nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-169 Lewiatan
KeterSCP-169 LewiatanRate: 327
SCP-169

Identyfikator podmiotu: SCP-169

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z rozmiarem, SCP-169 nie może i najprawdopodobniej nigdy nie będzie mógł zostać zamknięty, gdyż nie istnieje na ziemi wystarczająco duża lub silna struktura, aby zabezpieczyć SCP-169. Lokalizacja SCP-169 nie jest dokładnie znana, lecz obrazowanie satelitarne i analiza ekscentryczności w orbicie Ziemi, wskazują na to, że SCP-169 znajduje się w południowej części Oceanu Atlantyckiego, prawdopodobnie jest rozciągnięty wokół dolnego wierzchołka Ameryki Południowej (szczegóły w Dodatku 0-20).

Wszelkie obrazy satelitarne przesunięć masy lądowej na wskutek działalności SCP-169, mają zostać usunięte i zniszczone przez przydzielonych agentów.

Opis: Przypuszcza się, że SCP-169 jest stawonogiem morskim o ogromnym rozmiarze, obiekt został ochrzczony mianem "Lewiatana" przez pokolenia marynarzy i przekazywane ustnie opowieści. Początkowo uznawany za mit, SCP-169 został odkryty dnia ██/██/19██ przez Mobilną Formację Operacyjną Gamma-6, podczas dochodzenia w zw. z paranormalną aktywnością wokół archipelagu █████ █████████ (koordynaty ██°██'S ██°██'W). W czasie dochodzenia Ɣ-6, dr ████ ████████ [Ɣ6-0912] odkrył, iż archipelag przesunął się o co najmniej trzy (3) kilometry od swojej oryginalnej lokalizacji. Początkowo dr ████████ zakładał, iż przesunięcie to wynikło z niezwykle szybkiego ruchu kontynentalnego, jednakże misja rekonesansowa przeprowadzona przez okręt USS ████████ ujawniła, iż archipelag stanowi ogromnych rozmiarów masa organiczna pokryta skało-podobnymi płytami. Natychmiast powiadomiona została Fundacja.

Dr ████████ i dr ██████████ [Ɣ6-0421] szacują, iż długość ciała SCP-169 waha się pomiędzy 2000 i 8000 [km]. Kreatura najprawdopodobniej istnieje od czasów prekambru. Nie odnotowano innych osobników. Kwestia nawyków SCP-169 (w tym zdolności reprodukcyjne, zakładając, że istnieją), źródeł pożywienia i legowiska (jeżeli istnieją) pozostają nieznane. Badania w związku z SCP-169 oczekują na zatwierdzenie.

Archipelag znany jako Wyspy █████ █████████ zgodnie z historią był niezamieszkany, jednakże znalazł się w posiadaniu ███████ w roku 17██. Po przekazaniu obszaru Fundacji, obecność ███████ została ewakuowana pod pozorem wzrastającego poziomu wody morskiej. Mimo iż archipelag przez kilka stuleci znajdował się ponad poziomem morza, wszelka zmiana głębokości zanurzenia SCP-169 mogłaby zakończyć się zniknięciem całego archipelagu. SCP-169 przesuwa się powoli, z prędkością mniejszą niż jeden kilometr na tydzień, jednakże wszystko wskazuje na to, iż obiekt wyłącznie dryfuje. Nieznana jest metoda jego napędu. Regularne wstrząsy sejsmiczne oznaczają, iż obiekt "oddycha" z częstotliwością około trzech miesięcy, wywołując w tych momentach niewielkie przemieszczenia terenów na wyspach, co wskazuje na to, że podmiot najprawdopodobniej śpi.

Ukrywanie Informacji: Okręt USS ████████ został rozebrany natychmiast po odkryciu SCP-169, za zgodą rządu Stanów Zjednoczonych. Sfera publiczna nie ma prawa znajdować się na archipelagu stworzonym przez SCP-169 w związku z niezwykłą ilością rezydujących tam zagrożonych wymarciem gatunków ptaków. Jak wspomniano wyżej, należy kontrolować obrazowanie satelitarne, aby wiedza o ruchach SCP-169 pozostała utajniona. Obecnie, NASA współpracuje z Fundacją w ww. celu, ponadto zezwalając organizacji na korzystanie z satelitów agencji w celach fotograficznych.

Dodatek [0-20]:W roku 199█, Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna, czyli agencja naukowa niezwiązana z i nieświadoma istnienia Fundacji, wykryła emanację podwodnych dźwięków o ultra-niskiej częstotliwości z okolic ██ºS ███ºW, około ████ [km] od południowo-zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej.

mmevee.jpg

Pomimo największych wysiłków przydzielonego agenta ████ ████████ [IA-1522], informacje o dźwięku przeniknęły do sfery publicznej, powodując duże zainteresowanie tematem przez media. Analiza Fundacja wskazała, iż źródłem owych dźwięków jest masywny organizm podwodny, najprawdopodobniej będący SCP-169. Wniosek ten powstał na podstawie faktu, iż "głowa" może znajdować się w każdym z miejsc ciała SCP-169. Dźwięk potwierdza hipotezę Ɣ6-0421 stanowiącą, jakoby SCP-169 był organizmem ogromnym. Przyszłe próby naukowe i cywilne, mające na celu ustalić źródło dźwięków, muszą zostać powstrzymane za wszelką cenę.

wersja strony: 5, ostatnia edycja: 20 Nov 2015 13:46
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website