nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1144 เครื่องชั่งโอไรออน
SafeSCP-1144 เครื่องชั่งโอไรออนRate: 70
SCP-1144
1144.jpg

SCP-1144 ก่อนที่จะนำ SCP-1144-1 ออก

วัตถุ #: SCP-1144

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1144 นั้นจะถูกจัดเก็บไว้ ณ ส่วนกักกันวัตถุอิเล็กทรอนิกส์ความอันตรายต่ำ ห้องที่ 32C ชั้นใต้ดินที่ 5 ในกล่องที่บนกล่องระบุว่า “SCP-1144” ซึ่งภายในกล่องนั้นจะจัดเก็บคู่กับ SCP-1144-1 และทุกๆวันจะต้องใช้ผ้าขนหนูสะอาดในการทำความสะอาดและห้ามใช้น้ำเด็ดขาด ในการทำความสะอาด ห้ามกดปุ่มใดๆบนวัตถุในขณะทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1144 คือเครื่องชั่งยี่ห้อโอไลออน HR-120 ซึ่งเป็นยี่ห้อของเครื่องชั่งที่เป็นที่นิยมเริ่องความเที่ยงตรง SCP-1144 นั้นมีลักษณะที่เหมือนกัย HR-120 ที่ไม่มีความผิดปกติที่ประกอบไปด้วยกล่องใส่ขนาด 21.3 เซนติเมตร X 32.0 เซนติเมตร X 30.2 เซนติเมตร และตัวฐานที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และปุ่มจำนวนหนึ่ง [หมายเหตุ : ดูเหมือนว่าปุ่มนั้นไม่มีผลกับความผิดปกติใดๆของ SCP-1144 หรือผลลัพท์ที่อ่านค่าได้]

SCP-1144 นั้นมีสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งหน้าปัดนั้นจะไม่แสดงผลใดๆจนกว่าจะมีสิ่งของวางลงบนแท่นชั่วของวัตถุ ซึ่งเมื่อวางสิ่งของใดๆลงไปแล้ววัตถุจะแสดงค่าออกมาผ่านหน้าปัด

แต่ทว่าค่าที่แสดงบนหน้าปัดนั้นไม่ตรงกับค่าใดๆที่สัมพันธ์กับสิ่งของที่วางลงบนวัตถุ ซึ่งจากการตรวจสอบค่าต่างๆนั้นไม่พบว่าค่าน้ำหนักหรือค่ามวลของสิ่งของนั้นสัมพันธ์กับค่าบนหน้าปัดของวัตถุ นับตั้งแต่มีการทดสอบนั้นไม่พบสิ่งใดที่บ่งชี้ว่าวัตถุนั้นถูกทำขึ้นมาเพื่อชั่งสิ่งของชนิดใดๆโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ค่าที่ได้นั้นอาจจะซ้ำกันเมื่อสิ่งของทั้งสองนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ในสถานะ ‘ปกติ’ วัตถุจะให้ค่าที่เป็นเลขทศนิยมสามหลักเท่านั้น

ในระหว่างการทดลองนั้น สิ่งของจะถูกชั่งทั้งหมด 3 ครั้ง โดยค่าที่ได้นั้นจะให้ในตัวเลขที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบว่าวัตถุนั้นได้ให้ค่าที่มีความคงที่แน่นอนและไม่ผันเปลี่ยนระหว่างชนิดของสิ่งของที่ขึ้นชั่ง ซึ่งค่าความผันผวนนั้นไม่เป็นที่ทราบว่ายึดค่าใดเป็นหลัก

บันทึกการทดลองนี้ได้อยู่ระหว่างการควบคุมของ ดร.██████ และนักวิจัย █████ ███████ และเจ้าหน้าที่ ██████ ██████ การทดลองนั้นจัดขึ้นโดยทีมนักวิจัยขั้นต้นและจัดขึ้นสองวันหลังจาการเก็บกู้วัตถุจากชั้นสามของแฟลตในย่านบริกส์ตัน, ลอนดอน

สิ่งของที่ชั่ง: ดินสอ (แท่งใหม่ สีแดง ทื่อ)
ค่าที่อ่านได้: 3.000

สิ่งของที่ชั่ง: ดินสอ (แท่งใหม่ สีแดง ถูกเหลาให้แหลม)
ค่าที่อ่านได้: 5.013

สิ่งของที่ชั่ง: ปากกาลูกลื่น (แท่งใหม่ หมึกดำ)
ค่าที่อ่านได้: 17.000

สิ่งของที่ชั่ง: ปากกาลูกลื่น (แท่งใหม่ หมึกน้ำเงิน)
ค่าที่อ่านได้: 17.000

สิ่งของที่ชั่ง: ปากกาลูกลื่นสองด้าม (แท่งใหม่ ด้ามแรกหมึกน้ำเงิน ด้ามสองหมึกดำ)
ค่าที่อ่านได้: 17.00

สิ่งของที่ชั่ง: ปากกาหมึกซึม (ใช้แล้ว เป็นของดร. ██████)
ค่าที่อ่านได้: 1128.323

สิ่งของที่ชั่ง: ปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมของดร.██████
ค่าที่อ่านได้: ผันผวนระหว่าง 17.000 และ 1128.323

ดูเหมือนว่าการวางของสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันจะทำให้ SCP-1144 สับสนนะ -ดร.██████

สิ่งของที่ชั่ง: โทรศัพท์แบลคเบอร์รี่ (เป็นของดร. ██████)
ค่าที่อ่านได้: 408.031

สิ่งของที่ชั่ง: โทรศัพท์แบลคเบอร์รี่ (เป็นของดร. ██████ แต่ถูกนำแบตเตอร์รี่ออก)
ค่าที่อ่านได้: 430.032

สิ่งของที่ชั่ง: โทรศัพท์แบลคเบอร์รี่ (เป็นของดร. ██████ นำแบตเตอร์รี่และซิมการ์ดออก)
ค่าที่อ่านได้: 15.732

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 5 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 43.232/233 (ค่าที่ได้นั้นผันผวนระหว่าง .232 และ .233 สามครั้งในช่วงเวลายี่สิบนาที)

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 10 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 54.311/312 (ค่าที่ได้นั้นผันผวนระหว่าง .311 และ .312 สามครั้งในช่วงเวลายี่สิบนาที)

การทดลองครั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ดร.██████ และนักวิจัยอาวุโส ███ ██████

นักวิจัย ███ ██████ ได้ตั้งข้อสันนิฐานว่าการทดลองครั้งนี้ควรจะนำกล่องครอบออก ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตจาก ดร.████ กล่องดังกล่าวได้ถูกถอดชิ้นส่วนและนำไปไว้ในซองจดหมายสีน้ำตาลและถูกประทับว่า SCP-1144-1

SCP-1144-1 นั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีความผิดปกติใดๆ อย่างไรก็ตามวัตถุนั้นยังคงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อนำ SCP-1144-1 ออก SCP-1144 นั้นยังคงทำงานได้อย่างปกติโดยซึ่งจากการที่นำที่ครอบออกนั้นสามารถให้วัตถุนั้นสามารถวางสิ่งของที่ใหญ่กว่าเครื่องชั่งได้ ซึ่งบันทึกการทดลองนี้ได้บันทึกผลลัพท์ของสิ่งของที่อ่านค่าได้ในช่วงสองเดือนที่สังเกตการณ์วัตถุ

สิ่งของที่ชั่ง: เหล็กกล้าหนัก 30 กิโลกรัม
ค่าที่อ่านได้: 0.003

สิ่งของที่ชั่ง: เหล็กกล้าหนัก 60 กิโลกรัม
ค่าที่อ่านได้: -0.006

สิ่งของที่ชั่ง: หนังสือ A Brief History of Time ของ สตีเฟ่น ฮวอกกิ้นส์
ค่าที่อ่านได้: 30.663

สิ่งของที่ชั่ง: หนังสือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมจาวา วินเคอร์และโรเบิร์ต
ค่าที่อ่านได้: 10.002

สิ่งของที่ชั่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส ████ █████
ค่าที่อ่านได้: -0.502

สิ่งของที่ชั่ง: ดร. █████
ค่าที่อ่านได้:13.603

สิ่งของที่ชั่ง: คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (ของดร. █████ , ปิดเครื่อง)
ค่าที่อ่านได้: 150.002

สิ่งของที่ชั่ง: คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (ของดร. █████ , เปิดเครื่อง)
ค่าที่อ่านได้: 158.031

การทดลองครั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ดร.██████ และนักวิจัยอาวุโส ███ ██████ ซึ่งบันทึกการทดลองนี้ได้บันทึกค่าที่อ่านได้ของวัตถุ ซึ่งการทดลองนี้ได้จัดขึ้นหลังจากการทดลองครั้งที่สอง หนึ่งวัน

สิ่งของที่ชั่ง: แหวนแต่งงานของ ดร. █████ (น้ำหนักทอง 12 กะรัต)
ค่าที่อ่านได้:30578.453

สิ่งของที่ชั่ง: แหวนแต่งงานของ นักวิจัยอาวุโส ███ █████ (น้ำหนักทอง 18 กะรัตและอิเล็กตรัมเป้นส่วนประกอบ)
ค่าที่อ่านได้:2331.453

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 5 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 41.302/413 (ค่าผันผวนระหว่าง .302 และ .303 ในช่วงเวลายี่สิบนาที)01

สิ่งของที่ชั่ง: รูปของธนบัตร 5 ปอนด์ พิมพ์บนกระดาษ
ค่าที่อ่านได้: 0.302

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 10 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 51.414/415 (ค่าผันผวนระหว่าง .414 และ .415 ในช่วงเวลายี่สิบนาที)

สิ่งของที่ชั่ง: รูปของธนบัตร 10 ปอนด์ พิมพ์บนกระดาษ
ค่าที่อ่านได้: 0.301

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 20 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 60.374/375 (ค่าผันผวนระหว่าง .374 และ .375 ในช่วงเวลายี่สิบนาที)

สิ่งของที่ชั่ง: รูปของธนบัตร 20 ปอนด์ พิมพ์บนกระดาษ
ค่าที่อ่านได้: 0.302

สิ่งของที่ชั่ง: ธนบัตร 50 ปอนด์
ค่าที่อ่านได้: 112.229/230 (ค่าผันผวนระหว่าง .374 และ .375 ในช่วงเวลายี่สิบนาที)

สิ่งของที่ชั่ง: รูปของธนบัตร 50 ปอนด์ พิมพ์บนกระดาษ
ค่าที่อ่านได้: 0.300

การทดลองครั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ดร.██████ และนักวิจัยอาวุโส ███ ██████ ซึ่งมี D-Class สองคนเป็นผู้ทดลอง ซึ่งบันทึกการทดลองนี้ได้บันทึกผลลัพท์ของสิ่งของที่อ่านค่าได้หลังจากการทดลองครั้งที่ 3 สองวัน

นักวิจัยอาวุโส ███ ██████ และผมได้นำ D-Class ทั้งสองเข้าไปยังห้องที่มีเครื่องชั่งดังกล่าววางไว้กลางห้อง ผมได้วางแคปซูลน้ำตาลสองเม็ดไว้บนเครื่องชั่งซึ่ง SCP-1144 ได้แสดงผลว่า -0.320 ผมได้แนะนำตัวให้ D-Class ทั้งสองและผมบอกว่ายาที่วางบนแท่นชั่งของ SCP-1144 นั้นสามารถยืดอายุให้คนที่กลืนมันได้อีก 100 ปี นักวิจัยอาวุโส ███ ██████ ได้อ่านค่าของเครื่องชั่งว่าได้เปลี่ยนจาก -0.320 เป็น -0.031 ทันที ผมหยิบแคปซูลเม็ดดังกล่าวขึ้นมาแล้วกลืนมันลงไปทันที จากนั้นค่าของเครื่องชั่งได้เปลี่ยนจาก -0.031 เป็น 3.503 ทันที D-Class ทั้งสองได้ถูกนำตัวออกไปจากนั้นไม่นาน

รุ่นของหน้า: 0, แก้ไขล่าสุด: 04 Apr 2016 15:59
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website