seryjnego.
 • Data i identyfikator: 20.07.1999 9283A1.
   • Papier: Papier drukowy zwykły, klasa IV (200 [cm] × 100 [cm]).
   • Obiekt oryginalny: Mężczyzna (58 lat; zdrowy).
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 29 minut. Rośnie przez 20 sekund. Koloryzacja trwa 6 godzin. Podobiekt uważa, że jest oryginałem. Po ujrzeniu faktycznego oryginału atakuje mężczyznę, wyzywając go od "demonów". Podobiekt nie wywołuje żadnych obrażeń, aplikacja preparatu amnezyjnego jest niemożliwa, gdyż obiekt nie posiada zwyczajnego układu nerwowego. Nie rozpoznano, w jaki sposób podobiekt funkcjonuje. Podobiekt, po uświadomieniu mu, kim jest, odrywa sobie głowę, przez co "umiera" — z nieznanego powodu.
 • Data i identyfikator: 14.01.2001 7615U5
   • Papier: Papier drukowy zwykły
   • Obiekt oryginalny: Ulotka reklamowa obiektu SCP-PL-███ stworzonego przez grupę "Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o. o.", zawierająca zagrożenie memetyczne.
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 14 minut. Rośnie 8 sekund. Koloryzacja trwa 2 godziny. Podobiekt nie przejawia anomalnych właściwości.
 • Data i identyfikator: 26.03.2001 4845D2
   • Papier: Wysokiej jakości papier drukowy.
   • Obiekt oryginalny: Kanapka BigMac zakupiona w restauracji "McDonald's".
   • Rezultat: Wydruk nieruchomy przez 19 minut. Rośnie 96 sekund. Koloryzacja trwa 4 godziny. Podobiekt został skonsumowany przez D-532, który nie był wstanie wskazać różnic pomiędzy obiektem oryginalnym a produktem eksperymentu. Tester opisał doświadczenia smakowe słowami: Smakują jak stare gazety.
wersja strony: 6, ostatnia edycja: 08 Feb 2017 14:46
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website