nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-2107 Diet Ghost™
EuclidSCP-2107 Diet Ghost™Rate: 110
SCP-2107
DietGhostFinal.png

Instancja SCP-2107.

Identyfikator podmiotu: SCP-2107

Klasa obiektu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie instancje SCP-2107 należy przechowywać w szafce przechowawczej CNSI1 w Ośrodku 19. Dowolna ilość instancji może zostać przeniesiona do chłodzonej jednostki CNSI przed próbami eksperymentalnymi.

Mobilna Formacja Operacyjna Theta-61 („Nasycone Dwutlenkiem Węgla Formy Życia”) jest odpowiedzialna za koordynowanie rutynowych poszukiwań nowych instancji SCP-2107 w lokalach handlowych, które uznano za lokacje prawdopodobnego występowania obiektów. Nowo odkryte instancje należy uzyskać metodami konwencjonalnymi, kiedy to tylko możliwe. W przypadku dużych ilości lub kiedy właściciel detalisty może okazać się problematyczny, Protokoły Pozyskania 0014 („Potajemna Kradzież”), 0015 („Jawna Kradzież”) oraz 0047 („Udawanie Agencji Federalnej”) mogą zostać użyte za zgodą personelu z upoważnieniem o poziomie 3/2107 lub wyższym. Osobom wystawionym na anormalne właściwości SCP-2107 należy zaaplikować preparaty amnezyjne klasy A i przenieść do najbliższego szpitala publicznego w celu uzyskania wszelkiej pomocy medycznej koniecznej po wystawieniu.

Opis: SCP-2107 oznacza markę napoju gazowanego znanego jako „Diet Ghost™”, który przejawia właściwości anormalne po spożyciu.2 SCP-2107 do tej pory był znajdowany tylko w formie pojedynczych puszek. W ciągu trzech do siedmiu minut po spożyciu, podmioty (klasyfikowane jako SCP-2107-a) zaczynają odczuwać paranormalne skutki, najczęściej odpowiadające kolokwialnym oczekiwaniom wobec osoby opętanej przez ducha lub inną istotę pozaziemską. Efekt trwa do niezidentyfikowanego momentu rozkładu SCP-2107 w ciele podmiotu, około jednej do trzech godzin po spożyciu.3 Badania potwierdziły, że intensywność efektu nawiedzenia (zdefiniowana jako ilość osobistych aspektów opętania, prawdopodobieństwo urazów fizycznych oraz stopień tychże) jest wprost proporcjonalna do ilości wchłoniętego SCP-2107.

Puszki SCP-2107 mają kształt typowy dla napojów gazowanych, jednakowe w projekcie i nie-anormalne w kompozycji oraz zachowaniu. Na puszce widać jasnoniebieskie tło z wyróżnionym logo "DIET GHOST™". Hasło „ODSTRASZ PRAGNIENIE!” jest widoczne pod logiem. Większość instancji posiada również naklejkę z wydrukowanym napisem „WYPRODUKOWANE Z NATURALNYCH DUCHÓW!”; nie wiadomo, czy puszki pozbawione tej naklejki były wydane w ten sposób, czy też usunięto ją przed pozyskaniem. Na puszkach nie umieszczono informacji o właściwościach odżywczych. Zawarty w nich płyn nie jest anormalny pod względem składu chemicznego i mieści się w ramach tradycyjnego, dietetycznego napoju gazowanego.

Odkrycie: Początkowe odkrycie nastąpiło dnia 13/05/2012, kiedy siedem puszek SCP-2107 zostało zakupionych przez personel Fundacji w lokalnym supermarkecie w ██████, ██ podczas rutynowego zaopatrywania zaplecza rekreacyjnego w Ośrodku 19. Szczątkowe zwłoki H██ T████, Starszego Asystenta Konserwacji Ośrodka 19, zostały znalezione w vanie pobranym ze zbioru pojazdów Ośrodka 19 w celu wyjazdu. Dwie puszki były otwarte i opróżnione w czasie odzyskania. J██ B███████, Młodszy Asystent Konserwacji, który został przypisany wraz z T████ do zaopatrzenia, wrócił do supermarketu po tym, jak zapomniał otrzymać kopii paragonu zakupu do rejestrów Fundacji. Według zeznania B███████, T████ był sam przez nie więcej niż pięć minut.

Większość odkryć nastąpiła w sklepach spożywczych, z pozyskaniami w supermarketach i restauracjach składającymi się na niemalże wszystkie pozostałe przypadki.4 Pracownicy placówek detalicznych, w których odkryto instancje, wykazali brak wiedzy na temat istnienia produktu, a zapisy inwentaryzacyjne nie wykazały powiązań z SCP-2107. SCP-2107 zostało do tej pory pozyskane w 37 stanach oraz 2 kanadyjskich prowincjach. Produkcja i dystrybucja SCP-2107 jest obecnie przedmiotem dochodzenia.

SCP-2107 Skrócony Dziennik Eksperymentu:

Notatka: Każdy eksperyment przeprowadzono z użyciem jednego personelu klasy D, odizolowanego w celi SHA5 z rejestratorem cyfrowym o zamkniętym obiegu. O ile nie zaznaczono inaczej, żaden z osobników klasy D nie został użyty w więcej niż jednym teście. Niezwiązane, nieistotne oraz zbędne wyniki zostały pominięte dla zachowania zwięzłości; pełna wersja może być znaleziona w Rozwiniętym Raporcie SCP-2107.

Numer próby Spożyta ilość SCP-2107 (ml) Rezultat
01 30 ml Próba trwała 01:12. Podmiot zgłosił anomalie audiowizualne (włącznie ze „słyszeniem [jej] szeptanego imienia,” „cienie” widziane kątem oka oraz „migotanie świateł” w komorze przechowawczej, które nie było potwierdzone przez nagranie.)6. Odprawa ujawniła, że podmiotowi takie doświadczenie się dość podobało. Podmiot opisał smak SCP-2107 jako „nijaki, ale odświeżający”.
06 90 ml Podmiot doświadczył sporadycznie objawów podobnych do anomalii zaobserwowanych w poprzednich eksperymentach przez ponad godzinę, zanim wystąpiły nowe objawy. Po 01:20 podmiot zaczął doświadczać umiarkowanych krwotoków z nosa bez dających się zidentyfikować przyczyn fizycznych, w tym samym czasie sprzęt rejestrujący zaczął wykazywać zaburzenia pola magnetycznego, które utrzymywały się przez dwie minuty. Jest to pierwszy odnotowany przypadek, w którym efekty były zauważalne dla źródeł poza SCP-2107-a wśród prób Fundacji. Krwawienie trwało nieprzerwanie przez kilka minut, powodując silny stres podmiotu. Wszystkie objawy ustały po 01:28.
07 90 ml Próba zaczyna się wzorcem objawów identycznym z tym opisanym w Próbie 01. Nos podmiotu zaczął krwawić dokładnie po 00:19. Po 00:23 podmiot zaczął wymiotować z powodu połączenia stresu i mdłości spowodowanych obecnością swojej własnej krwi; zostało to ocenione jako czysto fizjologiczne z natury i nie-anormalne. Po ustaniu wymiotów ustała też większość objawów; podmiot zgłaszał występowanie sporadycznych halucynacji w wizji peryferyjnej aż do 00:48.
14 150 ml Podmiot zaczął doświadczać objawów podobnych do występujących w poprzednich próbach po 00:02, które gwałtownie zyskały na intensywności. Zaobserwowano przelotne migotanie świateł w celi o czasie 00:16, zarówno przez podmiot jak i przez personel; podmiot zgłosił uczucie bycia podnoszonym podczas tego zdarzenia, jednak nie jest to widoczne na nagraniu. Ilość objawów jest zbliżona do wcześniejszych prób, ale poziom ich intensywności jest zauważalnie wyższy według zeznań podmiotu. Objawy zaczęły słabnąć po 00:54 i ustąpiły całkowicie po 00:59. Podmiot opisał smak jako „przeciętny”, ale wykazał trudność w rozwinięciu tego opisu.
31 270 ml Podmiot nie doświadczył żadnych objawów aż do 00:31, kiedy to wszystkie urządzenia elektroniczne w promieniu 10 m przestały działać na około siedemnaście sekund. Kiedy zasilanie zostało przywrócone, podmiot opadł nieprzytomny na ziemię, a próba została wstrzymana. Personel wszedł do celi przechowawczej i potwierdził, iż podmiot zmarł. Podczas autopsji ciało podmiotu okazało się być pozbawione większości głównych organów wewnętrznych; nie było żadnych śladów nacięć ani urazów.

Notatka: Przyszłe eksperymenty są zawieszone bez autoryzacji personelu o poziomie dostępu 4/2017.

Dodatek 27/12/2014: Personel Ośrodka ██ odkrył i pozyskał nieznany wcześniej wariant opakowania. Piętnaście puszek zostało wydanych przez automat z przekąskami w bufecie Ośrodka ██; kiedy maszyna została otworzona w celu dalszej inspekcji, nie znaleziono żadnych właściwości anormalnych. Te nowe instancje SCP-2107 posiadają zmiany wzoru tła, które teraz przedstawia białe zarysy nagrobków, kotów i kreskówkowych duchów przeplatane pomiędzy powtórzeniami logo. Warto zauważyć dodanie nowych naklejek na puszki w tej samej czcionce, której użyto do hasła marketingowego. Nowe naklejki zawierają nowe hasła promocyjne, m.in.: “OD TWÓRCÓW GHOST™!”, “100% WIĘCEJ STRACHU!”, “STRACH-TYSFAKCJA GWARANTOWANA!” oraz “WASZ STARY FAWORYT POWRACA!”. Wszystkie instancje SCP-2107 z Ośrodka ██ są w drodze do Ośrodka 19 w celach przechowania i prób badawczych, aby ustalić, czy ich zawartość wywołuje te same objawy co wcześniej zarejestrowane instancje. Dodanie automatów do listy lokacji źródłowych jest w trakcie dochodzenia, z rewizjami Klasy Obiektu i Specjalnych Czynności Przechowawczych oczekującymi na zatwierdzenie.

wersja strony: 3, ostatnia edycja: 09 Jan 2018 11:08
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website