nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-150 Protetyczny pasożyt
EuclidSCP-150 Protetyczny pasożytRate: 23
SCP-150
882.jpg

Osobnik SCP-150

Identyfikator podmiotu: SCP-150

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-150 należy przechowywać w zabezpieczonej celi w Biostrefie badawczej 12. Pracownicy wchodzący do przechowalni muszą mieć wyposażenie przeciwko zagrożeniom biologicznym poziomu 4. Nie wymaga się implementacji innych procedur przechowawczych.

Opis: SCP-150 przypomina gatunek Cymothoa exigua (wesz językowa), aczkolwiek jest przystosowany do Homo sapiens. Po wejściu w kontakt z ofiarą osobnik wpełza do głębokich tkanek gospodarza. W ciągu 48 godzin najbliższa infekcji kończyna zostanie przekształcona do formy przypominającej chitynowy egzoszkielet. Owa kończyna składa się wyłącznie z materii zgodnej z SCP-150. Gospodarz może kończynę tę kontrolować jak zwyczajną z powodu powstania zaawansowanego interfejsu nerwowo-mięśniowego pomiędzy SCP-150 a gospodarzem. Pasożyt pobiera składniki odżywcze z zasymilowanych naczyń krwionośnych: głównie z tętnicy ramiennej i promieniowej w przypadku kończyn górnych i z tętnicy udowej w przypadku kończyn dolnych.

Faza 2. infekcji rozpoczyna się po około 7 dniach. Gospodarze stwierdzają wówczas, iż słyszą nieznany im głos, który nakazuje im funkcjonować w sposób, jaki doprowadzi ich do utraty chitynowej kończyny. Po odłączeniu od gospodarza kończyna zachowuje się jak naturalnie zrzucony egzoszkielet. Z tego "kokonu" wydobędzie się wiele pasożytów, które będą poszukiwać najbliższej ofiary, doprowadzając do kontynuacji cyklu. W ██% przypadków powstałe w ten sposób nowe osobniki powróciły do gospodarza, którzy zrzucili chitynowe kończyny. Proces ten będzie trwał, dopóki nie dojdzie do zainfekowania wszystkich kończyn gospodarza. Po "zrzuceniu" zaś przez gospodarza wszystkich kończyn wiele instancji SCP-150 zakopie się w torsie gospodarza. Osobniki te podłączą się do pnia płucnego, aorty oraz tętnic szyjnych. Klatka piersiowa gospodarza spuchnie do ███% normalnego rozmiaru. W tym momencie z jamy klatki piersiowej gospodarza wyłoni się od ██ do ███ osobników SCP-150. Współczynnik śmiertelności w przypadku fazy 3. wynosi 100%.

wersja strony: 4, ostatnia edycja: 19 Nov 2015 21:54
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website