nn5n Foundation
Branch of SCP Foundation
nn5n: scp-821-TH เก้าอี้สื่อวิญญาณ
SafeSCP-821-TH เก้าอี้สื่อวิญญาณRate: 0
SCP-821-TH
5auu30.jpg

ภาพของ SCP-821-TH

วัตถุ# SCP-821-TH

ระดับ: safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-821 ถูกเก็บไว้ในสภาพที่ แขวนเอาไว้ เหนือพื้น 30 ซม. มีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ว่า ห้ามนั่งเด็fขาด จำกัดการเข้าถึงของบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้น งดการทดลองหรือวิจัยใดๆกับ SCP-821 อีก

รายละเอียด: SCP-821 เป็นเก้าอี้โยกไม้สีน้ำตาลทำจากไม้สักมีสภาพเก่าคาดว่าเป็นสิ่งของของเศษฐีเพราะที่ตัววัตถุมีการฝังเพรชไว้และเพรชบางส่วนหายไป ก่อนหน้านี้ SCP-821 เคยมี████████เป็นเจ้าของก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ ความผิดปรกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนมานั่ง คนเหล่านั้นจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวกับดำ หรือ ฟ้ากับดำ แต่จะมองไม่เห็นผู้คนที่อยู่ตรงนั้น คนที่นั่งจะเห็น ได้ยิน และสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นโดยที่คนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีสัมผัสที่หก นอกเสียจากว่าบริเวณนั้นจะไม่มีดวงวิญญาณเลยจริงๆ และการนั่งบน SCP-821 ก็ทำให้ดวงวิญญาณสื่อสารกับคนนั่งได้เหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ วิธีเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จัก การยุติสิ่งที่เกิดเพียงแค่ลุกออกมาจาก SCP-821

ในธรรมชาติได้แยกโลกของคนเป็นและคนตายออกจากกัน ทำให้การใช้ SCP-821 มีความเสี่ยงและอันตรายต่อคนนั่ง เพราะคนนั่งมีโอกาสที่จะโดนดวงวิญญาณทำร้ายจนเสียชีวิตเอาได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม และบางครั้งอาจถึงขั้นจะคิดฆ่าตัวตายเพื่อให้ได้ไปอยู่กับคนรักที่เสียชีวิตไป

ภาคผนวก: สถาบันได้รู้เกี่ยวกับ SCP-821 จากการเข้าตรวจสอบโกดังลับของพวก MC&D ที่มีสิ่งของที่ผิดปรกติหลายอย่างในนั้น SCP-821 ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ได้นำออกมาได้และดูเหมือนว่า SCP-821 จะมาจากคฤหาทของ████████ที่เป็นพวกของ MC&D อีกทีหนึ่ง

ภาคผนวก: ดร.เจนนิสได้ทดลองนั่ง SCP-821 ภายในอาคาร เธอได้พบกับดวงวิญญาณของ D-Class จำนวนมากและพยายามจะเข้ามาทำร้ายเธอ แต่เธอเองก็ได้พบกับดวงวิญญาณของคนที่เคยทำงานที่นี่แล้วเสียชีวิตในที่นี่จากเหตุการณ์อันเลวร้าน
ทำให้เธอรู้ว่าในอาคารยังมีดวงวิญญาณอีกมากที่ยังไม่ได้ไปเกิด

"ฉันเข้าใจแล้วว่าพวกเขาทุกทรมาณเพียงใด แต่ฉันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่อาจทำได้ดีกว่านี้ ฉันก็แค่รอวันที่ทุกอย่างนี้จะจบลง หรือไม่ฉันก็คงจะตายก่อน"

รุ่นของหน้า: 0, แก้ไขล่าสุด: 06 Nov 2017 01:02
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Privacy Policy of website