nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-003 Biologiczna płyta główna
EuclidSCP-003 Biologiczna płyta głównaRate: 187
SCP-003
SCP-003a.jpg

Zbliżenie na układy SCP-003

Identyfikator podmiotu: SCP-003

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-003 jest przechowywany w stałej temperaturze nie mniejszej niż 35 [°C], a wskazana jest przekraczająca 100 [°C]. W razie awarii zasilania przyporządkowani pracownicy zobowiązany są do utrzymania SCP-003-1 powyżej krytycznej temperatury przy użyciu ciepła ciał. Całość personelu po fizycznym kontakcie z SCP-003-1 podlega sterylizacji.

SCP-003-1 nie może zostać usunięty z SCP-003-2 z wyjątkiem sytuacji awaryjnej, opisanej powyżej. W razie zaobserwowania znacznych zmian w aktywności run SCP-003-2 (wzoru, częstotliwości lub koloru) należy zgłosić to nie później niż trzy godziny od wystąpienia. Zanik aktywności run musi zostać zgłoszony natychmiastowo. SCP-003-2 należy bez przerwy zasilać przez [USUNIĘTO] Generator 003-IX (szczegół w załączonej dokumentacji).

Opis: SCP-003 został znaleziony przez drużynę SRV-04ß (szczegóły w załączonej dokumentacji). SCP-003 składa się z dwóch elementów różnego pochodzenia, oznaczonych jako SCP-003-1 i SCP-003-2.

SCP-003-1 wydaje się złożony z chityny, włosów i paznokci przypominających [USUNIĘTO], ułożonych podobnie do kształtu komputerowej płyty głównej. Badania SCP-003-1 wykazują, że jest starszy od najstarszych znanych układów scalonych o [USUNIĘTO]. SCP-003-1 jest uważany za świadomy, ale nie aktywnie niebezpieczny z wyjątkiem pewnych okoliczności (szczegóły w załączonej dokumentacji).

SCP-003-1 znaleziono na kamiennej tablicy, SCP-003-2, na której obecnie się znajduje. Runy na SCP-003-2 nie przedstawiają żadnego znanego języka i błyszczą się bladymi kolorami. Są to próby komunikacji, interpretowane [USUNIĘTO].

Analiza wykazała, że SCP-003-1 i SCP-003-2 są różnego pochodzenia. SCP-003-2 jest kontrolowany przez wewnętrzny (niebiologiczny) komputer, którego zawartość jest w większości niedostępna bez ryzyka uszkodzenia SCP-003-2. SCP-003-2 jest zdolny do kontrolowanej emisji radiacji, w tym ciepła i [USUNIĘTO]. Uważa się, że SCP-003-2 mógł powstać w celu przechowywania SCP-003-1. Metody opisane w dodatku 003-01 pozwoliły uzyskać dostęp do części danych z SCP-003-2; choć interpretacja nie prowadzi do konkretnych wniosków, przechowywane informacje mogą dotyczyć przeszłych lub potencjalnych przyszłych ███████████████ restrukturyzacyjnych wywołanych przez SCP-003-1.

SCP-003-2 zawiera wewnętrzne źródło energii w postaci [USUNIĘTO], który zdaje się tracić energię od █████████, przed odkryciem przez SRV-04ß. Niewykluczone, że SCP-003-2 skontaktował się z SRV-04ß przez [USUNIĘTO]. Inne organizacje również zostały ostrzeżone o istnieniu SCP-003, prawdopodobnie w podobny sposób. Pomimo to, SCP-003-2 nie wydaje się świadomy, co wnioskuje się z [USUNIĘTO] i braku reakcji na [USUNIĘTO], w tym procedury M03-Gloria.

Kiedy temperatura SCP-003 spada poniżej 35 [°C], oba elementy wchodzą w reakcję.

Najpierw SCP-003-1 wchodzi w stan rozrostu charakteryzujący się wykładniczym wzrostem masy. Stan rozrostu składa się z dwóch faz. W obu SCP-003-1 częściowo napędza swój rozwój pochłanianiem materii wokół, zaczynając od materiałów nieorganicznych, w tym składników atmosfery, a następnie martwych składników organicznych, m.in. martwych komórek skóry, włosów, chityny, szkliwa, keratyny i innych.

Pierwsza faza to faza „domyślna”; druga faza uruchamia się, kiedy SCP-003-1 wchodzi w kontakt z żywym materiałem organicznym. W drugiej fazie SCP-003-1 może zatrzymać, spowolnić lub zmienić swój wzrost, a także przetwarzać nieorganiczne i martwe, organiczne składniki na w pełni funkcjonalne, podobne struktury, podczas gdy [USUNIĘTO].

O ile wzrost podczas pierwszej fazy jest stały, o tyle w drugiej fazie spada o 20 — 90% na cały czas, kiedy SCP-003-1 znajduje się w kontakcie z żywą materią organiczną. Stopień spowolnienia zależy od złożoności organizmów kontaktujących się z SCP-003-1; jak potwierdzają [USUNIĘTO], SCP-003-1 przeznacza duże ilości mocy obliczeniowej na analizę żywego materiału.

Podczas każdej z faz rozwoju SCP-003-1, SCP-003-2 wystrzeliwuje strumienie promieniowania chwilowo powstrzymujące wzrost SCP-003-1 i odwracające jego przebieg, kiedy temperatura SCP-003-1 przekracza 100 [°C]. Podobne promieniowanie może być emitowane przez [USUNIĘTO].

Biologia SCP-003-1 stała się obiektem szeroko zakrojonych badań. Zauważono, że istotne elementy wykazują podobieństwo do SCP-, SCP-1512 oraz SCP-2756, z których ostatnie dwa nie mają żadnych innych stwierdzonych powiązań z SCP-003-1, ani ze sobą wzajemnie. Nie są także w pełni zrozumiane (technicznie, nawet w mniejszym stopniu od SCP-003, którego poznanie zawdzięcza się szeroko zakrojonym badaniom interdyscyplinarnym). Obecnie nie przeprowadzono żadnej przekonującej analizy, która wyjaśniałaby co łączy SCP-003-1 z wyżej wymienionymi i innymi obiektami SCP, oraz związku podmiotu z nowoczesną technologią, nie licząc jego wyglądu (oraz potencjalnej mimiki działającej w nieznany sposób).

Dodatek 003-01: Na podstawie informacji z analizy lingwistycznej run SCP-003-2 i [USUNIĘTO], drużyna badawcza M03-Gloria nawiązała połączenie między SCP-003 i [USUNIĘTO] w celu analizy funkcjonalności. SCP-003-1 musi być od teraz uważany za świadomy i utrzymywany w odległości co najmniej jednego kilometra od [USUNIĘTO] i „produktów ubocznych”.

Dodatek 003-02: Utrata mocy SCP-003-2 została pogorszona przed działaniami M03-Gloria. Na żądanie O5-██, M03-Gloria będzie kontynuowana.

Dodatek 003-03: [USUNIĘTO] podczas tego procesu, SCP-003-1 podwoił swoją masę i rozpoczął gwałtowny rozrost strukturalny. Natychmiast przywrócono temperaturę 100 [°C]. Rozrost SCP-003-1 trwał 9 [min] i 6 [s], po czym SCP-003-2 wytworzył gwałtowną falę promieniowania. Po tym, SCP-003-1 powrócił do początkowej masy w ciągu 3 [min] i 39 [s]. Nowe elementy rozpłynęły się w pylistą masę, która została zebrana do analizy. Zarówno SCP-003-1, jak i SCP-003-2 zaprzestały wykrywalnej działalności. SCP-003-2 nie wznowił działalności do podłączenia do [USUNIĘTO] źródła zasilania. Runy SCP-003-2 zabarwiły się na jednolity, szary kolor i nie wznowiły działalności przez trzy godziny, po czym [USUNIĘTO]. SCP-003-2 zdaje się obecnie niezdolny do utrzymania strefy przechowawczej w temperaturze powyżej 35 [°C] bez zewnętrznego źródła zasilania.

Dodatek 003-04: Powtórzono procedurę opisaną szczegółowo w dodatku 003-03 i SCP-003-1 ponownie wszedł w stan wzrostu. Po 10 [min] i 13 [s], SCP-003-2 ponownie wytworzył falę radiacji. Wzrost SCP-003-1 zatrzymał się na 36 [s] i wznowił z poprzednim tempem.

Zwiększywszy czterokrotnie swoją masę, SCP-003-1 uformował powłokę zewnętrzną i ciało, które początkowo przybrało formę podobną kształtem do wężowidłów o promieniu 15 [m] (włączając w to element uznany za główny procesor o średnicy 3 [m]), uformował organy sensoryczne zdające się badać środowisko wokół i częściowo przemienił swoją strefę przechowawczą w [USUNIĘTO]. Następnie SCP-003-1 wyłamał się z przechowalni, wchodząc do galerii obserwacyjnej, gdzie znajdowało się dziewięciu członków M03-Gloria. Przy fizycznym kontakcie z żywymi organizmami, SCP-003-1 wszedł w fazę drugą i [USUNIĘTO]. SCP-003-1 zatrzymał rozrost na 15 [min]. Następnie SCP-003-1 wznowił rozrost i przemienił swoje składniki na kształt kobiety o niemal 3 [m] wzrostu, z dużą ilością „macek” formujących nowe „włosy” SCP-003-1. Po tym, SCP-003-1 wydał podstawowe dźwięki i [USUNIĘTO].

Nieznany biały człowiek, później rozpoznany jako [USUNIĘTO], podszedł do strefy przechowawczej w towarzystwie drużyny agentów. [USUNIĘTO] utrzymywał, że działa na rozkazy O5-██ i próbował nawiązać komunikację z SCP-003-1. [USUNIĘTO]. Agent ████ z M03-Gloria przywrócił zasilanie SCP-003-2 i włączył zapasowe generatory, by przywrócić temperaturę 100 [°C]. SCP-003-1 powrócił do zwykłego stanu w ciągu 21 [min] i 7 [s], następnie został bez problemu zamknięty w przechowalni.

Żadni członkowie M03-Gloria, którzy nawiązali kontakt z SCP-003-1, nie zostali w żaden sposób fizycznie zranieni; jedynym efektem była łagodna trauma psychiczna. Przetworzone materiały pierwotnej strefy przechowawczej SCP-003 nie rozpuściły się i są obecnie badane.

Dodatek 003-05: W świetle poprzedniego wypadku, O5-██ [USUNIĘTO] ze zgodą O5-██, O5-██ i O5-██. Tym samym wszystkie procedury M03-Gloria zostały zawieszone na czas nieokreślony.


== WYMAGANY PROGRAM DOSTĘPU SPECJALNEGO M03-GLORIA ==

Transkrypt raportu z incydentu A21-B cykl 8. Dokument rozpowszechniany pomiędzy Dowództwem O5 i pracownikami Fundacji.

Przesłuchujący: ██████████, █████, and ███████████
Obecni: O5-2, O5-5, O5-7, O5-10 i personel
Przesłuchiwana: Dr Tilda David Moose, naukowiec prowadząca M03-Gloria

Wycinek 35A

Próbowała z nami porozmawiać. Wszyscy słyszeliśmy jej głos w naszych głowach; mówiła jakimś półjęzykiem, którego nie mogliśmy w pełni zrozumieć. Niektórzy natychmiast stracili przytomność. Ja wytrzymałam trochę dłużej, ale nie z powodu mojej determinacji. Ona po prostu mówiła nam o różnych rzeczach.

Jonesowi przewinęła wszystkie wspomnienia, jakie miały. Zrobiła to w ciągu minut. Rozszarpała trzech naukowców, a potem złożyła ich z powrotem bez żadnych szkód. Ona nie rozumie ludzkich emocji, bólu ani tego, w jaki sposób doświadczamy świata.

Tak, uważam, że procedury przechowawcze są konieczne.

Słuchajcie. Ona chce przetworzyć świat w raj. Raj będący jej wyobcowanym wyobrażeniem raju, ale nadal raj dla nas. Dla ludzkości. Ona z radością stworzyłaby raj dla każdego wystarczająco złożonego organizmu, na jaki by trafiła. Każdego zaawansowanego na tyle, by ją zaakceptowało. Na przykład dla psa albo muchy.

Jeżeli ponownie uszkodzi przechowalnię, musimy tam być pierwsi.

Jak by to wyglądało? Nie wiem. Pokazała nam zdjęcia — niezupełnie zdjęcia. Mogę ujrzeć je myślami, ale to nie zdjęcia. Najbliższą temu rzeczą, o jakiej wiem, jest to, co widzisz, kiedy nagle zamykasz szczelnie powieki. Tylko że jaśniejsze i bardziej skomplikowane. Z tymi zdjęciami wiązały się jakieś metaliczne dźwięki.

Efekt ten wydawał się pewnego rodzaju słowami. Wierzę, że chciała zobaczyć, co możemy zrozumieć, by sama mogła nas zrozumieć.

Nie miała wystarczająco dużo czasu, by nas w pełni zanalizować. Nie wiem, co by się stało, gdyby jednak zdołała.


wersja strony: 16, ostatnia edycja: 24 Feb 2017 13:27
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website