nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-064-PL Kominy Fabryczne
EuclidSCP-064-PL Kominy FabryczneRate: 2
SCP-PL-064
qqqqqqqqqq.jpg

Obiekt w fazie nieaktywnej

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-064

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest umieszczony w standardowej kasie pancernej, do której dostęp mają jedynie pracownicy o upoważnieniu poziomu 2 i wyższych. Użycie obiektu dozwolone jest jedynie w fazie eksperymentów.

Obszar testowy to pomieszczenie wyposażone w standardowe wyposażenie celi dla humanoidów.

Drzwi do obszaru testowego to śluza ciśnieniowa z systemem dekontaminacyjnym. Personel badawczy należy wyposażyć w kombinezony klasy HAZMAT.

Ze względu na charakter anomalii zaleca się bezwzględny zakaz inhalacji podczas testów aż do stężenia mniejszego niż 2%.

Opis: Obiekt to podstawka na kadzidełka ze znajdującą się na niej figurką bogini Bastet.

Umieszczenie kadzidełka powoduje aktywację efektu anormalnego - zapach, który wydziela kadzidełko po inhalacji lub zetknięciu ze skórą powoduje porastanie ludzi w pomieszczeniu roślinnymi źródłami zapachu - jak drzewo sandałowe, kawa, cedr, wiśnia, kakao, lub mieszankami, jak np. w kadzidełku Sun - kardamonu i cynamonu, Night Queen - jaśminem lub mieszankami gatunków z kadzidełka leśnego bądź mieszankami owoców.

Eksperymenty wykazały [zobacz Eksperyment SCP-PL-064-Alfa, -Beta, -Gamma], że efekt porastania osoby daną rośliną jest początkowo wewnętrzny, a następnie zewnętrzny (wyjątek stanowią rośliny posiadające kolce), prowadzący do śmierci przede wszystkim z powodu uduszenia lub ran wywołanych przez wyrastające z ciała owoce, kolce lub pędy.

Efekt obrastania utrzymuje się, ze słabnącym wpływem i wydłużonym czasem działania, dopóki w powietrzu utrzymuje się stężenie cząsteczek zapachu na poziomie minimum 2 procent. Czas pełnego ujawnienia się anomalii wynosi od 30 do 58 godzin i rośnie odwrotnie proporcjonalnie do stężenia zapachu w powietrzu, aż do 10 razy dłużej przy minimalnym poziomie stężenia (2%). Efekt wywołuje inhalacja.

Eksperymenty wykazały [zobacz Eksperyment SCP-PL-064-Delta, -Epsilon], iż palenie innych obiektów niż kadzidełka (sproszkowane skórki owoców, liście) nie powoduje żadnego efektu.

Dodatkowo eksperyment z wybuchem saletry ujawnił dodatkowe właściwości anormalne obiektu - odtwarzanie się obiektu i jego pojawianie się w odległości do 2 metrów i 56 cm od miejsca zniszczenia.

Zalecane są dalsze eksperymenty.

Dziennik Eksperymentów SCP-PL-064

Prowadzący: Dr ██████
Tester: D-104
Opis: Eksperyment z użyciem kadzidełka o zapachu mięty.

Przebieg:
D-104 wchodzi do obszaru testowego i podchodzi do leżącej na stoliku podstawki na kadzidełka.
Dr ██████: D-104, weź leżące przed tobą kadzidełko, zapal je i umieść na podstawce.
D-104 wykonał instrukcje.
Obiekt wykazał swe anormalne właściwości po upływie 3 godzin i 56 minut. Początek stanowiło uporczywe drapanie się D-104 po torsie i rękach. Po upływie 10 godzin D-104 zgiął się w pół, dokonał charczącej wokalizacji i upadł na podłogę w pozycji embrionalnej. Miotał się po podłodze, charcząc i wyjąc przez następnych 17 godzin i 34 minuty. Wykrztuszał na zewnątrz liście mięty pieprzowej. Po upływie tego czasu D-104 posiniał i skonał. Z jego ust, nosa i uszu wystrzeliły liście mięty.

Notatki: Sekcja wykazała śmierć w wyniku uduszenia oraz liczne listki mięty porastające przełyk oraz ścianki żołądka oraz płuc.

Prowadzący: Dr ██████
Tester: D-1804
Opis: Eksperyment z użyciem kadzidełka o zapachu pomarańczy.

Przebieg:
D-1804 wchodzi do obszaru testowego i podchodzi do leżącej na stoliku podstawki na kadzidełka.
Dr ██████: D-1804, weź leżące przed tobą kadzidełko, zapal je i umieść na podstawce. Mów, co czujesz.
D-1804: Dobrze.
D-1804 wykonał instrukcje, zapalając kadzidełko o zapachu pomarańczy.
Obiekt wykazał swe anormalne właściwości po upływie 34 godzin 1 minuty i [56] sekund. Do tego czasu D-1804 zapalał kolejne kadzidełka, siedział pod ścianą lub spał. Po upływie 34 godzin i 10 minut złapał się za brzuch.
D-1804: Trochę boli mnie brzuch.
Upłynęło 13 minut i [46] sekund bez zmian. D-1804 siedział na podłodze, oddychając głęboko.
Po upływie 15 minut i [54] sekund zaczął krzyczeć i drapać się po całym ciele, starając się pozbyć czegoś spod skóry, na której pojawiły się duże pęcherze. Upadł na podłogę, uderzając rękoma i tarzając się, próbując wepchnąć pod skórę rosnące pęcherze.
D-1804: Co wy mi zrobiliście, wy…

Notatki: Sekcja zwłok wykazała liczne przebicia skóry, spod której wyrastały dojrzałe, zdrowe owoce pomarańczy.

Prowadzący: Dr ██████
Tester: D-404
Opis: Eksperyment z wykorzystaniem kadzidełka o zapachu różanym.

Przebieg:
D-404 wchodzi do obszaru testowego, po czym podchodzi do leżącej na stoliku podstawki na kadzidełka, chwyta za kadzidełko.
Dr ██████: D-404, zapal je. Mów, jak się czujesz.
D-404: Dobrze.
D-404 wykonał instrukcje, i usiadł na podłodze.
Obiekt wykazał swe anormalne właściwości po upływie 47 godzin i 34 minut. D-404 zaczął drapać się po brzuchu, plecach i ramionach.
D-404: Swędzi, bardzo mnie swędzi…
Tester dostrzegł na swych ramionach (jak wykazały późniejsze analizy) liczące 2 cm, zbudowane z kości kolce. Mógł z łatwością je odłamywać, nie czując przy tym bólu. Po upływie 15 minut i 36 sekund kolce zmieniły swą budowę z kostnej na roślinną, zaś tester zaczął narzekać na ból brzucha, który pojawił się dopiero po zmianie charakteru anomalii.
Po następnych 8 minutach i 50 sekundach D-404 krzyknął kilkakrotnie, patrząc z przerażeniem na liczne kolce wystające spod skóry. Próbował je wyrywać, lecz nie był w stanie pozbyć się wszystkich. Upadł na podłogę w kałuży krwi.

Notatki: Sekcja wykazała krwotoki wewnętrzne oraz liczne kolce zbudowane z materii roślinnej odpowiadającej kolcom róży przebijające skórę obiektu. Prawdopodobną przyczyną krwotoków wewnętrznych było pojawienie się ich krótszych (2 cm) kostnych odpowiedników na tkance mięśniowej brzucha, co spowodowało uszkodzenie narządów wewnętrznych - przebicie płuc, ściany żołądka, wątroby oraz uszkodzenie pęcherza moczowego i lewej nerki.

Skrócona tabela poglądowa wyników eksperymentów Delta i Epsilon
Eksperyment Materiał Efekt
Delta liście gruszy miły zapach, brak efektu anormalnego
Delta drewno sosnowe dym, popiół, brak efektu anormalnego
Delta skórki pomarańczy brak efektu anormalnego
Delta skórki jabłek j.w
Epsilon mieszanka zapachowa odpowiadająca zapachowi kadzidełek odpowiedni dla kadzidełka zapach, brak efektu anormalnego
Epsilon ziarnka kawy brak efektu anormalnego
Epsilon wełna metalowa brak efektu, poparzony D-304
Epsilon saletra spodziewana gwałtowna reakcja, brak efektu anormalnego, zniszczenie obiektu i jego pojawienie się na stoliku w stanie nienaruszonym
wersja strony: 5, ostatnia edycja: 28 Nov 2016 11:24
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website