nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-569 Głowy
EuclidSCP-569 GłowyRate: 139
SCP-569

Identyfikator podmiotu: SCP-569

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-569 są obecnie przechowywane w Ośrodku Badań Biologicznych 66. Zabezpieczone instancje muszą być zamknięte w stalowych pojemnikach o pojemności 1 m3 i zanurzone w zimnej wodzie, o ile nie przeprowadza się badań. W razie uszkodzenia przechowalni agresywne instancje można zneutralizować poprzez aplikację ciekłego azotu w aerozolu. Instancje pasywne należy zagonić z powrotem do pojemników przechowawczych i zabezpieczyć.

Osoby ranione przez SCP-569 można leczyć poprzez amputację zakażonych rejonów ciała; ciężko ranionych należy poddać terminacji. Materia wytwarzana przez wstrząśniete instancje SCP-569 powinna zostać przetworzona na proch i wykorzystana podczas budowy kolejnych ośrodków.

Opis: SCP-569 przypomina zbiór 46 żywych, oddzielonych od ciał i lewitujących ludzkich głów. Wszystkie instancje są identyczne z sobą i przypominają łysego mężczyznę przed pięćdziesiątym rokiem życia. Analiza wykazała, iż SCP-569 wykonane są marmuru z Sylacaugi; nie stwierdzono występowania żadnych materiałów anomalnych.

SCP-569 zazwyczaj gromadzą się w rój, który lewituje bez celu na wysokości około 10 metrów. Pojedyncze głowy będą losowo zmieniać wyraz twarzy; począwszy od wyraźnej radości, a skończywszy na wyraźnym niepokoju. Nie zaobserwowano żadnego wzorca ani nie zaproponowano żadnego powodu, dla którego owe zmiany zachodzą. Najprawdopodobniej są losowe. Ponadto instancje SCP-569 reagują na wahania temperatur; temperatury poniżej 4 stopni Celsjusza sprawiają, że instancje przestają się poruszać.

11lkcrc.jpg

Zaniepokojona instancja SCP-569 emituje sprej w ścianę.

Jeżeli instancja SCP-569 zostanie zaatakowana przez człowieka, w jej polu widzenia dojdzie do gwałtownego poruszenia lub w pobliżu rozlegnie się nagle głośny hałas, to instancja ta osiągnie stan zaniepokojenia i podejmie próbę zniszczenia agresora, poruszającego się obiektu lub źródła hałasu. Obiekt przejdzie transformację, podczas której najwyraźniej roztopi się do formy ludzkiej czaszki, i zacznie emitować kolorowy sprej w kierunku celu. Materiał ten gwałtownie stwardnieje do postaci kolorowego marmuru, przez co cel zostanie pokryty ciężką, ostrą skorupą.

Marmur wytwarzany przez SCP-569 jest pod względem chemicznym podobny do zawyczajnego marmuru z Sylacaugi, z którego stworzone są SCP-569, aczkolwiek zawiera substancje koloryzujące, dzięki którym emitowany marmur jest kolorowy. Ponadto kolorowe fragmenty marmuru zostają złączone w solidny marmur, w którym nie obserwuje się żadnych złamań ani innych skaz strukturalnych. SCP-569 nie przestaje emitować marmuru w cel, dopóki ten nie zostaje nim całkowicie pokryty. Materiał złączy się na poziomie molekularnym z powierzchnią celu. Następnie instancja znów osiągnię stan spokojny i wznowi bezcelowe lewitowanie.

wersja strony: 7, ostatnia edycja: 27 Jan 2017 11:57
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website