nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-1875 — Antyczny komputer szachowy
EuclidSCP-1875 — Antyczny komputer szachowyRate: 350
SCP-1875
vIkqtCi.jpg

SCP-1875-1 (mechanizm napędowy niewidoczny)

Identyfikator podmiotu: SCP-1875

Klasa podmiotu: Euclid

Kolejny Eksperyment November-77 zaplanowany na: W toku Anulowano

Wyjaśnienie Ostatnich Zmian w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych

Sądzimy, że struktura sieci komputerowych zlokalizowanych w infrastrukturze jednostki przechowującej SCP-1875 została naruszona. W efekcie, wszelka komunikacja drogą elektroniczną z placówką zostaje zerwana do czasu wydania nowych instrukcji.

Główna Kwatera Dowodzenia nakazuje zaprzestanie wykonywania Eksperymentów November-77 do czasu, gdy w pełni zrozumiemy, w jaki sposób SCP-1875 wysyła i odbiera sygnały bezprzewodowe. W związku z tym, zmieniłem dwie klauzule w procedurach: (1) dotyczącą umieszczania SCP-1875 w zasięgu sieci bezprzewodowych i (2) dotyczącą zasad postępowania z jednostkami narażonymi na ekspozycję na 1875-IMG-1AB.

- O5-█

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1875 nie może nigdy znaleźć się w zasięgu jakiegokolwiek rodzaju sieci bezprzewodowej. Maszyna musi być przechowywana w klatce Faraday'a posiadającej w pełni mechaniczną blokadę.

Nad obiektem cały czas musi czuwać przeszkolony personel, składający się z min. dwóch specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci komputerowych, jednego uzbrojonego strażnika i jednego wyspecjalizowanego psychologa dziecięcego. Gdy maszyna jest złożona i aktywna, pozycja dźwigni ustawienia prędkości SCP-1875-3 nigdy nie może znajdować się w ustawieniu "V" (prędkość maksymalna) bez bezpośredniego nadzoru pracownika o uprawnieniach Poziomu 4.

Zabrania się wnoszenia urządzeń elektronicznych z funkcją pamięci masowej do placówki, w której przechowywany jest SCP-1875 poza czasem trwania Eksperymentu 1875-November-77. Wszyscy pracownicy przed wejściem na teren jednostki przydzielonej przechowywaniu SCP-1875 muszą zostać przeszukani pod kątem posiadania takowych urządzeń.

Na czas trwania Eksperymentu 1875-November-77, Główna Kwatera Dochodzenia zezwala na użycie jednego, desygnowanego i wyraźnie oznakowanego laptopa w głównej przechowalni SCP-1875. Po zakończeniu eksperymentu 1875-November-77, jednostka musi się upewnić, że oznakowany laptop został przemielony przez niszczarkę do metalu zlokalizowaną na terenie jednostki. Dane badawcze mogą opuszczać przechowalnię tylko w postaci papierowych wydruków.

Wszelkie przypadki ekspozycji na 1875-IMG-1AB muszą zostać niezwłocznie zgłoszone do Głównej Kwatery Dowodzenia.

Opis: SCP-1875 to automat do gry w szachy1 pochodzący z ery wiktoriańskiej. Składa się z czterech głównych elementów, oznaczonych jako: SCP-1875-1, SCP-1875-2, SCP-1875-3 oraz SCP-1875-4.

SCP-1875-1
To stalowa plansza szachowa o wymiarach 72 x 72 x 64 [cm] ze standardową, czarno-białą siatką; składającą się z 64 pól (po 8 na każdym boku) na powierzchni. Badając tworzywo i pokrywającą je śniedź, pracownicy zidentyfikowali materiał wykonania jako angielską stal tyglową, wytopioną najprawdopodobniej pomiędzy 182█ a 187█.

Dnia ██/██/199█, Mobilna Formacja Operacyjna ██████-█ pozyskała SCP-1875 z opuszczonej jednostki badawczej, odkrytej pod dawną rezydencją prof. ██████ M███████, wykładającego na ███████████ University w ███████████shire w Anglii.

Wał napędowy, który można połączyć z SCP-1875-3; wystaje z jednej, różniącej się od innych strony urządzenia. Stół zawiera wymyślny układ biologiczno-mechaniczny, który odpowiedzialny jest za kontrolę nad matrycą 64 elektromagnesów. Używa do tego aparatu analitycznego, który stanowi tkanka mózgowa dwóch bliźniaczek (oznaczone jako SCP-1875-1/a oraz SCP-1875-1/b), córek rosyjskiego wirtuoza szachów ██████ ███████████. Pod każdym polem na planszy znajduje się pojedynczy elektromagnes, który jest w stanie poruszyć pionkiem na jedno z ośmiu, sąsiadujących pól.

Naukowcy opracowali wiele teorii dotyczących sposobu działania mechanizmu, lecz specyfikacja elementów biologicznych i kwestia ich potencjalnej świadomości pozostają niezweryfikowane.

SCP-1875-2
Jest to kompletny zestaw 32 pionów szachowych wyrzeźbionych z ludzkiej kości. Swoją stylistyką nawiązują one do kultury orientu. Do każdego pionka jest przymocowana cienka (0.31 cm) podkładka wykonana z ferromagnetycznej stali. Próbki materiału genetycznego kości zgadzają się z pobranymi z SCP-1875-1/a i SCP-1875-1/b.

Na krótko po pozyskaniu SCP-1975-1, do Fundacji dotarł anonimowy donos od osoby powiązanej z posiadłością prof. M███████. Dotyczył on tychże pionków i doprowadził wkrótce do ich pozyskania od █████ H██████ w Square Park w Waszyngtonie (Nowy Jork).

qRkEMdz.jpg

SCP-1875-3
To stacjonarny silnik parowy, wyprodukowany przez Maudslay, Sons & Field w 1840 roku, również pozyskany w posiadłości prof. M███████. Odkryto, że przeznaczony jest do poruszania wałem napędowym SCP-1875-1.

Silnik został zmodyfikowany tak, aby można było regulować jego prędkość. Można wybrać jedną z pięciu dostępnych prędkości, oznaczonych liczbami zapisanymi w systemie rzymskim.

Olk8AAG.jpg

SCP-1875-4
To zbroja XVIII-wiecznego samuraja w stylu Gusoku. Została dostarczona w pudle wraz z SCP-1875-3, jako część majątku prof. M███████. Dane historyczne sugerują bowiem, że SCP-1875-4 mógł być umieszczony na krześle przy stole z planszą jako rekwizyt. Pracownicy nie odnotowali żadnych nietypowych aktywności, jednakże część badaczy zgłaszała długotrwałe uczucie niepokoju, powstające po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z przednią, twarzową częścią hełmu.

udQWQ4x.jpg

Addendum-01: Rozpoznanie

Zaangażowany Obiekt SCP: 1875

Zaangażowany personel: ████ ███████, Analityk Przyjmowanego Sprzętu
Data ██/██/199█
Miejsce Ośrodek-██
Sprawozdanie
SCP-1875 wydaje się być w pełni mechanicznym automatem do gry w szachy z połowy XIX. wieku. W przeciwieństwie do innych wczesnych, mechanicznych urządzeń szachowych (zobacz: Standage, Tom. The Turk: The Life and Times of the Famous Eighteenth-Century Chess-Playing Machine), SCP-1875 został najprawdopodobniej skonstruowany tak, by mógł rozgrywać partie z człowiekiem, nie będąc jednocześnie obsługiwanym przez drugą osobę wewnątrz jego obudowy.
SCP-1875 został zbudowany w tym samym celu, w jakim budowane były ówczesne, podobne maszyny – jako ciekawostka podróżująca po świecie, na której ochotnicy mogli grać przed grupką widzów i od których można byłoby pobierać opłaty. Tożsamości kilku poprzednich właścicieli urządzenia są znane (zobacz: [USUNIĘTO]), lecz wciąż brak jest informacji na temat konstruktora.
Zapytany o pochodzenie SCP-1875, rzecznik spadkobierców majątku prof. M███████ odesłał nas do wycinka rosyjskiej gazety (zobacz: [USUNIĘTO]), znalezionej pośród rzeczy osobistych profesora. Artykuł opowiadał o zaginięciu dwóch, 14-letnich bliźniaczek; córek rosyjskiego mistrza szachowego ██████ ███████████ dnia ██/██/18██. Późniejsze źródła historyczne dowodzą, że nigdy nie zostały one odnalezione, a rosyjskim władzom nie udało się ustalić, kto jest sprawcą porwania. Jednakże, nie znaleźliśmy jeszcze powiązań między tymi wydarzeniami a SCP-1875.
Pierwsze dowody na to, że maszyna była dostępna w miejscach publicznych pochodzą rosyjskich, brytyjskich i amerykańskich archiwów z 18██ (zobacz: [USUNIĘTO]). Urządzenie nosi w nich nazwę Samuraj. Ostatnia wzmianka o Samuraju pochodzi z █ kwietnia 1906 roku. Był widziany wtedy w San Francisco, stan Kalifornia. Jego ówczesny właściciel, H████ H██████, utracił go po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło San Francisco miesiąc później. Podejrzewano, że SCP-1875 mógł zostać zniszczony, dopóki nie został odnaleziony przez Fundację.
Po złożeniu elementów SCP-1875 w Ośrodku-██, rozpoczęliśmy testować urządzenie pod kątem występowania zjawisk anomalnych.

Addendum-02: Incydent 1875-55A

Źródło: 1875-P█ Archiwum skrzynki odbiorczej (Plik 1875-███)

Od: 1875-P█ [KierownikBadan]
Do: _DL_1875
Temat: Re: Test 1875-55
Data: 77/11/1999 07/11/1999, 16:58
Po pełnym jego złożeniu potwierdzono, że mechanizm SCP-1875 jest w pełni funkcjonalny. Podczas testów, aby zmierzyć poziom inteligencji analitycznej SCP-1875, użyto współczesnego oprogramowania do gry w szachy z możliwością regulacji stopnia trudności.
Umieściliśmy jednego pracownika Klasy-D (1875-D1) w przechowalni z maszyną, posadziliśmy przed planszą po stronie pionków czarnych; naprzeciwko 1875-4, który znajdował się po stronie pionków białych. Rozegrano pięć gier, każdą na jednym z pięciu ustawień prędkości silnika parowego. Instrukcje dotyczące sugerowanych przez program ruchów były podawane pracownikowi poprzez bezprzewodowy głośnik z pomieszczenia oddzielonego od przechowalni szybą wykonaną z pleksiglasu.
1875-D1 nie został ranny i powrócił do Ośrodka-██, aby otrzymać kolejny przydział.
Poniżej znajduje się sprostowana lista poziomów trudności odpowiadających danym ustawieniom, która została opracowana w oparciu o system Elo, przy czym możemy być pewni jedynie co do ustawień od I do IV:
(I) 800-1000 Elo

(II) 1000-1200

(III) 1200-2500

(IV) 2500-████

(V) 0-████ (?)
Jako, że wyniki testu na ustawieniu V nie zostały dokładnie określone, przeprowadziliśmy kilka dodatkowych prób z pomocą naukowców biegle specjalizujących się w szachach. (Patrz: Plik 1875-V-██, Gry █-███):

 • Na początku SCP-1875 przekroczył ████ punktów Elo, co oznaczało ██-procentowy wzrost w porównaniu z maksymalnym wynikiem uzyskanym podczas testów w ustawieniu IV.
 • Po █ rozgrywce, gra SCP-1875 zaczęła odznaczać się wieloma nielogicznymi ruchami.
 • Podczas ██ gry, zaobserwowano niedozwolone ruchy, które zmuszały nas do porzucenia gry w jej trakcie. Aktywność ta była obserwowana od tego momentu coraz częściej.
 • Po grze ██ obserwowane były nagłe, ruchy pionków. SCP-1875 zaczął bardzo szybko poruszać pionkami, doprowadzając do zderzania ich o siebie nawzajem.

Wiele kawałków pionków zostało odłamanych, więc zdecydowaliśmy się przerwać testy do czasu, gdy znajdziemy sposób ich przeprowadzania bez wywoływania większych szkód.
Personel podejrzewa obecnie, że ustawienie V może działać wadliwie ze względu na wiek i stan urządzenia.

Pięć minut później, do wszystkich osób z listy dystrybucyjnej projektu SCP-1875 wysłany został poniższy e-mail:

Od: 1875-█ [AnalitykBadawczy]
Do: _DL_1875
Temat: Re: Fwd: Re: Test 1875-55
Data: 77/11/1999 07/11/1999, 17:03
Załącznik: шахматы.███ [17.2 Mb]
a1 b2 c3 d4 e5 f6 h7 g8

[<1875-IMG-1AB> ZREDAGOWANO]

1875-IMG-1AB to obraz, który zamieszczony został w treści podejrzanej korespondencji. Został on usunięty z raportu, ze względu na jego nieznane właściwości memetyczne. Wywołał negatywne reakcje u █ członków personelu, którzy wyświetlili go odbierając e-maila 7 listopada 1999 roku, zanim ktokolwiek został powiadomiony o zagrożeniu. Obraz wydaje się być czarno-białą fotografią dwóch, młodych dziewczynek, jednakże obserwatorzy opisują ją jako "zniekształconą" i "rozciągniętą" w bardzo niepokojący sposób.

шахматы.███ to plik wykonywalny kontrolujący ruchy tła 1875-IMG-1AB. Podejrzewa się, że to on jest odpowiedzialny, za memetyczny efekt 1875-IMG-1AB, lecz naukowcom nie udało się tego jeszcze potwierdzić.

Reakcja na 1875-IMG-AB jest określona następującymi symptomami:

 • T+0 (ekspozycja) – Lekki niepokój
 • T+15min – Bóle głowy, podniesiona temperatura ciała
 • T+2h – Nerwowość, bezsenność, zgłaszane halucynacje słuchowe (często pod postacią cichego, dziecięcego śmiechu)
 • T+4h – Zgłaszane halucynacje wizualne, silne uczucie niepokoju
 • T+7h – Podmiot pozostaje przytomny, lecz coraz mniej reaguje na bodźce zewnętrzne
 • T+11h – Krótki okres przytomności – podmiot zdaje się ochłonąć i żąda natychmiastowego dostępu do komputera, na jakim wyświetlony mu został 1875-IMG-1AB
 • T+12h – Zaobserwowano samo-okaleczanie się podmiotu
 • T+14h – [ZREDAGOWANO]

Uwaga: Najważniejszym, pierwszym krokiem w postępowaniu przy ekspozycji na 1875-IMG-1AB jest natychmiastowe usunięcie narażonej na nią osoby(osób) od stacji roboczej, na której obraz został wyświetlony. Należy ją następnie odizolować od wszystkich połączonych z nią komputerów. – O5-█

Addendum-03: Incydent 1875-55B

☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐

☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒

☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒

 • ☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦
 • ☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒
 • ☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐☒☒

☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☐☐☐☐☒

Addendum-04: Eksperyment 1875-November-77

шахматы [17.2 MB]
WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE… WYSYŁANIE…]
8eCtPJQ.jpg
wersja strony: 4, ostatnia edycja: 03 Feb 2017 09:33
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website