nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1316 ลูซี่ลูกแมวเหมียว แมวจารกรรมข้อมูล
EuclidSCP-1316 ลูซี่ลูกแมวเหมียว แมวจารกรรมข้อมูลRate: 215
SCP-๑๓๑๖ - ลูซี่ลูกแมวเหมียว แมวจารกรรมข้อมูล
1316-1
SCP-1316 ในที่กักกัน

วัตถุ# SCP-1316

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-1316 เป็นวัตถุ SCP เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ถูกกักกันอยู่ในศูนย์กักกันทางชีวภาพ-39 มันอยู่ในที่ขนาด 2.5 X 2 X 1.5 เมตร ที่ล้อมรอบไปด้วยกรงขังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันคลื่นความถี่วิทยุ (RF) เครื่องรับคลื่นความถี่วิทยุโดดๆ จะถูกวางเอาไว้ในพื้นที่กักกันของ SCP-1316 เพื่อบันทึกคลื่นสัญญาณทั้งหมด การเข้าถึงสิ่งที่บันทึกได้จากการส่งผ่านของ SCP-1316 ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรระดับ 4 อย่างน้อยสองคน การให้อาหารจะเป็นนมซึ่งจะให้วันละสองครั้ง ในขณะที่ของเสียจะถูกเปลี่ยนถ่ายทุกสามวันโดยบุคลากรคลาส-D หนึ่งคน เฉพาะคลาส-D เท่านั้นที่อาจจะได้เข้ามาอยุ่ในระยะ 10 เมตร จาก SCP-1316

รายละเอียด: SCP-1316 เป็นแมวบ้านเพศเมียธรรมดา ที่ไม่แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกตินอกเหนือไปจากการเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า แม้ว่าจะได้รับการดูแลโดยสสถาบันนมาตั้งแต่ปี 1948 มันก็ยังมีลักษณะทางกายภาพเป็นลูกแมวที่อายุสามเดือน และไม่ปรากฏริ้วรอยใดๆ เมื่อสถาบันเอามันมา SCP-1316 ก็ถูกจัดให้เป็นสิ่งที่ผิดปกติ

ทุกวันตอน 09.20 น. 37 วิ. SCP-1316 จะส่งเสียงร้องออกในคลื่นความถี่วิทยุ 4225 และ 16048 เฮิร์ทซ์เป็นเวลาห้านาที (ดูภาคผนวก 1316-33m) การส่งผ่านสามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ FM AM ของวิทยุทั่วไปได้ เมื่อออกอากาศจะมีเพลงขึ้นนำเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวอังกฤษชื่อเพลง "Tam Lin" แล้วตามด้วยเสียงของผู้หญิงปลอมๆ ที่กำลังอ่านชุดของตัวเลขสิบแปดหลัก ติดตามได้จากเหตุการณ์ 1316-23a มีเพียงคลาส-D เท่านั้นที่เข้าถึง SCP-1316 ได้ ทั้งนี้เพื่อลดความเป็นไปได้ของการละเมิดในระดับสติปัญญา

ความผิดปกติเดิมของวัตถุ

รายละเอียดวัตถุ: แมวบ้านเพศเมีย ไม่ระบุอายุ แม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม (อ้างว่าซื้อมาจากนาง██████ ███ ปี 1926) ยังคงมีลักษณะทางกายภาพเป็นลูกแมวอายุ 3 เดือน
วันที่เก็บกู้: ██/██/1948
สถานที่เก็บกู้: ████████, ████
ที่อยู่ปัจจุบัน: ศูนย์กักกันที่-112 อนุญาตให้ออกจากที่กักกัน SCP ได้ มีการตอบสนองต่อชื่อ "ลูซี่"

เหตุการณ์ 1316-23a
เมื่อ 08/16/1952 ไซต์-112 ได้ถูกโจมตีตอนรุ่งสางโดนพวกกลุ่มกบฏ การรักษาความปลอดภัยถูกละเมิดครั้งใหญ่ ในระหว่างนั้น SCPs-████, - ███, และ - ████ ถูกขโมย - ████ และ - ███ ถูกทำลาย และ - ████, - ████, และ - ████ ได้หายไป เจ้าหน้าที่ของสถาบัน██ ถูกฆ่าตายในระหว่างที่มีการละเมิด จากนี้ไปเป็นการปฏิบิตัการต่อต้านข่าวกรองแบบมาตรฐาน ทุกคนในสถาบันจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดและตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในไซต์ และได้ค้นพบว่า SCP-1316 เป็นตัวที่ทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดปกติ เนื้อหาของการออกอากาศเหล่านี้ได้มุ่งเน้นไปที่รูปแบบของตัวเลขบางอย่าง ความเคลื่อนไหวของตัวอย่างจึงถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงดำเนินการของการถอดรหัสในการออกอากาศ

เข้าสู่ระบบการถอดรหัสสัญญาณที่ออกอากาศ

08/17

ดำเนินการสำเร็จ ภารกิจเสร็จลุล่วง ขอให้มีการสั่งการต่อหรือการถอน

08/18

น่าสงใส การเคลื่อนไหวถูกยับยั้ง ขอให้มีการถอน

08/19

ไม่มีการมาถึงของคำสั่งอื่นๆ ขอให้แจ้ง

08/20

ถูกขังอยู่ในห้องเดี่ยว ให้คำมั่นการถอนเมื่อเสร็จจากภารกิจ

08/21

ถูกย้ายไปพื้นที่ใหม่ ไม่มีความชัดเจนของภารกิจ ขอให้มีการสั่งการต่อ

22/08

ถูกตั้งชื่อเป็น SCP ขอให้มีการถอนโดยทันที

23/08

คำสั่งสุดท้ายที่ได้รับไม่มีความชัดเจน โปรดให้มีคำสั่งถอน

24/8

ไม่มีการถอนในที่นี้?

ภาคผนวก 1316-33m

หลังจากที่ออกอากาศในวันที่ 24/8, SCP-1316 ก็ได้หยุดการออกอากาศแบบปกติ ความผิดปกติอื่นๆ ยังคงเกิดขึ้นอยู่ - นักวิจัย███

รุ่นของหน้า: 1, แก้ไขล่าสุด: 09 Jul 2013 09:41
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website