nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-878-TH หมู่บ้านมนุษย์ไร้หัว
EuclidSCP-878-TH หมู่บ้านมนุษย์ไร้หัวRate: 5
SCP-878-TH
rating: +5+x
878-th.jpg
SCP-878-2 ภายในอาคาร

วัตถุ# SCP-878-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ปัจจุบันพื้นที่อาณาบริเวณทั้งหมดของ SCP-878-1 ได้ถูกกำหนดให้เป็นเอเรีย-121 รั้วตะข่ายจะถูกนำมาติดไว้บริเวณรอบนอกของเอเรียตลอดทั้งแถบพร้อมทั้งติดป้ายคำเตือนกัมมันตรังสีรั่วไหลไว้ที่รั้ว SCP-878-2 จะถูกเฝ้าสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางกล้องที่ติดไว้ที่รั้วหรือด้านนอกของอาคารเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี SCP-878-2 ออกมาจากที่ซ่อนของพวกมัน ในกรณีที่ SCP-878-2 ออกมาจากอาคารให้ส่งคลาส-D เข้าไปในพื้นที่เพื่อล่อให้ SCP-878-2 เข้าไปภายในอาคาร1 และบุคลากรไม่ควรเข้าไปในพื้นที่หากไม่มีคำสั่งใดๆ

หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ บุคลากรต้องสวมหน้ากากและชุดป้องกันสารพิษอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบจากสารพิษภายใน SCP-878 และควรมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธไปด้วยอย่างน้อย 3 คน

บุคคลใดที่สงสัยว่าจะได้รับผลกระทบของ SCP-878-2 จะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการโดยทันที

รายละเอียด: SCP-878-1 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวจำนวน 9 หลัง ตั้งอยู่กลางทะเลทรายห่างจากตัวเมือง██████████ ประมาณ 200 กม. ถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซพิษที่ไม่ทราบชนิดที่มีผลต่อระบบประสาทแม้จะไม่รุนแรงมากนัก ไม่พบว่ามีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่ และสิ่งของภายในบ้านก็ถูกขนย้ายออกไปจนว่างเปล่า นอกจากนั้นการสำรวจครั้งแรกได้พบกับหัวกระโหลกของมนุษย์จำนวน ████ อัน อยู่ภายในบ้านแต่ละหลัง พบว่ามีหัวกระโหลกที่ยังเน่าเปื่อยไม่หมดอีก 8 อัน เป็นของเพศชาย 6 และเพศหญิง 2 ที่คาดว่าเสียชีวิตมาไม่เกิน 2 อาทิตย์ ทั้งนี้ไม่พบโครงกระดูกส่วนลำตัวภายในพื้นที่ แต่จากการสันนิฐานคาดว่าลำตัวของพวกเขาน่าจะกลายมาเป็น SCP-878-2 ที่อาศัยอยู่ภายในนั้น เนื่องจากนับแล้วว่ามีจำนวนเท่ากับหัวกระโหลกที่ถูกพบภายในบ้าน

SCP-878-2 มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์แต่ไม่มีหัว ลำคอของมันยึดติดอยู่บนเพดานตลอดเวลา และจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อมีคนอื่นเข้ามาภายในบ้านด้วยการเคลื่อนที่ไปบนเพดาน ผนัง และพื้นโดยที่ส่วนที่เป็นคอยังติดอยู่กับพื้นผิว เมื่อใดที่มีคนเข้ามาในบ้าน SCP-878-2 ทุกตัวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะพากันมาล้อมรอบตัวของเป้าหมายอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกระจายตัวออกจากเป้าหมาย และรวมกลุ่มกันอีกครั้งโดยที่ไม่ได้ทำร้ายเป้าหมายเลยแม้แต่น้อย ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะเกิดรอยช้ำสีดำขึ้นตามร่างกายยกเว้นส่วนของศีรษะ จากนั้น 1 วัน พวกเขาก็จะไร้ซึ่งความรู้สึก ไม่มีการตอบสนอง ไม่เจ็บ ไม่นอน และเนื้อตัวซีดมีสภาพไม่ต่างจากคนที่พึ่งตายใหม่ๆ และอีก 3-4 วัน รอยสีดำจะกระจายปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย หัวของพวกเขาก็มีสภาพที่เน่าเหมือนตายมาแล้ว 2 วัน โดยที่ตัวไม่ได้เน่าตาม สุดท้ายแล้วหัวก็จะหลุดออกจากลำคอและร่างก็ถูกดูดขึ้นไปติดกับเพดานและกลายเป็น SCP-878-2 ในทันที

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขากลายสภาพมาเป็น SCP-878-2 อย่างไรก็ตามการตรวจสอบ SCP-878-2 ไม่สามารถทำได้เพราะ SCP-878-2 จะโจมตีทุกคนที่เข้าใกล้มันหรือใกล้กับ SCP-878-1 และอาจทำให้ได้รับผลกระทบตามมาในภายหลัง

ภาคผนวก: วันที่ ██/██/20██ ทางสถาบันได้กักกันคลาส-D ที่กลายเป็น SCP-878-2 จำนวน 3 คนเอาไว้ภายในห้องกักกันที่ไซต์-██ การวิจัยและเฝ้าสังเกตการณ์พบว่า SCP-878-2 ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ SCP-878-1 จะเคลื่อนไหวได้ช้าลง และกระจายตัวกันอยู่ตามมุมของห้อง ไม่มีการรวมกลุ่มกัน และตอบสนองต่อคนอื่นน้อยลง นอกจากนี้ภายในห้องกักกันยังตรวจพบก๊าซพิษที่เหมือนกับที่ตรวจพบในพื้นที่ SCP-878-1 เป็นไปได้ว่าก๊าซพิษดังกล่าวนั้นถูกผลิตโดย SCP-878-2 ด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฏ

รุ่นของหน้า: 4, แก้ไขล่าสุด: 01 Apr 2014 06:42
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website