nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-841-TH ดวงไฟปฏิลักษณ์
EuclidSCP-841-TH ดวงไฟปฏิลักษณ์Rate: 0
SCP-841-TH
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-841-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ ระดับ B

SCP-841 ถูกกักกันในห้องโลหะเสริมเหล็กขนาด 20x30 เมตร โดยแบ่งเป็นสองชั้นชั้นนอกทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้

ตัวทดลองหลุดออกจากการกักกันและชั้นในจะทำหน้าที่กักกัน SCP-841 และในการทดลองไฟฟ้าและประตูกักกันในห้องนี้

จะถูกเปิดตัวออกภายในมีบุคลากรณ์ประจำคอยสังเกตการณ์และผลัดเปลี่ยนกะละ8ชั่วโมง และ ภายในติดตั้งกล้องวงจรณ์

ปิดไว้จำนวน 4ตัว เพื่อสังเกตุพฤติกรรมและปฎิสัมพันธ์ที่ตัวอย่างมีต่อมนุษย์ โดยตัวอย่างจะคายเทปบันทึกในมิติออกมา

ทุกๆครั้งที่เสร็จสิ้นการทดลอง โดยการทดลองแต่ละครั้งจะต้องตรวจสอบ ให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าขั้วบวกที่ตรึงตัวอย่างไว้

ทำงานปกติดีหรือไม่ หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายจะต้องหยุดการทดลองทันที

รายละเอียด

ตัวทดลองมีลักษณะเป็นทรงกลมสีขาวสว่าง ไร้น้ำหนัก ไร้ปัญญาเพียงแต่สามารถใช้ภาษาต่างๆได้อาทิเช่น ภาษา

รัสเซีย ภาษาจีน ภาษาไทย และ(ข้อมูลเสียหาย) ในปัจจุบันSCP-841 ยังไม่สามารถการันตีการมีชีวิตได้ เนื่องจากสภาวะ

การรับรู้และไม่มีการปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับ ผู้ทดลองเพียงแต่การปฎิสัมพันธ์ของSCP-841 จะสามารถปฎิสัมพันธ์ ได้ในทาง

มิติกระเป๋าเท่านั้น สันนิถานว่า ตัวอย่างเป็นเพียงแค่ปัญญาประดิษณ์ที่สร้างขึ้น โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น SCP-841

จากการทดลองตัวอย่างสามารถบิดเบือนความทรงจำที่มีอยู่แล้วให้ไปในทางใดทางหนึ่งจากเลวร้ายไปเลวร้ายกว่า จากร้าย

ไปดีกว่า จากดีกว่าไปดียิ่งขึ้นไป จากดีที่สุดแปรผันเปลี่ยนไปเป็นเลวร้ายที่สุดได้ หรือแม้กระทั่งลบความทรงจำช่วงหนึ่งระยะ

สั้น ระยะยาวและเหตุการณ์สำคัญอาจจะเป็นงานแต่งงาน งานศพ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความทรงจำ หรือแม้กระทั่งลบ

ความทรงจำไปทั้งชีวิต SCP-841 ก็ยังทำได้เช่นเดียวกันโดยผลลัพธ์ที่เป็นตัวแปรต่อความทรงจำสันนิถานว่าเกิดจากความ

น่าจะเป็นโดยทั้งสิ้น โดยหลังจากการทดลอง SCP-841 จะขย้อนวีดีโอเทปออกมาทุกครั้งที่การดัดแปลงตัดต่อสิ้นสุดลง

การทดลอง
จะให้บุคคลช่วงอายุ 13-26ปีเข้าไปในห้องกักกันโดยการเริ่มการดัดแปลงความทรงจำทุกครั้ง
ไฟฟ้าในห้องกักกัน จะดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุมีเพียงแสงสว่างที่ได้จากSCP-841เท่านั้น
ภายหลังจากการทดลอง ไม่ว่าผลลัพท์จะเป็น ยังไงจะมีวีดีโอเทปหลุดออกมาจากตัวSCP-841เสมอ

การทดลองที่ 1
ชื่อเทป:ฝันร้ายของนิวตัน
ผู้ทดลอง : D-514
เนื้อหา : D-514 หายเข้าไปในมิติกระเป๋า ภาพฉายไปที่ (ข้อมูลปกปิด)
ซึ่งกำลังใช้อะไรบางอย่างทุบไปที่ท้องของ D- 514 จนเครื่องในทะลักออกมา ภาพตัดไปที่ D-514
กำลังพูดอะไรบางอย่าง (สัญญาณขาดหาย) (สัญญาณขาดหาย) เกิดเสียงบางอย่างดังรบกวน
(จบการบันทึก)
สภาพศพ : ไม่พบศพในห้องกักกัน

การทดลองที่ 2
ชื่อเทป : บอกลาคุณย่า
ผู้ทดลอง : D-712
เนื้อหา : D-712 ถูกดึงเข้าไปในมิติกระเป๋า ภาพฉายไปในพิธีศพ พบ D-712
ในสภาพเคร่งขรึมและใส่ชุดสีดำ เขาเดินเข้าไปหาร่างไร้วิญญาณของหญิงชราคนนั้น
หญิงชราคนนั้นลืมตาขึ้นมา ปลดสร้อยคอที่คอตนเองและมอบให้ D-712 กับมือ
(สัญญาณขาดหาย) (จบการบันทึก)
สภาพศพ : D-712 รอดจากมิติกระเป๋าในท่าทีปกติ โดยในมือกำสร้อยคอไว้ด้วย

การทดลองที่ 3
ชื่อเทป : ชารีฟเด็กเจ้าปัญหา
ผู้ทดลอง : D-830
เนื้อหา : D-830 ถูกดึงเข้าไปในมิติกระเป๋า ภาพฉายไปที่ D-830 ซึ่งกำลังยืนอยู่หน้าประตูบ้าน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่ง เปิดประตูมาแล้วก่นด่าเขาอย่างรุนแรง เขาเตะชายคนนั้นล้มลง
แล้วชักปืนลูกซองยิงใส่เขา แล้วเดิน เข้าไปในบ้าน ยิงผู้หญิงที่กำลังเตรียมทำอาหารแล้วขึ้นบันได
เตะประตูห้องนอนและยิงเด็กหนุ่มซึ่งกำลังนอนฟังเพลงอยู่ D-830 หัวเราะเสียงดัง > (จบการบันทึก)
สภาพศพ : แผลเหวอะหลายจุดคล้ายกับถูกปืนลูกซองยิง พร้อมกับข้อความที่เขียนบนกระดาษว่า "สมควร"

การทดลองที่ 4
ชื่อเทป : ความทรงจำของโชน
ผู้ทดลอง : D-834
เนื้อหา : D-834 ถูกยิงที่ขา และกำลังคลานไปหาศพผู้หญิงคนหนึ่งเขาลูบหน้าเธอ
อย่างแผ่วเบาแล้วจูบเธอ เธอลุกขึ้นยืน ภาพทุกอย่างหมุนวนลูป (สัญญาณขาดหาย) (จบการบันทึก)
สภาพศพ : มอดไหม้จนมองอวัยวะไม่ออก มีแต่ฝ่ามือที่ยังปกติอยู่ โดยในมือ กำเศษผมไว้แน่น
พร้อมกับข้อความ ในกระดาษ "ฉันเสียใจมันไม่น่าเลยเถิดมาขนาดนี้เลย"

การทดลองที่ 5
ชื่อเทป : ทะเลทรายกับการหักหลัง
ผู้ทดลอง : DR. ██m██s
เนื้อหา : (ข้อมูลถูกลบ)
สภาพศพ : รอดตายจากมิติกระเป๋า แต่พบรอยไหม้ทั่วเสื้อผ้า

ภาคผนวก

หมายเหตุ

- การตัดต่อดัดแปลงความทรงจำของ SCP-841 ส่งผลกระทบได้ทั้งอดีตปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้

-[อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนเป็น Safe]-

รุ่นของหน้า: 4, แก้ไขล่าสุด: 20 Nov 2015 16:50
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website