nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-038 Drzewo wszystkiego
SafeSCP-038 Drzewo wszystkiegoRate: 191
SCP-038

Identyfikator podmiotu: SCP-038

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-038 musi być podlewany dwa razy dziennie, przy użyciu sufitowego systemu nawadniania. Jeżeli, z jakiegoś powodu, system ten się zepsuje, przydzieleni dozorcy powinni ręcznie podlewać roślinę, aż do momentu ukończenia naprawy systemu nawadniania. Światło zapewnione jest przez kontrolowaną komputerowo tablicę oświetleniową. Pracownicy ręcznie podlewający obiekt i konserwatorzy odpowiedzialni za poprawne działanie systemu nawadniania i oświetlenia powinni nosić kombinezony HAZMAT, co pozwoli zapobiec przypadkowemu sklonowaniu.

Opis: SCP-038 zostało znalezione na opuszczonej farmie, w █████████████, w stanie Nowy Jork, w roku 19██. Początkowo obiekt rozpoznano jako zwyczajną jabłoń. Jednakże, po bliższej inspekcji, okazało się, że SCP-038 rodzi owoce inne niż jabłka, a właściwie — niebędące owocami.

Podmiot może sklonować wszystko, co zostanie przyłożone, do jego kory. Obiekty zaczynają rosnąć niemalże natychmiast i w ciągu minut osiągają "dojrzałość". Limitem wagowym "owocu" jest 90,91 [kg] (200 [funtów]). Jak dotąd, używając SCP-038, sklonowano: jabłka, pomarańcze, arbuzy, bakłażany, batoniki, chrupki (szczegóły w dodatku #1), telewizory, tostery, laptopy, klucze (szczegóły w dodatku #2), krzesła, wino, płyty DVD i CD (szczegóły w dodatku #3), koty, psy oraz ludzi.

Nie zaleca się klonować ludzi ani zwierząt poprzez SCP-038. Skutkiem takiego działania jest szybkie starzenie się jednostki. Większość klonów żyje średnio dwa (2) tygodnie. Po autopsji zwłok klonów dowiedziono, iż przed zgonem zaczęły fermentować.

Podmiot jest aktualnie przechowywany w Ośrodku 23 i, jak na razie, nie planuje się go przenosić.

Dodatek #1: Dr Klein wniósł o zaprzestanie klonowania przedmiotów z automatów. (Szczegóły w dokumencie #338-1)

Dodatek #2: Dr Klein wniósł o zaprzestanie klonowania przedmiotów osobistych. (Szczegóły w dokumencie #338-1)

Dodatek #3: Dr Klein wniósł o zaprzestanie klonowania filmów i muzyki. (Szczegóły w dokumencie #338-1)

Dodatek #4: Dr Klein wniósł o zaprzestanie klonowania puszek Millera, Budweisera i Fostersa. Dr Klein, ponadto, wyraził niezadowolenie odnośnie do jakości owoców klonowania ww. obiektów. (Szczegóły w dokumencie #338-1b)


Dokument #338-1: "Chciałbym przypomnieć wszystkim pracownikom, że SCP-038 to nie zabawka. Nie powinno się używać podmiotu do klonowania kluczyków samochodowych, filmów, muzyki ani przedmiotów z automatów. Jeżeli takie wykorzystanie obiektu będzie kontynuowane, nie będę miał innego wyjścia, niż ograniczenie dostępu do SCP-038 — dr Klein".

Dokument #338-2: Odnotowano, iż SCP-038 był w stanie sklonować SCP-500 — jednakże pigułki działały jedynie 30% oryginalnego czasu działania, przy czym szansa uzdrowienia malała wraz z upływem czasu od sklonowania. W 60% przypadków, gdzie infekcja była stała, jej objawy nie zanikły.


SCP-038 częściowy log testów — jedynie wybrane eksperymenty.
Celem zdobycia dostępu do pełnego logu i raportów skontaktuj się z naukowcami przydzielonymi do niniejszego podmiotu.

Data: 11.08.████ r.
Cel: Potwierdzenie ograniczenia masy owoców: rozpoznanie konsekwencji przekroczenia limitu wagowego.
Podsumowanie: 400 [funtowa] (180 [kg]) sztabka ze stali, została przyłożona do zewnętrznej kory SCP-038. W celach bezpieczeństwa opuszczono przechowalnię artefaktu. Sklonowana sztabka rosła w zwyczajnym tempie, lecz wzrost gwałtownie zatrzymał się przed ukończeniem dojrzewania owocu. Inspekcja końca niedoszłej kopii ujawniła nierówną teksturę, która powierzchownie wyglądała jak miniaturowej skali kora drzewa. Owoc został zdjęty z SCP-038. Następnie uzyskano wynik ważenia, wskazujący 90,91 [kg], czyli dokładnie 200 [funtów].

Data: 11.08.████ r.
Cel: Badanie możliwości duplikacji niebiologicznej materii poruszonej.
Podsumowanie: SCP-173 został zakwalifikowany jako odpowiedni kandydat testowy, w związku z brakiem weryfikowalnych procesów biologicznych, które mogłyby w nim zachodzić. SCP-173 został wprowadzony do przechowalni przez personel klasy D, a następnie — przyłożony do zewnętrznej kory SCP-038, po czym natychmiast wprowadzony do swojej przechowalni. Kopia zaczęła rosnąć w zwyczajnym tempie w momencie dotknięcia tamtego podmiotu. Zgodnie z poprzednim rezultatem, wzrost zatrzymał się na progu 200 [funtów]. W tym przypadku rozwój został zatrzymany po replikacji głowy, prawego ramienia i części górnego torsu. Tester klasy D otrzymał polecenie przerwania kontaktu wzrokowego z klonem. Po mrugnięciu oczu testera nie zauważono żadnego ruchu klona. Włączanie i wyłączanie światła przechowalni nie wywołało żadnej reakcji ze strony kopii. Zakończono eksperyment. Podczas zabezpieczania klona SCP-173 zaobserwowano, iż ten w istocie wykonywał agresywne gesty, w bardzo zwolnionym tempie. Ruchy kontynuowały bez względu na rodzaj obserwacji.

wersja strony: 8, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 06:02
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website