nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1437 หลุมไปที่อื่น
SafeSCP-1437 หลุมไปที่อื่นRate: 510
SCP-๑๔๓๗ - หลุมไปที่อื่น
scpholenew.jpg
ภาพของ SCP-1437 ก่อนการกักกัน

วัตถุ# SCP-1437

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ล้อม SCP-1437 ไว้โดยรอบด้วยรั้วไฟฟ้าสูงสองเมตร และมียามสามคนคอยตะเวณตรวจตลอดเวลา ผู้ที่พยายามบุกรุกเข้าไปใน SCP-1437 นั้นให้คุมตัวไว้สอบสวน และหากแน่ใจว่าไม่รู้เรื่องของ SCP-1437 แล้วก็ให้ทำการลบความจำแบบAแล้วปล่อยตัวไป

วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจาก SCP-1437 นั้นให้ทำไปตรวจดูว่าอันตรายหรือไม่ทันที และหากว่ามันปลอดภัยแล้วก็ทำการศึกษาต่อไป ห้ามทำการทดลองใดๆ กับ SCP-1437 โดยเด็ดขาด

รายละเอียด: SCP-1437 นั้นดูเหมือนจะเป็นหลุมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดขนาด 3x3 เมตร อยู่ในทะเลทราย██████ การพยายามขุดเข้าไปใน SCP-1437 จากด้านข้างนั้นพบกับชั้นหินแข็งในตำแหน่งที่ควรเป็น SCP-1437 ทำให้สามารถเข้าไปใน SCP-1437 ได้จากปากหลุมเท่านั้น

ดูเหมือนว่า SCP-1437 จะเป็นทางเข้าไปยังมิติคู่ขนานที่ไม่ทราบจำนวน บางครั้งก็จะมีวัตถุออกมาจาก SCP-1437 ด้วยความเร็วสูง อย่างเช่น

 • เหรียญสลึงอเมริกัน (วัตถุชิ้นแรกที่ออกมา)*
 • ดินและหินปริมาณมาก (คาดว่าเป็นการพยายามถม SCP-1437 ของทีมกักกันในมิติอื่น)
 • แผนที่สหรัฐอเมริกาที่เขียนด้วยภาษาสเปน (ในแผนที่นั้น สหรัฐอเมริกามีชื่อว่า ''สาธารณรัฐประชาชน Nuevas Aguas'')
 • ภาพถ่ายเมืองที่ตัดกับเส้นขอบฟ้า ซึ่งเชื่อว่าเป็นนิวยอร์คที่เปลี่ยนไปมาก (มองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ดูคล้ายประการัง กับสิ่งมีชีวิตบินได้ขนาดใหญ่อยู่ลิบๆ)
 • แผ่นทองคำจำนวนหนึ่ง (มีกระดาษติดมากับแผ่นทองคำด้วย เขียนไว้ว่า ''โปรดส่งฝนมาด้วยเถิด'')

ในช่วงปี 200█-20██ มีบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่สวมชุดคลาสD ออกมาจาก SCP-1437 โดยทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว1 แต่ละคนนั้นพกเอกสารของ SCP-1437 จากมิติของตนมาด้วย เชื่อว่าคลาสD และเอกสารเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อเป็นการดูเชิงขององค์กรที่อยากรู้เห็น

คนที่เอาเอกสารมานั้นดูจะมีสุขภาพเป็นปกติ สวมชุดปรับแรงดันติดถังอ็อกซิเจน

scphole2.jpg
SCP-1437

วัตถุ# SCP-1437

ระดับความปลอดภัย: Safe for Public

มาตรการรักษาความปลอดภัย: ให้กันประชาชนที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้จากระยะประภัยของ SCP-1437 ตลอดเวลา คณะทัวร์ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคน อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ ประชาชนที่พยายามรุกล้ำเขตปลอดภัยนั้นให้จับกุมไว้และส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่ท้องถื่น

รายละเอียด: SCP-1437 ดูเหมือนจะเป็นหลุมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดขนาด 10x10 เมตร อยู่ในเมืองพรอมมิส การพยายามขุดเข้าไปใน SCP-1437จากด้านข้างนั้นพบกับชั้นหินแข็งในตำแหน่งที่ควรเป็น SCP-1437 ทำให้สามารถเข้าไปใน SCP-1437 ได้จากปากหลุมเท่านั้น

ดูเหมือนว่า SCP-1437 จะเป็นทางเข้าไปสู่มิติคู่ขนานที่ไม่ทราบจำนวน บางครั้งก็จะมีวัตถุออกมาจาก SCP-1437 ด้วยความเร็วสูง อย่างเช่น

 • พีระมิดที่ทำจากคอนกรีต (วัตถุชิ้นแรกที่ออกมา คาดว่าเป็นวัสดุก่อสร้าง)
 • ดินและหินปริมาณมาก (คาดว่าเป็นการพยายามถม SCP-1437 ของทีมรักษาความปลอดภัยในมิติอื่น)
 • ภาพวาดซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ในสก็อตแลนด์ (ในภาพนั้น พระอาทิตย์เป็นสีครามและท้องฟ้าเป็นสีเหลือง)
 • แผ่นทองคำจำนวนหนึ่ง (มีกระดาษติดมากับแผ่นทองคำด้วย เขียนไว้ว่า ''โปรดหยุดโรคระบาดด้วยเถิด'')
 • ภาพถ่ายนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง (นักวิทยาศาสตร์ในภาพทุกคนมีนิ้วยาวผิดปกติ ประมาณว่าน่าจะยาวถึง 25 เซนติเมตร)
 • แผ่นกระดาษที่เขียนว่า ''ขอบคุณมาก ส่งของขวัญมาอีกนะ''

ในช่วงปี 2009-2012 นั้น มีบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่สวมชุดรัดรูปสีส้มสดใสออกมาจาก SCP-1437 โดยทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว แต่ละคนนั้นพกเอกสารของ SCP-1437 จากมิติของตนมาด้วย เชื่อว่าคนพวกนี้และเอกสารถูกส่งมาเพื่อเป็นการดูเชิงขององค์กรที่อยากรู้เห็น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2012 อาสาสมัครของสถาบัน มาร์โค เพอตัน เข้าไปใน SCP-1437 โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันและนำเอกสารฉบับนี้มาด้วย

คนที่เอาเอกสารมานั้นดูจะมีสุขภาพเป็นปกติ มีคำว่า''ทรัพย์สินของบริษัท SCP''ประทับไว้ที่แขนซ้าย

scphole4.jpg
SCP-1437

วัตถุ# SCP-1437

ระดับอันตราย: Little

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ล้อม SCP-1437 ไว้โดยรอบด้วยรั้วไฟฟ้าสูงสองเมตร และมียามสามคนคอยตะเวณตรวจตลอดเวลา ผู้ที่พยายามบุกรุกเข้าไปใน SCP-1437 นั้นจะถูกดำเนินคดีในข้อหาจารกรรมข้อมูลของบริษัท

วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจาก SCP-1437 ให้ไปตรวจดูว่าอันตรายหรือไม่ทันที และหากว่ามันปลอดภัยแล้วก็ทำการศึกษาต่อไป หลังจากนั้นจึงอาจนำออกประมูลให้นักสะสมที่สนใจได้

รายละเอียด: SCP-1437 ดูเหมือนจะเป็นหลุมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดขนาด 1x1 เมตร อยู่ในพื้นที่รกร้าง ██████████ การพยายามขุดเข้าไปใน SCP-1437 จากด้านข้างนั้นพบกับชั้นหินแข็งในตำแหน่งที่ควรเป็น SCP-1437 ทำให้สามารถเข้าไปใน SCP-1437 ได้จากปากหลุมเท่านั้น

ดูเหมือนว่า SCP-1437 จะเป็นทางเข้าไปสู่มิติคู่ขนานที่ไม่ทราบจำนวน บางครั้งก็จะมีวัตถุออกมาจาก SCP-1437 ด้วยความเร็วสูง อย่างเช่น

 • รูปปั้นของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีตาและหางจำนวนมาก (วัตถุชิ้นแรกที่ออกมา)
 • ดินและหินปริมาณมาก (คาดว่าเป็นการพยายามถม SCP-1437 ของทีมกักกันในมิติอื่น)
 • ขวดน้ำที่ทำจากแก้ว
 • กระดูกขาอ่อนของมนุษย์ (มีน้ำลายเลอะอยู่เต็ม)
 • ลูกบาศก์ที่ประกอบจากลูกบาศก์ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งซึ่งมีสีแตกต่างกัน (ไม่ทราบการใช้งาน)
 • ลูกฟุตบอล (มีแค่ห้าด้าน)

ในช่วงปี 200█-20██ นั้น มีบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่สวมชุดคลาสD ออกมาจาก SCP-1437 โดยทั้งหมดเสียชีวิตแล้ว (ข้อนี้ทำให้ดูเหมือนการเดินทางผ่าน SCP-1437 ไปแบบเป็นๆนั้นเป็นไปไม่ได้ และทำให้บริษัทใช้ SCP-1437 เพื่อการค้าไม่ได้เช่นกัน) แต่ละคนนั้นพกเอกสารของ SCP-1437 จากมิติของตนมาด้วย เชื่อว่าคลาสD และเอกสารเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อเป็นการดูเชิงขององค์กรที่อยากรู้เห็น ทั้งนี้ก็ได้ส่งคลาสD หลายๆคนพร้อมเอกสารเข้าไปใน SCP-1437

คนที่เอาเอกสารมานั้นเต็มไปด้วยผ้าพันแผลและดูเหมือนจะถูกทำให้ตาบอดในเวลาไม่นานมานัก ที่แขนและขามีบาดแผล และลิ้นถูกตัดออก

scphole.jpg
ภาพของ SCP-1437 ก่อนการครอบครอง

วัตถุ# SCP-1437

ระดับการนอกรีต: Unforgivable

มาตรการกักขัง: นักบวชชั้นสูง███ จะทำการสวดมนตร์ให้พื้นที่กัก SCP-1437 ทุกสองปี และจะทำการสังเวยโลหิตให้ SCP-1437 หลังการสวดมนตร์ทุกครั้ง ผู้สังเวยโลหิตนั้นต้องพกม้วนคัมภีร์นี้เพื่อเตือนให้พวกปิศาจถอยออกไป ให้ทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณทุกคั้งที่ทำการสังเวย และให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาตรการกักขังที่ได้รับแนะนำมาโดยทันที

รายละเอียด: SCP-1437 ดูเหมือนจะเป็นหลุมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดขนาด 3x3 เมตร อยู่ในทะเลทราย██████ การพยายามขุดเข้าไปใน SCP-1437 จากด้านข้างนั้นพบกับชั้นหินแข็งในตำแหน่งที่ควรเป็น SCP-1437 ทำให้สามารถเข้าไปใน SCP-1437 ได้จากปากหลุมเท่านั้น

ดูเหมือนว่า SCP-1437 จะเป็นทางเข้าไปสู่ยมโลก บางครั้งก็จะมีวัตถุออกมาจาก SCP-1437 ด้วยความเร็วสูง อย่างเช่น

 • แผ่นทองคำจำนวนหนึ่ง (มีกระดาษติดมากับแผ่นทองคำด้วย เขียนไว้ว่า ''โปรดสังหารศัตรูด้วยเถิด'')
 • ดินและหินปริมาณมาก (คาดว่าเป็นพวกปิศาจพยายามทำร้ายนักบวชชั้นสูง███ ผู้ซึ่งตอนนั้นอยู่ในบริเวณนั้น)
 • เศษแขนหักๆของมนุษย์ (มีน้ำลายเลอะอยู่เต็ม)
 • ภาพถ่ายของวิหคโลหะที่บินอยู่บนท้องฟ้า มีสิ่งที่ดูเหมือนดอกเห็ดขนาดใหญ่อยู่หลังวิหคนั้น (คาดว่าพวกปิศาจพยายามเยาะเย้ยเรา)
 • ดวงตามนุษย์ที่ขยับได้เมื่อถูกสัมผัส (คาดว่าเป็นปิศาจชั้นต่ำ จึงถูกเผาทำลายทันที)

ในช่วงปี 200█-20██ นั้น มีปิศาจที่ตายแล้วผู้สวมผิวหนังของมนุษย์ออกมาจากหลุมนี้ พวกมันถูกโยนกลับไปทันทีและนักบวชชั้นสูง ███ ก็ได้สวดมนตร์ให้พื้นที่กักอีกครั้ง

คนที่เอาเอกสารมานั้นเป็นเด็กย่างวัยรุ่นที่ผอมแห้งมาก และดูเหมือนจะถูกศัลยกรรมสมองในเวลาไม่นานมานัก

scphole3.jpg
SCP-1437

วัตถุ# SCP-1437

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ล้อม SCP-1437 ไว้โดยรอบด้วยรั้วไฟฟ้าสูงสองเมตร และมียามสามคนคอยตะเวณตรวจตลอดเวลา ผู้ที่พยายามบุกรุกเข้าไปใน SCP-1437 นั้นให้ส่งตัวไปหานายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราเพื่อทำการสอบสวนขั้นสูง

วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจาก SCP-1437 นั้นให้ทำไปตรวจดูว่าอันตรายหรือไม่ทันที และหากว่ามันปลอดภัยแล้วก็ทำการศึกษาต่อไป สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นให้ส่งไปให้นายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราทันที

รายละเอียด: SCP-1437 ดูเหมือนจะเป็นหลุมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดขนาด ███ X ███ เมตร อยู่ในโซน-29 เซคเตอร์บราซิลเลียน การพยายามขุดเข้าไปใน SCP-1437 จากด้านข้างนั้นพบกับชั้นหินแข็งในตำแหน่งที่ควรเป็น SCP-1437 ทำให้สามารถเข้าไปใน SCP-1437 ได้จากปากหลุมเท่านั้น

ดูเหมือนว่า SCP-1437 จะเป็นทางเข้าไปยังมิติคู่ขนานที่ไม่ทราบจำนวน บางครั้งก็มีวัตถุซึ่งเชื่อว่าเป็นของขวัญแด่นายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราออกมาจาก SCP-1437 ด้วยความเร็วสูง อย่างเช่น

 • เพชรหนึ่งเม็ด (วัตถุชิ้นแรกที่ออกมา ส่งให้นายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราแล้ว)
 • ดินและหินปริมาณมาก (ไม่ทราบวัตถุประสงค์)
 • เปลือกของต้นโอ๊ก ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (ส่งให้นายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราแล้ว)
 • ท่อนล่างของมนุษย์ (ส่งให้หัวหน้าผู้รับใช้นายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราแล้ว ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ส่งของขวัญมา รู้นิสัยการกินของนายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราได้อย่างไร ทั้งนี้ได้ส่งจดหมายขอบคุณพร้อมคำขอให้ส่งบรรณาการมาเพิ่มแล้ว)
 • ขวดไวน์สำหรับมนุษย์ (ดู เหตุการณ์1437-1)

เหตุการณ์1437-1: ณ วันที่ ██/██/██ ขวดไวน์สำหรับมนุษย์ได้ออกมาจาก SCP-1437 เมื่อเห็นว่านี่เป็นแผนสังหารสมาชิกของนายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเรา หัวหน้าผู้รับใช้จึงสั่งการให้ทิ้งวัตถุระเบิดดอน-เบอเตนลงไปใน SCP-1437 คำสั่งได้รับการปฏิบัติและภัยคุกคามก็ดูเหมือนจะผ่านพ้นไป

นี่จะช่วยเตือนให้พวกเราระมัดระวังตัวให้มากกับมาตรการกักกัน ตั้งแต่นี้ไป ผมไม่ต้องการให้เอา ''ของขวัญ'' พวกนี้ออกมาจากพื้นที่กักกันอีก พวกมันเป็นภัยต่อนายท่านผู้อยู่เบื้องบนของเราอย่างแน่นอนเลย - O5-1

รุ่นของหน้า: 1, แก้ไขล่าสุด: 25 Apr 2013 04:20
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website